Mühendislik Fakültesi Öğrencileri için Teknik Gezi Düzenlendi
Üniversitemiz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği öğrencileri için bir teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Bu gezi kapsamında Şanlıurfa katı atık düzenli depolama sahası ve atıksu arıtma tesisi ziyaret edilmiştir.
Şanlıurfa katı atık düzenli depolama sahasında tüm şehirden toplanan katı atıklar düzenli depolama sahasında ayrıştırılmakta, kağıt, cam, metal gibi geri kazanılabilir olan bileşenleri ayrıştırılmakta ve geri kazanılamaz olan bileşenleri ise çevreye zarar vermeyecek şekilde sahada depolanmaktadır. Bu depolarda oluşan metan gazı ise sahadan özel ekipmanlar yolu ile çekilerek elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bu tesiste sorumlu Çevre Mühendisleri Vedat TURMAK ve Sercan GELENER tarafından brifing verilmiş ve saha gezilmiştir.
Aynı gün Şanlıurfa atıksu arıtma tesisi ziyareti de gerçekleştirilmiş olup şehirde oluşan atıksuyun hangi ekipman ve yöntemlerle arıtılacağı gösterilmiştir. 

 

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ

AKADEMİK SEMİNER