Prof. Dr. Murat DEMİR vd. (Editör)
Türkiye ve Dünyada Üniversiteler (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Gazi Kitabevi
2022
ISBN- 978-625-365-077-3Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU (Editör)
Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar
İksad Yayınevi
2022
ISBN: 978-625-8405-03-3
 


Prof. Dr. Murat DEMİR vd. (Editör)
The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure
and Public Policies in Combating the Pandemic
Peter Lang
2021
ISBN: 978-3-631-85656-7
DOI: 10.3726/b18800
Prof. Dr. Murat DEMİR vd. (Editör)
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-350-1Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (Beklentiler ve Gerçekleşmeler)
Çizgi Yayınları 
2019
ISBN: 976-605-196-349-5
Prof. Dr. Murat DEMİR vd.
Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9427-70-8

* Yayın sıralamaları yıl, unvan ve isim öncelikleri dikkate alınarak yapılmıştır.