Fiziki Yapı İyileştirme Kurulu

 
  E-Posta Dahili Web
Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÜMÜŞ (Başkan) gumus@harran.edu.tr 1274 www
Dr. Öğr. Üyesi M. FATİH TÜYSÜZ  ftuysuz@harran.edu.tr  3808 www
Fak.Sek. Yunus KEKİL yunuskekil@harran.edu.tr 3477 www
       

BOLOGNA

 

 

MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

AKADEMİK SEMİNER