2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Yaz Dönemi iki ders (çift) sınav başvuruları 26.08.2019–02.09.2019 tarihleri arasında olup başvurunuzu Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri birimine yapabilirsiniz. İki ders sınavı 04.09.2019– 06.09.2019 tarih