2018 Resim-İş Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.  


ÖNEMLİ UYARI: Alan içinden gelerek başvuru yapacak adaylardan (Kılavuzun 5. ve 6. sayfalarında da belirtildiği gibi Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Tüm Liselerin Sanat, Resim, Grafik, Heykel, Özgün Baskı, Seramik, Fotoğraf,  Fotoğrafçılık, El Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Tasarım, İnteraktif Medya Tasarımı, Web Tasarımı ve bu alanlarla ilişkili eğitim almış olanlar) online başvuru sırasında, mezun oldukları liseye kayıt oldukları tarihin, liseden mezun oldukları tarihin, TC Kimlik No ve Ad-Soyad bilgilerinin yer aldığı imzalı ve mühürlü bir belgeyi KESİN KAYIT ESNASINDA ilgili görevliye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle alan içinden gelerek başvuru yapacak adayların mağdur olmamaları için mezun oldukları lise idaresinden bu belgeyi temin edip KESİN KAYIT ESNASINDA  mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru esnasında istenilen herhangi bir bilgi için yanlış beyanda bulunanlar kesin kayıt hakkı kazansalar bile yanlış beyandan dolayı kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Bilginize.