Prof. Dr. Murat DEMİR vd. (Editör)
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-350-1Dr. Öğr. Üyesi Mahmut İNAN
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (Beklentiler ve Gerçekleşmeler)
Çizgi Yayınları 
2019
ISBN: 976-605-196-349-5
Prof. Dr. Murat DEMİR vd.
Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Üzerine Bir İnceleme
Çizgi Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9427-70-8

* Yayın sıralamaları yıl, unvan ve isim öncelikleri dikkate alınarak yapılmıştır.