Eğitim Stratejik Planlama Kurulu

 
  E-Posta Dahili Web
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN (BAŞKAN)  mustafaozen@harran.edu.tr 1019 www
Doç. Dr. Berkan AYDİLEK berkanaydilek@harran.edu.tr 1465 www
Doç. Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr 3791 www
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALGIN zyilmaz@harran.edu.tr 1117 www
Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARADAĞ k.karadag@harran.edu.tr 1466 www
Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp KARAOĞUL e.karaogul@harran.edu.tr  1758 www
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA serkankaya@harran.edu.tr. 1042 www
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUKAVAK mulukavak@harran.edu.tr 1693 www
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER yusuf47@harran.edu.tr 1124 www
Arş. Gör. H. İbrahim ŞENOL hsenol@ harran.edu.tr 1695 www
Arş. Gör. Murat TOPTAŞ murattoptas@harran.edu.tr 1629 www

 

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

AKADEMİK SEMİNER