Eczane Hizmetleri Program Hakkında
Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
Eczane teknikerlerinin başlıca görevleri:
• İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında,
• Reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde, 
• Bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması ve benzeri konularda,
• Eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olmaktır.
• Ayrıca, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlamak da eczane teknikerinin görevleri arasındadır.
Mezunlar,  2 yıllık önlisans mezunu durumundadırlar.

Hedefler- Amaçlar
Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
 
 İstihdam Olanakları
 Mezunlar; serbest eczaneler ve hastane eczaneleri, ilaç firmaları ve ilaç depolarında çalışma olanağı bulmaktadır.
 
 Programa hangi Puanla Yerleşirim
TYT puan türüyle programa yerleşebilmektedirler.
 
Programın Akademik Kadrosu
Öğr.Gör. Veysel AĞAN 
Öğr.Gör.Adem NECİP
Öğr.Gör.İbrahim Bektaş

 

BAĞLANTILAR

 
 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA