Mühendislik Fakültesi bünyesinde TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) kapsamında Mühendislik Fakültesinde ders veren öğretim elemanlarına “Dönem Sonu Ders Dosyası Hazırlama” konusunda Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÜMÜŞ tarafından bir sunum yapıldı.

Sunumda Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bölümlerin Yükseköğretimde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Program ve Ders Öğrenme Çıktıları ve İş Yükü Temelli Kredi Sistemi ile ilgili bilgiler verilerek, Eğitim Amaçları, Program ve Ders Öğrenme çıktılarının belirlenme süreci ile bu süreçlerin izlenmesi için hazırlanması beklenen “Dönem Sonu Ders Dosyaları”nın hazırlanması ile ilgili bilgi verildi.

Toplantıya Dekan Prof. Dr. Murat KISA, Bölüm Başkanları ve Öğretim Elemanları katıldı.

 

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ

AKADEMİK SEMİNER