Sıra Unvan Ad Soyad Dahili e-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Bağlantısı
Web of Science
Researcher ID
0 Mühendislik Fakültesi 3476 muhendislik@harran.edu.tr    
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1 Bilgisayar Mühendisliği 3776 bilgisayar@harran.edu.tr    
2 Doç. Dr. İbrahim Berkan AYDİLEK 3808 berkanaydilek@harran.edu.tr
3 Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ 1628 serdarciftci@harran.edu.tr
4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal ER 1577 bilal.er@harran.edu.tr
5 Dr. Öğr. Üyesi Kemal GUNER 1630 kguner@harran.edu.tr
6 Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN 1088 nagehanilhan@harran.edu.tr
7 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hadi SUZER 1859 mhsuzer@harran.edu.tr
8 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ 3807 etenekeci@harran.edu.tr
9 Öğr.Gör. Habip ARTAN 3539 hartan@harran.edu.tr
10 Öğr.Gör. Umut KURAN 1429 ukuran@harran.edu.tr
11 Öğr.Gör. Cemil  DEMİR 2809 cdemir@harran.edu.tr
12 Arş. Gör. Harun  ÇİĞ 1632 haruncig@harran.edu.tr
13 Arş. Gör. Cengiz KINA 1779 cengizkina@harran.edu.tr
14 Arş. Gör. Fatma Didem ALAY 1380 fdidemogretmen@harran.edu.tr
15 Arş. Gör. Handan GÜMÜŞ -- handangumus@harran.edu.tr
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
16 Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR 3787 mirfan@harran.edu.tr
17 Prof. Dr. Güzel YILMAZ 3789 gyilmaz@harran.edu.tr
18 Prof. Dr. Ayşe Dilek ATASOY 3793 adilek@harran.edu.tr
19 Doç. Dr Hakki GÜLŞEN 3788-1119 hgulsen@harran.edu.tr
20 Doç. Dr Özlem DEMİR 3791 odemir@harran.edu.tr
21 Doç. Dr Mustafa  ASLAN 3795 maslan@harran.edu.tr
22 Doç. Dr Mehmet Fatih DİLEKOĞLU 1273 dilekoglu@harran.edu.tr
23 Dr. Öğr. Üyesi Tuba RASTGELDİ DOĞAN 1262 trastgeldi@harran.edu.tr
24 Arş. Gör. Betül GÖNCÜ 1397 betulgoncu@harran.edu.tr
25 Arş. Gör. Pelin YAPICIOĞLU 1460 pyapicioglu@harran.edu.tr
26 Arş. Gör. Benan YAZICI KARABULUT 1178 benanyazici@harran.edu.tr
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
27 Prof. Dr.  Ali  KIRÇAY 1040 kircay@harran.edu.tr
28 Prof. Dr.  M.Tahir GÜLLÜOĞLU 1436 mtahir@harran.edu.tr
29 Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ 3806 nbesli@harran.edu.tr
30 Dr. Öğr. Üyesi Ferhat  ÇIRA 1340 ferhat.cira@harran.edu.tr
31 Dr. Öğr. Üyesi Hasari  KARCİ 1439 hasarikarci@harran.edu.tr
32 Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ 1041 agumuscu@harran.edu.tr
33 Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARADAĞ 1466 k.karadag@harran.edu.tr
34 Dr. Öğr. Üyesi Ünal YILMAZ 1128 uyilmaz@harran.edu.tr
35 Dr. Öğr. Üyesi Buket  SONBAŞ  3000- bsonbas@harran.edu.tr
36 Arş. Gör. Hasan  CİHANGİR 1109 cihangir@harran.edu.tr
37 Arş. Gör. Uğur  HARMANCI 1858 uharmanci@harran.edu.tr
38 Arş. Gör. Ahmet  HAMZAOĞLU 1409 ahmethamzaoglu@harran.edu.tr
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
39 Prof. Dr. Gencay SARIIŞIK 1589 gsariisik@harran.edu.tr
40 Dr. Öğr. Üyesi İ.Hakan KARAÇİZMELİ 1635 hkaracizmeli@harran.edu.tr
41 Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA 1042 serkankaya@harran.edu.tr
42 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet  Miman 1637 mmiman@harran.edu.tr
43 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet S. ÖĞÜTLÜ 1587 sogutlu@harran.edu.tr
44 Dr. Öğr. Üyesi Sercan DEMİR 2907 sercandemir@harran.edu.tr
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
45 Prof.Dr. Musa Serdar AKIN 1497 sakin@harran.edu.tr
46 Prof.Dr. Mutlu Buket AKIN 3725 mutluakin@harran.edu.tr
47 Prof.Dr. Ahmet Ferit ATASOY 3732 fatasoy@harran.edu.tr
48 Prof.Dr. Şerafettin ÇELİK 3722 scelik69@harran.edu.tr
49 Prof.Dr. İbrahim HAYOĞLU 3721 ihayoglu@harran.edu.tr   
50 Prof.Dr.  Mehmet KARAASLAN 3669 mehmetkaraaslan@harran.edu.tr
51 Prof.Dr. Hasan  VARDİN 3726 hvardin@harran.edu.tr
52 Doç. Dr Ali YILDIRIM 3731 ayildirim@harran.edu.tr
53 Doç. Dr Eyyüp KARAOĞUL 1758 e.karaogul@harran.edu.tr
54 Dr. Öğr. Üyesi Büşra PALABIÇAK 1763 busragoncu@harran.edu.tr
55 Dr. Öğr. Üyesi A.Sabri ÜNSAL 3724 asabri@harran.edu.tr
56 Dr. Öğr. Üyesi Yasin YAKAR 1759 yasinyakar@harran.edu.tr
57 Arş. Gör. Naciye ÜNVER 1581 unver.naciye@harran.edu.tr
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
58 Doç. Dr Mustafa ULUKAVAK 1693 mulukavak@harran.edu.tr
59 Dr. Öğr. Üyesi Müge ALBAYRAK 1694 muge.albayrak@harran.edu.tr
60 Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST 1697 f.b.ernst@harran.edu.tr
61 Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT 1856 nizarpolat@harran.edu.tr
62 Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU 1688 akadirm@harran.edu.tr
63 Arş. Gör. Şeyma AKÇA 1854 seymakca@harran.edu.tr
64 Arş. Gör. Yunus KAYA 1855 yunuskaya@harran.edu.tr
65 Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL 1695 hsenol@harran.edu.tr
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
66 Prof. Dr. Halil Murat  ALĞIN 3782 hmalgin@harran.edu.tr
67 Prof. Dr. M. ARİF GÜREL 3777 agurel@harran.edu.tr
68 Prof. Dr. Ali SARIIŞIK 3785 sariisik@harran.edu.tr
69 Prof. Dr.  Celal AĞAN 3783 celalagan@harran.edu.tr
70 Prof. Dr. Kasım MERMERDAŞ 1412 kasim.mermerdas@harran.edu.tr
71 Doç. Dr Veysel GÜMÜŞ 1274 gumus@harran.edu.tr
72 Doç. Dr Recep Kadir PEKGÖKGÖZ 3784 recepkadir@harran.edu.tr
73 Doç. Dr Zeynep  ALĞIN 1117 zyilmaz@harran.edu.tr
74 Doç. Dr Erhan  GÜNEYİSİ 1592 eguneyisi@harran.edu.tr
75 Dr. Öğr. Üyesi Arda Burak EKMEN 1115 ardaburakekmen@harran.edu.tr
76 Dr. Öğr. Üyesi Reşit  GERGER 3838 rgerger@harran.edu.tr
77 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fethi GÜLLÜ 3780 fethigullu@harran.edu.tr
78 Doç. Dr. Üyesi Oğuz  ŞİMŞEK 3786 oguzsimsek@harran.edu.tr
79 Arş. Gör. Dr. Şevin EKMEN 1027 ekmensevin@harran.edu.tr
80 Arş. Gör. Fahri Baran KÖROĞLU 3811 fbkoroglu@harran.edu.tr
81 Arş. Gör.  Latif Doğan DİNSEVER 3778 latifddinsever@harran.edu.tr
82 Arş. Gör. Egemen  KAYA 3779 kaya.egemen@harran.edu.tr
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
83 Prof.Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 3802 aktacir@harran.edu.tr
84 Prof. Dr. Bülent AKTAŞ 1018 baktas@harran.edu.tr
85 Prof. Dr. Hüsamettin BULUT 3798 hbulut@harran.edu.tr
86 Prof. Dr. Cengiz DOĞAN 1597 cdogan@harran.edu.tr
87 Prof. Dr. Murat KISA 3810 mkisa@harran.edu.tr
88 Prof. Dr. İsmail HİLALİ 3803 ihilali@harran.edu.tr
89 Doç. Dr Mustafa ÖZEN 1019 mustafaozen@harran.edu.tr
90 Dr. Öğr. Üyesi Cuma  ÇETİNER 3801 ccetiner@harran.edu.tr
91 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİRİLMİŞ 1407 mehmet.dirilmis@harran.edu.tr
92 Doç. Dr. Zeynel A. FIRATOĞLU 1068 firatoglu@harran.edu.tr
93 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER 3797 yusuf47@harran.edu.tr
94 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Vehbi BALAK 3805 vbalak@harran.edu.tr
95 Öğr.Gör. Ş. Müslüm  AÇIKER 3809 muslumaciker@harran.edu.tr
96 Öğr.Gör. Osman Avni SERVİ 3804 oaservi@harran.edu.tr
97 Arş. Gör. Abuzer AÇIKGÖZ 1298 a.abuzer@harran.edu.tr
98 Arş. Gör. Gökhan DEMİRCAN 1099 gdemircan@harran.edu.tr
99 Arş. Gör. Nergiz ÜLKER 1125 nergizulker@harran.edu.tr
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sıra Unvan Ad Soyad Dahili e-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Bağlantısı
Web of Science
Researcher ID
100 Yazılım Mühendisliği 3776 yazilim@harran.edu.tr    
101 Doç. Dr DURSUN AKASLAN 1378 dursunakaslan@harran.edu.tr
 
102 Arş. Gör. Songül AKDAĞ 1680 songulakdag@harran.edu.tr