DEVAM EDEN TEZLER
 
BEDEN  EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI      
S.No Öğrenci No Adı Soyadı Programı Danışmanın Adı Tezi
1. 95325005 SONGÜL DEMİR Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Algıları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2. 95325006 MEHMET VEYSİ BORA Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ Beden Eğitimi Öğretmeni-Öğrenci İletişiminin Sporda Başarı Motivasyonu Üzerine Etkisi
3. 105325001 FİKRET DAĞDEVİREN Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Güreş Yapan Sporcuların Sosyo-Ekonomik Yapılarının Araştırılması
4. 105325002 FERİT SÜTPAK Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Şebnem Ş. CENGİZ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki Öğrencilerin Duygusal Zeka ve Kısa Semptomlarının Karşılaştırılması
5. 105325003 ABDURRAHMAN DEMİR Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Şebnem Ş. CENGİZ Harran Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Doping Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması
6. 105325004 SERMET TOKTAŞ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ Ders
7. 115325001 METİN KOCADAĞ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ Ders
 BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
1. 95302001 SELMA AĞLAMIŞ Y.lisans Prof. Dr. Nurten AKSOY Femur ve Tibia Kırıklarında Prolidaz Enzim Aktivitesi ve Oksidatif  Stres İndeksinin Değerlendirilmesi
2 115302001 BÜLENT ESEN Y.lisans Prof. Dr. Nurten AKSOY Ders
3 115302002 MEHMET TAŞ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Şahbettin SELEK Ders
4. 115302003 YUNUS YÜKSELTEN Y.lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Ders
5. 115302004 ÜMMÜGÜLSÜM ACAR Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Şahbettin SELEK Ders
 
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
1. 95322001 AYŞE ASLI OKTAY Y.lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısı ve Umutsuzluk Düzeyleri
2. 95322002 İLKNUR GÖKŞİN Y.lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Disfonksiyonel İşemesi Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Davranışsal Tedavi (Üroterapi) ve Hemşirelik Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi
3. 95322003 GÜLİSTAN ER Y.lisans Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK İntihar Girişiminde Bulunan Bireylere Yönelik Sağlık Personelinin Tutumları; Ölçek Geliştirme, Geçerlilik Güvenilirlik
4. 95322004 DERYA ORUÇLU Y.lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Antenatal Kliniğinde Yatan Riskli Gebelerde Algılanan Sosyal Destek İle Stresle Baş Etme Düzeyleri Arasındaki İlişki
5. 105322001 TUĞBA ENGİN Y.lisans Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Şanlıurfa’da Bebek Dostu Hastane Programının Değerlendirilmesi
6. 105322002 MİNE CAN Y.lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Hemşirelerin Mesleklerine Karşı Tutumları ve Etkileyen Faktörler
7. 105322003 ÇİĞDEM İNALI Y.lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Ders
 
 
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
1. 65305001 M. MUSTAFA KORKUT Y.lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Ders
2. 85305001 ZEYNEP AĞLAMIŞ Y.lisans Doç. Dr. Mustafa ZERİN Propofol ve Sodyum Tiyopental ile Anesteziye Alınan Kolelithiazis Hastalarında Kapiller Oksijen Satürasyonu, Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri
3. 85305002 NİLGÜN OKŞAK Y.lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Pasif Sigara İçimine Maruz Kalan Pneumonili Çocuklarda Oksidatif Stres Kapiller Kan Oksijen Satürasyonu ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri
4. 115305001 SEVİNÇ YAŞAR Y.lisans Doç. Dr. Mustafa ZERİN Ders
5. 115305002 BEHİYE DİLMEN BAYAR Y.lisans Doç. Dr. Mustafa ZERİN Ders
6. 115305005 EMİNE İŞBİLİR Y.lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Ders
7. 115305003 GÜL ŞAHİKA GÖKDEMİR Y.lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Ders
8. 115305004 Hatice ŞULUL Y.lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Ders
 
 
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
1. 95310001 ENGİN TURAN Y.lisans Doç. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Diyarbakır Çocuk Hastanesinde,Kan Kültüründen İzole Edilen, Kolay Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Prevelansı ve Antibiyotik Duyarlılık Patenti
2. 105310001 ESRA ALICI Y.lisans Doç. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK Şanlıurfa İli Merkezinde Değişik Yaş Gruplarında Leishmania Antikor Düzeyleri
3. 105310003 OKTAY İLHAN Y.lisans Doç. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakımlarında Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Prevelansı ve Antibiyotik Duyarlılık Profili
4. 115310001 ESMA CEYLAN Y.lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Ders
5. 115310002 NERMİN ULUCA Y.lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Ders
 
FARMAKOLOJİ  ANABİLİM DALI
 
1. 95304001 ARZU EKİCİ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI Şanlıurfa İlinde Serbest Eczanelerin Gastroenterit Tedavisine Yaklaşımında Antiparaziter ve Antibiyotik Kullanımının İlaç Kullanımı Yönünden Araştırılması
 
GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
1. 95309001 HİLAL TURAN Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Kardiyopulmoner Bypass’ın Kardiyotomi Rezervuarı Olan ve Olmayan Devrelerinde Oksidatif  Stres Ölçümü ve Total Antioksidan Kapasite Değişikliklerinin Karşılaştırılması
2. 105309001 PERİHAN EROL Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Ders
3. 115309001 KAHRAMAN KOYUN Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR Ders
4. 115309002 TÜRKAN KAYIŞ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR Ders
5. 115309003 MAHMUT PADAK Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Ders
6. 115309004 CEM ÖZALP Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR Ders
7. 115309005 VEYSİ ALTUNKAYA Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Abdussemet HAZAR Ders
8. 115309006 EMRAH ADIGÜZEL Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Ders
 
 
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
1. 85306001 MESUT HAMİDANOĞLU Y.lisans Yrd. Doç. Dr. İbrahim KORUK Şanlıurfa’da Aile Planlaması Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
2. 95306002 SEHER KUTLU Y.lisans Yrd. Doç. Dr. İbrahim KORUK Göçebe Mevsimlik Tarım İşçisi Erişkinlerde Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
3. 115306001 SAMİ AKPİRİNÇ Y.lisans Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Ders
4. 115306002 NAHİDE GÖV Y.lisans Yrd. Doç. Dr. İbrahim KORUK Ders
5 115306003 HASRET YAVUZ Y.lisans Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Ders
 
ANATOMİ ANABİLİM DALI 
1. 95301001 SEMAHAT DOĞRU Y.lisans Doç. Dr. Mustafa DENİZ Yetişkin Kadınlarda Nazolabial Bölgenin Antropometrik Analizi ve Yaşa Bağlı Değişiklikler
2. 95301002 FİGEN KOÇ Y.lisans Doç. Dr. Mustafa DENİZ Yetişkin Kadınlarda Orbital Bölgenin Antropometrik Analizi ve Yaşa Bağlı Değişiklikler
3. 95301003 SİBEL ATEŞOĞLU Y.lisans Doç. Dr. Mustafa DENİZ Erişkin Bireylerde Orbita Hacmi ile Canalis Opticus İlişkisinin Multislice BT ile Değerlendirilmesi
4. 95301004 RABİA GEZER Y.lisans Doç. Dr. Mustafa DENİZ Türk Toplumunda Rugae Palatina’nin Morfolojik Özellikleri ve Bireysel Farklılıklar
 
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (VET)
 
1. 95315002 MEHMET BATMAZ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. İlker ÇAMKERTEN  Siverek Bölgesindeki Koyunlarda Selenyum, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması
3. 115315001 METİN BOZ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. İlker ÇAMKERTEN   Ders
4. 115315002 MUSTAFA ŞAHİN Y.lisans Prof. Dr. Tekin ŞAHİN  Ders
5. 115326001 İBRAHİM UMA Y.lisans    Ders
 
CERRAHİ ANABİLİM DALI  (VET)
1. 115318001 MEHMET EŞREF TAŞKIN Y.lisans Doç. Dr. Ali HAYAT Ders
2. 115318002 HACİ DOĞAN Y.lisans Doç. Dr. Nihat ŞINDAK Ders
3. 115318003 MİYASE KAPLAN Y.lisans Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Ders
 
 
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI   (VET)
1. 85312001 FATMA AYDIN Y.lisans Prof. Dr. Mehmet İRİADAM Kafa Travmalı Hastalarda Beyin Omurilik Sıvısı İle Serumda Bulunan TSH, T3 Ve T4 Değerlerinin Bazal Metabolizma Üzerine Olan Etkileri
 
PARAZİTOLOJİ  ANABİLİM DALI   (VET)
 1. 115314001 MEVLÜT ATALAY Y.lisans Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN  Ders
 
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI   (VET)
1. 115317001 İBRAHİM HALİL AGAS Y.lisans Prof. Dr. Nafiz YURDAYDIN Ders
2. 95317001 BÜLENT KUTLU Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Ömer VARIŞLI Şanlıurfa’da Farklı Mevsimlerde Tohumlanan İneklerde Gebelik Oranı
 
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
1. 115323001 ABDURRAHMAN KORKMAZ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARDIÇ Ders
2. 115323002 İBRAHİM HALİL DENİZ Y.lisans Yrd. Doç. Dr. Ahmet H. DİNÇOĞLU Ders
3. 115323003 MEHMET HÜLÜL Y.lisans Doç. Dr. Hisamettin DURMAZ Ders 

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Farmakoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji
Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknikleri) DR
Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknikleri) YL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Veteriner Fizyoloji (DR)
Veteriner Fizyoloji (YL)
Veteriner Parazitoloji
Veteriner İç Hastalıkları
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Dölerme ve Suni Tohumlama
Veteriner Cerrahi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL)
Veteriner Mikrobiyoloji
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Veteriner Viroloji
Hemşirelik
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği