AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU İNCELEME KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ümran CANSU   Üye
Öğr. Gör. Şeyda GÜR   Üye
Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK   Üye

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR