SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER KOMİSYONU
  Dahili Görevi
Öğr. Gör. Nuray Işık USLU   Başkan
Öğr. Gör. İsmail Baltacı   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Asliye KARAASLAN   Üye

BOLOGNA

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

(Öneri, İstek, Şikayet, Bilgi Talebi)

https://kys.harran.edu.tr/

HAFTALIK DERS PROGRAMI

PROGRAMLAR