"Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomide ve bilimdeki hedefleri kapsamında, yükseköğretim odaklı olarak önüne koyduğu stratejilerin başında:

-Bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi,
-Eğitim ve insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, gelmektedir.
  100 / 2000 Programı bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve geleceğe yönelik etkin bir projedir. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de ciddi yararlar sağlayacaktır.
  Özetle 100 / 2000'in amacı hedefler doğrultusunda seçtiğimiz belirli alanlarda yetkinleşmektir. Şimdi bu genç ve dinamik nesile bunu tam olarak ifade etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı önüne hedef koymuş Türkiye'de rol sahibi olabilmeleri için onları yetiştirdiğimizi anlatabilmemiz gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin bu alanlarda yetkin bilim adamları olmalıdır.
   2023 için çizilen vizyonda "net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen" bir Türkiye hedeflenmektedir."


Detaylı bilgi için tıklayınız: 100/2000 YÖK Doktora Bursları 
 
100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI KAPSAMINDA
MALİYE ANA BİLİM DALI'NDA ÖĞRENİM GÖREN BURSİYERLERİMİZ
Ad – Soyad: Alanı: Telefon: E-Posta:
Filiz ÖZBAY Göç Çalışmaları 0414 318 3000/1840 filiz.ozbay21@gmail.com
Ramazan KAYMAKÇI Kamu Maliyesi 0414 318 3000 rmznkaymakci@hotmail.com
Hasan AKSU Kamu Maliyesi 0414 318 3000 aksuhasan2121@gmail.com
Kübra GÖR Kamu Maliyesi 0414 318 3000 kubratanburaci@hotmail.com
Muhammed
Emin BARUT
Kamu Maliyesi 0414 318 3000 finance_2121@hotmail.com