Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Benan Yazıcı Karabulut’un yürütücülüğünde, "Tekstil Endüstrisi Atıksularının Yenilikçi ve Yeşil Teknoloji Destekli Arıtımı ve Yeniden Kullanımı: Kapsamlı Bir Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.
 

Proje kapsamında, tekstil atıksu arıtım sürecinin son teknolojik cihazlarla ve makine öğrenmesi destekli araçlarla kontrol, yönetim ve otomasyonunun yapılması sağlanacak, bu alanda çalışan firmalara standartlara uygun, işletme performansı ve yatırım verimliliği yüksek, akıllı atıksu arıtım sistemini oluşturması konusunda öncü olunacaktır.
 

Temiz su kaynaklarının kısıtlılığı ve iklim değişikliği ile artan enerji ve çevre sorunları göz önünde bulundurulduğunda, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir çevrenin desteklenmesi ve yeşil dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sağlayacak olan bu çalışma, ülkemizin kalkınma planında belirtilen Ar-Ge ve yenilik, dijital dönüşüm ve elektronik alanlarındaki hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır.
 

Arş. Gör. Dr. Benan Yazıcı Karabulut yürütücülüğündeki projede, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Taner Can ile üniversitemiz Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Harun Çiğ, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. Fatma Didem Alay, Organize Sanayi Bölgesi MYO’dan Öğr. Gör. Dr. Fatma Zuhal Adalar ve Öğr. Gör. Mehmet Akif İlkhan araştırmacı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek danışman olarak yer almaktadır.