/assets/uploads/other/files/muhendis/files/17.pdf Katlı Otopark
Engelden Kaçan Robot 
Hasta Takip Sistemi
Güneş Panelleri İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi (MPPT) ve Şarj kontrol devre Tasarımı
Joystick Kontrollü 3 Eksenli Robot Kol
Manyetik Alan Dedektorü
Manyetik Alan Ölçümü
Mini Drone
Robot Kol
Piezoelektrik ile Gerilim Üretimi
  İçme Suyu Şebekesinin Tasarımı
İçme Suyu Projesi
Betonarme
Bodrum+Zemin+8 Normal Kattan Oluşan Betonarme
Temel Tipinin Farklı Deprem Bölgelerinde İnşa Edilen Betonarme Yapının Toplam Maaliyetine Etkisi
İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Tasarımı
Bodrum, Zemin, Asma ve 9 Kattan Oluşan Apart Konutun Statik Proje ve Maliyetinin Hesaplanması
İçme Suyu Şebekisinin Tasarımı
Ş. Urfa Ceylanpınar Gellegöç 12 Derslikli İlkokul Statik Çözümlenmesi, Metraj ve Maliyet Hesabı
Zemin+2 Katlı Okulun Statik Betonarme
Sağlık Alanında Kullanılan Kamu Binalarında İSG Yönetmeliklerine Uygun Zemin Tasarımlarının Yapılması
Uygulanacak Olan Bir Sağlık Ocağı Yapım İşinin Statik Analiz, Metraj ve Yaklaşık Maliyetinin Çıkarılması
Devlet Karayolu Projesi
Baraj Hazne Tasarımı
Adıyaman İli Kömür Beldesi Durukaynak Köyü 2 Hekimli Asm ve Lojman Binası Statik ve Yaklaşık Maliyet Hesabı
24 Derslikli İlköğretim Okulunun Statik Çözümlenmesi Metrajı ve Yaklaşık Maliyet Hesabı
Şanlıurfa Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi İçme Suyu Şebekesinin Tasarımı
Triblex Villanın Statik, Metraj ve Maliyet Hesapları
Bir Projenin Statik Modellenmesi, Oturma Hesabı, Metrajlandırılması, İstinat Duvarın Yapılması
Betonarme Yapılarda Farklı Döşeme Sistemlerinin Yapı Maliyetine Etkisi
  Graviometrik Metodla Kemoterapi İlaçlarını Hazırlayan Sistem
Örüntü Tanıma ile Ses Tanıma
Artıfıcıal Intellıgence Applıcatıon For Cars
Akıllı Trafik Işıkları
Kalorimetre
Engelsiz Yaşam
  Şanlıurfa İli ve İlçelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) ve Uzaktan Algılama (Ua) Kullanılarak Yeşil Alanların Yeterliliğinin Belirlenmesi
Tektek Dağları Milli Parkı Civarında Bulunan Taş ve Mermer Ocaklarının Potansiyel Çevre Sorunlarının Araştırılması
Alternatif Enerji Kaynakları Biyoenerji
Partikül Madde Mikatarı
Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılması
Biyogaz Üretimi Siverek Atıksu Arıtma Tesisi Örneği
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Şanlıurfa) Çevre Sorunlarının Araştırılması
Fıstık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi
Tiyosülfat Bazlı Kesikli Reaktörlerde Perklorat Varlığında Nitrat Giderimi
Kentten Köye Göç (Kahramanmaraş İli Ağcaşar Köyü Örneği)
Oto Yıkama Çevre Sorunlarının Araştırılması
Harran Ovası Yeraltı Sularında Kalite Değişimlerinin Sebeplerinin Araştırılması
Petrol İle Kirletilmiş Toprağın Elektrokinetik Arıtım Yöntemi ile Giderilmesi
Barajlar ve Hidroelektrik Santrallerde Çevresel Etki Değerlendirme
 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

BOLOGNA

 

 
       

AKADEMİK SEMİNER