MİSYONUMUZ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitiminde, öğrenciler, kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli talep edilen, uluslararası standartlarda eğitim veren,  konusunda öncü bir program olmak

VİZYONUMUZ

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanabilen, aldıkları eğitimle kullandıkları sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak düşük dozda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerini geliştiren radyoloji teknikerleri yetiştirmek

DEĞERLERİMİZ

– Atatürk İlkelerine Bağlılık
– Araştırıcılık
– Şeffaflık
– Eşitlik
– Katılımcılık
– Üretkenlik
– Yenilikçilik
– Disiplin
– Hasta haklarına saygı
– Etik değerlere bağlılık
– Topluma hizmet
– Sorumluluk bilincine sahip olma
– Hoşgörü
– Ekip çalışmasına yatkın olabilme
– Sürekli gelişim

image016Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazanmak,Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak,Radyoloji görüntüleme bölümünde cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,Radyoloji uzmanları ve diğer sağlık ekibi elemanlarıyla etkin iletişim sağlamak,

Radyolojide kullanılan her türlü cihazı (BT, MRG, ultrasound, konvansiyonel, radyografik cihazlar, dijital radyoloji (DR), Picture archieving and communication system (PACS) vb.)  kullanabilme ve aldığı bilgiyi yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak,

Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olmak,

Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak,

Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek.

image012

Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostik modalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve Radyoterapide aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip,  göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirmektir.

 

Türkiye’de son yıllarda başta Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Amacımız, çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde, ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve ailesine hizmeti amaç edinen, tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

BAĞLANTILAR

 
 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA