MİSYONUMUZ

Tıbbi laboratuar Teknikleri programında amacımız eğitim süresince, uluslararası standartlarda, ön lisans düzeyinde nitelikli Sağlık Teknikeri yetiştirmek olup, Tıbbi laboratuar teknikerlerini zamanın gerektirdiği bilimsel teknolojik gelişmelerle donanımlı hale getirmektir.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve toplum hizmetlerini evrensel standartlarda yürüterek, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek öğretim kalitesine sahip bir eğitim merkezi olmak, Tıbbi laboratuar teknikerlerinin yetiştirilmesinde birincilikle tercih edilen eğitim kurumu olmak, bilimsel ve teknolojik gelişimlere açık, topluma katkı yapan, saygın bir sağlık eğitim ve öğretim programı olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Atatürk İlkelerine Bağlılık
Araştırıcılık
Şeffaflık
Eşitlik
Katılımcılık
Üretkenlik
Yenilikçilik
Disiplin
Hasta haklarına saygı
Etik değerlere bağlılık
Topluma hizmet
Sorumluluk bilincine sahip olma
Hoşgörü
Ekip çalışmasına yatkın olabilme
Sürekli gelişim

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
Laboratuar cihazlarının bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak
Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak
Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak
Materyalleri analize hazırlamak
Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak
Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek
Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak.
Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak
Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek


HEDEFLER

Tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri alanında çalışacak meslek elemanlarına: hizmet sunan, yararlanan kişi ve kuruluşların teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen, mesleği ile ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, iyi düzeyde dil becerisine sahip, mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilen, disiplinli çalışma ortamlarına uyum sağlayan, mesleki etik değerleri ilke edinmiş, toplam kalite felsefesini benimseyen, alanına çalışmalarıyla katkı sağlayan yeterlikler kazandırma


AMAÇLAR

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

BAĞLANTILAR

 
 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA