MEHMET ALİ TÜRKMENOĞLU      
    Dr. Öğr. Ü.      
                                           
                                                       
        E-Posta Adresi : maliturkmenoglu@harran.edu.tr  
        Telefon (İş) : 414 318 35 69  
        Telefon (Cep) : 505 474 47 36  
        Faks : 414 318 35 41  
        Adres : HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ MARDİN YOLU ÜZERİ 20. KM. ŞANLIURFA  
                                 
                                                       
                                                       
      Öğrenim Bilgisi                      
                                                       
               
                                                       
      Doktora   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ        
        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ        
                             
      2006          
      2/Ocak/2017          
        Tez adı: XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TRABZON (Şer ‘iye Sicillerine Göre)  (2017) Tez Danışmanı:(İBRAHİM SOLAK)        
                             
                                                       
               
                                                       
      Yüksek Lisans   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ        
        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ        
                             
      1996          
      6/Eylül/2000          
        Tez adı: Aşağı Türkistan hakimiyet mücadelesinde Türgeşler ve Araplar  (2000) Tez Danışmanı:(Zekeriya KİTAPÇI)        
                             
                                                       
               
                                                       
      Lisans   HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ        
        EDEBİYAT FAKÜLTESİ        
                             
      1992          
      24/Haziran/1996          
                                         
                                                       
                                                       
      Görevler                                
                                                       
               
      YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI)        
      2017        
                                                       
                                                       
      Dersler *                     Öğrenim Dili Ders Saati          
                                                       
          2017-2018                              
            Lisans                            
                                                       
              Tarih Semineri Türkçe 3          
              Orta Asya Türk Tarihi Türkçe 3          
              İlkçağ Tarihi Türkçe 3          
              Emevi Dönemi İslam Tarihi Türkçe 3          
              İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Türkçe 3          
                                                       
                                                       
                                            1  
                                         
                                         
        Yüksek Lisans                    
                                         
          Yakınçağ Tarihi Kaynakları Türkçe 3          
          Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa ve Parlamento Türkçe 3          
                                         
                       
                                         
                                         
    Eserler                          
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:        
            ŞEN MEHMET EMİN, TÜRKMENOĞLU MEHMET ALİ (2012).  Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese.  International Journal Of Social Science, 5(4), 189-204., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_83 (Yayın No: 3883934)        
    1.        
                   
                                         
                                         
    B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :        
            SOLAK İBRAHİM, TÜRKMENOĞLU MEHMET ALİ (2016).  XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon’xxda Görülen Asayiş Sorunları ve Bunlar İçin Alınan Tedbirler.  22. CIEPO Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3884981)        
    1.        
                   
                                         
                                         
    Üniversite Dışı Deneyim                      
    2014-2017 Öğretmen                        
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Tarih Öğretmeni, (Kamu)    
    2010-2014 Müdür                        
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Okul Müdürü, (Kamu)    
    2007-2014 Şube Müdürü                        
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Milli Eğitim Bakanlığı Makam Onayı ile Vekâleten, (Kamu)    
    2005-2010 Müdür Yardımcısı                        
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Okul Müdür Yardımcısı, (Kamu)    
    1998-2005 Öğretmen                        
    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Tarih Öğretmeni, (Kamu)