Amacı: İş dünyasında önemli bir noktada olan pazarlama alanında, teorik ve pratik bilgilerle donanmış, temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, teknolojiyi kullanabilen, yenilikçi, sosyal ve iletişime açık elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyonu: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak. 

Misyonu: Alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak. 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Program tüketicilerin istekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri belirleyip bilgilendirme, dağıtım, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini kapsar. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekte ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: - 

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. 

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde herhangi bir alanda faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, satış, ar-ge ve lojistik bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca doğrudan programla ilgili olan reklam ve halkla ilişkiler ajansları ve medya şirketlerinde istihdam edilebilirler. Bunun yanında KPSS sınavından geçerli puanı almak koşuluyla kamuda çalışma imkanı bulabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.