İBRAHİM HALİL TANIK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHarran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü F-101
nolu Oda Osmanbey Kampüsü

E-Posta Adresi :
ihaliltanik@harran.edu.tr

Tel.: 414318300-1665Öğrenim Bilgisi

2013
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)
Tez adı: Demokrat Parti Dönemi'nde Urfa (1950-1960) Tez Danışmanı:(KAZIM PAYDAŞ)

Doktora

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2009-2012
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/TARİH BİLİM DALI
Tez adı: I. İnönü Zaferi'nden İzmir'in kurtuluşuna kadar Açıksöz gazetesinde Batı cephesi
haberleri (2012) Tez Danışmanı:(NURAN KILAVUZ)

Yüksek Lisans

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2005-2009
Lisans FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TÜRKİYE
2016 CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI)

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KILAVUZ NURAN,TANIK İBRAHİM HALİL (2011). İngiliz İdaresinden Sonra Adada Kurulan Kıbrıs
Cumhuriyeti. Sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi, 15(46), 146-169. (Yayın No: 3345009)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. KILAVUZ NURAN,TANIK İBRAHİM HALİL (2011). Milli Mücadele Döneminde Maarif Kongresi ve I.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Eğitim-Öğretim Hakkındaki Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 353-378. (Kontrol No: 3174946)