Arş. Gör. Serkan ŞENEL
serkansenel@harran.edu.tr

Adres: Harran Üniversitesi / Osmanbey Kampüsü/ Fen Edebiyat Fak.
Tarih Bölümü / F 205 no’lu Oda/ Mardin Yolu Üzeri 18.km
Telefon: 0414 318 0000- 16 65

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 

Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi A.B.D. (2016-2018)
Tez Konusu: Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Mahremiyeti (1845-1915)
Danışman: Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ

Doktora Harran Üniversitesi Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi A.B.D. (2019- ....)
Danışman: Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ


ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
ŞENEL, Serkan, “Mekânsal Dönüşüm" Şehir ve İrfan Dergisi, s.114-121, S. 1, Ankara, 2016.
 
ŞENEL, Serkan, “Osmanlı'da Bahçe ve Hasbahçe Kültürü” Şehir ve İrfan Dergisi, s.74-79,S. 3, Ankara, 2016.

ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

ŞENEL, Serkan, “Darbeci Bir Seraskerin Sergüzeşti: Hüseyin Avni Paşa (1820-1876)”,İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi”, ed. Abdullah EKİNCİ, s. 114-121, Ankara 2017.

TANIK, İbrahim Halil, ŞENEL, Serkan, “The New York Times Gazetesi’nde 27 Mayıs Algısı”,İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi”, ed. Abdullah EKİNCİ, s. 114-121, Ankara 2017.

“Zeytinli Bahçe Höyük”, Marcella Frangipane, Çev. ŞENEL, Serkan, Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eser Kataloğu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa, 2017, s. 445-446.

“Apameia Höyük”, Catherine Abadie-Reynal, Çev. ŞENEL, Serkan, Şanlıurfa Müzesi Arkeolojik Eser Kataloğu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa, 2017, s.447-448.

​​ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

EKİNCİ, Abdullah,  ŞENEL, Serkan, (2018) “Seyahatnamelerde Urfa’da İnsan, Mekân ve Gündelik Hayata Dair Tasvirler”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri), 6-8 Nisan 2018 Şanlıurfa-Gaptaem.
 
ŞENEL, Serkan, "XIX. yüzyılın İkinci Yarısında Urfa'da Kadının Ekonomik Statüsü", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri), 6-8 Nisan 2018 Şanlıurfa-Gaptaem.
 
TANIK, İbrahim Halil, ŞENEL, Serkan, (2018) Fikret Otyam'ın Urfası, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri), 6-8 Nisan 2018 Şanlıurfa-Gaptaem.

PROJELER


Ortaçağ ve Osmalı dönemi Urfa'sında Gündelik Hayat ve Ritm, Araştırmacı: ŞENEL, Serkan, BAP2016-2017.

Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Mahremiyeti (1845-1915), Araştırmacı: ŞENEL, Serkan, BAP, 2017-2018.

AKADEMİK İDARİ GÖREVLER

Tarih Bölümü Erasmus Koordinatörü
Tarih Bölümü Çalışma Grupları Ar-Ge Koordinatörü

Eyyüp Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (21-22 Nisan 2016) -Sekretarya
I. Uluslararası Harran ve Çevresi: Tarih ve Arkeoloji Sempozyumu (3-5 Kasım 2017) - Sekretarya
III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (6-8 Nisan 2018) -Sekretarya

YABANCI DİLLER

İngilizce (İleri düzey)
Almanca (Orta düzey)