Proje Adı Projede Görev Alan Kişiler
Hünaf Projesi - Tavuk Üretim Çiftliklerinde Döşemeden Isıtma Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Refet Karadağ, Prof.Dr. Bülent YEŞİLATA
Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi Yrd. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonunun Mikrobiyal Analizi Yrd. Doç. Dr. Feridun Demir
Harran Ovası Serbest Akiferinin Kirlilik Potansiyelinin Belirlenmesi. Yrd.Doç.Dr. Güzel YILMAZ
Harran Ovasında Yaygın Olan Bazı Toprak Serilerinin Azot İçeriğinin Belirlenmesi. Yrd.Doç.Dr. Güzel YILMAZ
Şanlıurfa İli Güneş Enerjisi Potansiyelinin Tespiti Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin BULUT
Atatürk Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin Tespiti ve Enerji Analizi İçin Yeni İklimsel Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin BULUT
Değişik Yaşam Ortamlarında İç hava Kalitesinin Araştırılması Doç. Dr. Hüsamettin Bulut
Harran Ovası Derin Akiferinin Bazı Su Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
Kampüs Atıksularının Yapay Sulak Alanlarla Arıtımı Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
Harran Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Araştırılması Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
GAP Bölgesinde Zararlı Katı Atıklar İçin Yer Seçimi Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
GAP Bölgesinde Nüfus Projeksiyonu ve Evsel Katı Atık Miktarının Araştırılması Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
Şanlıurfa’da Katı Atıklar İçin Yer Seçimi Yrd. Doç. Dr. Suat Şenes
GAP Çerçevesindeki Barajları Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Reşit Gerger
Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi ile Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Yenigün
İklim Değişikliği ve GAP Bölgesindeki Su Kaynaklarına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Kasım Yenigün
Isıl işlemle presleme tekniğini kullanarak kompozit malzeme üretecek bir düzeneğin tasarım ve imalatı Doç. Dr. Murat Kısa
Atık cam içeren parke taşlarının yangın, donma-çözülme ve aşınma dirençlerinin incelenmesi Dr.Paki Turgut
Ultrasonik yüzey dalgaları-Schmidt yöntemi yardımıyla beton dayanımının bulunması Dr.Paki Turgut
Silis dumanı içeren betonların ultrasonik yüzey dalgaları-Schmidt yöntemi yardımıyla dayanımının bulunması Dr.Paki Turgut
Yapı malzemesi olarak Urfa taşı'nın mekanik, fiziksel ve teknolojik özelliklerinin tespiti Dr.Paki Turgut
İçmesularında Önklorlama Uygulamaları ve Trihalometan Oluşum Riski. Yrd.Doç.Dr. Güzel YILMAZ
HRÜ Yeni Kampüsünün İleri Güneş Enerjisi Teknolojileri İle Entegrasyonu ve GAP Bölgesinde Uygulanabilir Teknolojilerin Araştırılması Prof.Dr. Bülent Yeşilata
Kampüs Atıksularının Yüzeyaltı Yapay Sulakalanlarla Arıtımı Doç. Dr. Sinan UYANIK
Tekstil Endüstrisi Atıksularındaki Reaktif Boyaların Düşük Maliyetli Doğal Adsorbantlar Kullanılarak Giderilmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent ARMAĞAN
Düzenli Depolamada Yer Seçimi İçin CBS Tabanlı Algoritmaların Üretilmesi Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
Harran Ovası Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirlenme Potansiyelinin Belirlenmesi Doç. Dr. M. İrfan Yeşilnacar
Atık otomobil lastiklerinin bina yapı elemanlarında yalıtım iyileştirme amacıyla kullanılabilirliğinin araştırılması Prof.Dr. Bülent Yeşilata
Yapı malzemesi olarak Urfa taşı'nın mekanik, fiziksel ve teknolojik özelliklerinin tespiti. Dr.Paki Turgut
Harran Ovası Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirlenme Potansiyelinin Belirlenmesi Doç. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR
Sedimentteki Makroomurgasızlar İle Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Sinan UYANIK

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

AKADEMİK SEMİNER