SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

 
      Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Amaç öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayarak kişilik gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıl içinde çeşitli konularda konferans, panel, sempozyum, konser ve şenlikler organize edilmektedir. Özellikle Üniversitemizde geleneksel olarak her yıl düzenlenen bahar şenliği öğrencilerimizin yanı sıra yöre halkının da Üniversitemizle daha fazla kaynaşmasına olanak tanımaktadır.

       
        
Öğrenci 
Kulüpleriyle Gençlerimiz Yarınlara Daha İyi Hazırlanıyor
       
     
Harran Üniversitesi  Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yönergesi” çerçevesinde ünüversitemizde 57  öğrenci kulübü kurulmuştur. 

      Kulüplerimiz ile öğrencilerin sosyal başarı ve sosyal becerilerinin gelişmesi, özgüvenlerinin artması, kendi aralarında kaynaşması, birlikte hareket etme kabiliyetlerinin artması ile beraber iş bölümü yapmayı, görev ve sorumluluk bilinci aşılamayı, planlı ve düzenli çalışmayı ve yeteneklerinin gelişmesini amaçlanmaktadır. Bu kulüplere üye öğrencilerimiz yıl içinde yapılan etkinliklere katılarak bireysel veya ekip olarak kendi faaliyetlerini sergilemektedirler. 

        2017/2018 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemiz Kulüplerinin Yaptığı 
Bazı Etkinlikler:
 
       - Öğrencilerimiz İzmir Tarım kongresi ile İstanbul Bilim kongresine gönderildi.
 
     - SODES projesi kapsamında Sürdürülebilir Tarım Kulübümüz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek her öğrenciye 1 dönüm arazi vererek "Teoriden Pratiğe Üniversiteden İstihdama" projemizi gerçekleştirildi.
 
       - 4007 Bilim Şenliğinde 20 Kulüp ile yaklaşık 100 öğrencinin atölyelelere  katılımı sağlandı.
           
       - Yıl içinde çeşitli teknik gezilerin yanı sıra yöredeki turistik mekanlara da geziler düzenlendi.Üniversitemiz bünyesinde yer alan kapalı ve açık sosyal tesisler, tüm öğrencilerimiz ile idari ve akademik personelimize çağdaş sosyal ortamlar sunmaktadır. Üniversitemiz tarafından Şanlıurfa’nın kültür hayatına kazandırılan "Urfa Evi Uygulama Oteli" ise yerel kültürün modern bir yansıması olarak hizmet vermektedir. Baraj suları altında kalmaktan kurtarılıp, Halfeti ilçesinden taşınarak Osmanbey Yerleşkesi’ne inşa edilen ve zamanının en güzel mimari örneklerinden biri olan Feyzullah Konağı,Üniversitemiz kültür faaliyetlerinin yapıldığı bir mekan olmuştur.
Uzun yıllar Akçarlar ailesi tarafından kullanıldığı için “Akçarlar Evi” diye anılan tarihi Şanlıurfa Evi harap bir durumda iken 1993 yılında üniversitemiz tarafından satın alındı. Restorasyonu yapılarak 12 Ekim 2001 tarihinde  “Harran Üniversitesi Kültür Evi” olarak törenle hizmete açıldı.

Daha sonra “Akçarlar Evi” bitişiğinde bulunan yaklaşık 3 asırlık "Tenekeciler Evi" konaklama ve ağırlama amaçlı restore edilerek 06 Kasım 2009 tarihinde "Harran Üniversitesi Urfa Evi Uygulama Oteli" olarak hizmete açılmıştır.