HARRAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2019-2020 BAHAR DÖNEMİNDE EK MADDE-1 KAPSAMINDA (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI) İLE
YATAY GEÇİŞ SONUÇ LİSTESİ
SIRA NO. ADI SOYADI ÖSYS GİRİŞ YILI KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE ADI ÖĞRENCİNİN YERLEŞME PUANI BÖLÜMÜMÜZ TABAN PUANI BAŞVURDUĞU BÖLÜM  SINIFI SONUÇ
1 Berrin SALGIN 2019 Mardin Artuklu Üni/Tarih-Coğrafya Fak. Arapça Bölümü 258 265 Sinema TV 1
 
Red: Yatay geçiş için puanı yetersiz/Eksik belge
 
2 Kibriya URUCU 2018 İnönü Üni/İletişim Fak Radyo Tv Sinema Bölümü 307 252 Sinema TV 2
 
 
Kabul
 
3 Mehmet Emin BALİ 2018 Fırat Üni/İletişim Fak Gazetecilik Bölümü 253 252 Sinema TV 2
 
Kabul
4 Müslüm BAYAR 2019 İnönü Üni/İİBF İktisat Bölümü 284 265 Sinema TV 1
 
Kabul
5 Sedat TANIMAZ 2019 Adıyaman Üni/Fen Edebiyat Fak Sanat Tarihi Bölümü 253 265 Sinema TV 1
 
Red: Yatay geçiş için puanı yetersiz
 
6 Yaşar Furkan YILMAZ 2018 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Türk Dili  Edebiyatı Bölümü 254 252 Sinema TV 2
 
Kabul
7  
İsmail ÇEVİK
 
2019
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih(İ.Ö) 275 265 Sinema TV 1 Kabul
8  
Harun KİBAR
 
 
2019
Harran Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü 269 265 Sinema TV 1 Kabul
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kimlik Belgesi ve 1 adet Fotokopisi
2- Fotoğraf 2 adet Yeni çekilmiş olacak

BOLOGNA