Prof . Dr. Mahmut IŞIK (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Hacer ŞENGÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Işıl BOZKURT