ERASMUS VE FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  Dahili Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN   Başkan
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÖZTÜRK   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN   Üye
Öğr. Gör. İsmail Baltacı   Üye
Öğr. Gör. Fatma KAYA   Üye

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR