2017-2018
                   KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ
                   İŞ BAŞVURU SONUÇLARI

           
KZÖ KAZANAN ASİL LİSTE

         

KZÖ KAZANAN YEDEK LİSTE
         
İşe Girecekler İçin Gerekli Belgeler
 

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Öğrenci belgesi
3-İki adet fotoğraf
4-Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından Alınabilir.)
5-Disiplin cezası olmadığına dair belge
6-Adli sicil kaydı
7-İkametgah belgesi
8-Banka hesap cüzdanı ( İş Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesinden) 


Asil Listede İsmi Olanlar, Yukarıda yazılı belgelerle birlikte
23.11.2017 Tarihine Kadar Osmanbey Kampüsünde Bulunan
SKS Daire Başkanlığımıza gelerek Kayıtlarını Yaptırabilirler.


İletişim Tel : Emre DURU - Ata UZUN 318 30 48