İBRAHİM İSLAM

Dr. Öğr. Ü.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH
BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

E-Posta Adresi
: iislam@harran.edu.tr


Tel.: 4143183618-3618Öğrenim Bilgisi
1990-1995
Doktora
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

1984-1987
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YL)
Tez adı: Fikirleriyle Namık Kemal, Ziya Gökalp, Atatürk (1987) Tez Danışmanı:(AZMİ SÜSLÜ)


Yüksek Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1980-1984

Lisans
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Görevler
YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ
1996 TARİHİ ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

YAMAN REMZİYE, (2016). 1923-1950 Cumhuriyet Dönemi Bergama'da eğitim, Harran Üniversitesi-
>Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
1.DALMİŞ EMİN, (2015). II. Meşrutiyet Döneminde Tanin gazetesi (1908-1909), Harran Üniversitesi-
>Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
2.UMUT ABDURRAHMAN, (2008). 225 numaralı Urfa şer'iyye sicili (h.1297?1304/ m.1880?1887)
transkripsiyon ve değerlendirme, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Yakınçağ Tarihi
Anabilim Dalı
3.KARLANGIÇ OSMAN, (2007). 73 Numaralı Adana Şer'iyye Sicili(H.1263-1264/M.1847-1848)
Transkripsiyon ve Değerlendirme, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
4.ÖZKAN OSMAN, (2005). 138 Numaralı Adana Şer'iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme, Harran
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
5.BİRECİKLİ İ. BURAK, (2004). 218 no'lu şer'iyye sicili defteri transkripsiyon ve değerlendirme (H.1312-
1317/M.1894-1899), Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
6.
ARSLAN MEHMET, (2001). 430 nolu Rumkal`a (Halfeti) şer`iyye sicili ve değerlendirmesi, Harran
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
7.KEKLİK SEVAL, (2001). Milli Kongre, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
8.BAŞ YAŞAR, (1999). Maraş çevresinde Zülkadirli vakıfları, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı


İdari Görevler
2009
Bölüm Bşk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
BÖLÜMÜ

1996-2005
Bölüm Bşk.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ
TARİHİ ANABİLİM DALI


Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. İSLAM İBRAHİM (2015). KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA ÇUKUROVA’DA ERMENİ TERÖRÜ.
Journal of History School (JOHS), 8(XXIII), 477-492., Doi: 10.14225 (Yayın No: 2281012)
2. İSLAM İBRAHİM (2012). KURTULUŞ SAVAŞI’NDA MİLLETVEKİLİ, VALİ, MİLLİ EĞİTİM
BAKANI BİR İTTİHATÇI
İSMAİL SAFA (ÖZLER) BEY (1885
1940). The Journal of Academic Social Science Studies, 5(6), 263-285. (Yayın No: 334798)
3. İSLAM İBRAHİM (2004). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Çukurova: Sosyo-ekenomik Bir Değerlendirme.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi(58), 48 (Yayın No: 334601)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :


İSLAM İBRAHİM (2015). İsmail Safa Özler(1883-1940). I. Uluslararası Çukurova Tarihi
Sempozyumu, 120-121. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2281913)


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. İSLAM İBRAHİM (2009). Millî Mücadele'ye Muhalif Bir Gazete:FERDA. Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(12), 158 (Kontrol No: 334508)
2. İSLAM İBRAHİM (1998). Türkiye'de Milliyetçi,lik Düşüncesinin Toplumsal Gelişme Bakımından
Değeri. Mersin Üniversitesi I. Ulusal Tarih Kongresi(1), 380 (Kontrol No: 334372)


Üniversite Dışı Deneyim
1989-1996 Okutman Dicle Üniversitesi
1985-1989 Müze Araştırmacısı Kültür Bakanlığı