PROJE ADI PROJEDE GÖREV ALANLAR
Denitrifikasyon Bakterileri ile İçme Suyundan Biyolojik Bromat Giderimi Yrd.Doç.Dr.Sevgi DEMİREL
Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Neden Olduğu Çevre Kirliliğinin Ekonomik Analizi, ( SOBAG 109RO27) Doç.Dr. Cuma AKBAY (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Yrd.Dr. Halil ARI
ŞANLIURFA ÇÖP DEPOLAMA SAHASINDAN SALINAN SERA GAZLARININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI (HÜBAK 1141) Yrd. Doç. Dr. Halil ARI ve Mustafa ASLAN
ANAEROBİK BATIK MEMBRAN BİOREAKTÖRLERDE(AnSMBRs) MEMBRAN MODÜL ŞEKİLLERI VE BİYOGAZ PÜSKÜRTMENİN MEMBRAN KİRLENMESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ÇAYDAG 110Y043 nolu TÜBİTAK) Yrd. Doç. Dr. Yusuf SAATÇİ (Fırat Üniversitesi), Hakkı GÜLŞEN ve Mustafa ASLAN
MEZBAHA ATIKSULARININ ANAEROBİK MEMBRAN BİOREAKTÖRLERLE (AnMBRs) ARITILMASININ İNCELENMESİ(HÜBAK 1038) Yrd. Doç. Dr.Hakkı GÜLŞEN, Mustafa ASLAN
Metal Hidrid tankların hidrojen depolama kapasiteleri üzerinde ısıl koşulların etkisinin deneysel incelenmesi. 2009/070 Yrd.Doç.Dr. İsmail Hilali
Bilgisayar destekli Bina Soğutma yükü Analizi 2009/071 Yrd.Doç.Dr. M. Azmi Aktacir
Binalarda Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. M. Azmi Aktacir
Harran Üniversitesi Akıllı Kart Otomasyon Kriterlerinin Tespiti HÜBAK 2009/069 Yrd.Doç.Dr. M. Akif Nacar
Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Araştırma Merkezi, 2010K120980 Yrd.Doç.Dr. M. Akif Nacar
İklim Değişikliği ve GAP Bölgesindeki Su Kaynaklarına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Kasım Yenigün
Yeni Bir Sistemle Atıksulardan Azot ve Sülfatın İmmobilize Bakteri Kültürleriyle Birlikte Giderilmesi Doç. Dr. Sinan UYANIK
Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi Yrd. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) Sülfat İndirgeyen Bakteriler İle Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı Yrd. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

AKADEMİK SEMİNER