Yaz Okulunda Bölümümüzde Açılacak Dersler:

Osmanlıca I
Modern Dönem Avrupa Tarihi
Yeniçağ Osmanlı Tarihi

Yaz Okuluna Dair Bilgilendirme ve Kararlar:
/assets/uploads/other/files/tarih/files/Kararlar_%282020-2021_Yaz_Okulu_Uygulama_Esaslar%C4%B1%29.pdf

Bilgilendirme:
 
Yaz okulunda ara sınıf öğrencileri 20, son sınıf öğrencileri 40 AKTS'ye kadar ders alabilir. Başka üniversiteden yaz okulunda ders alması ve bölümümüzde saydırılması için;
1-Yaz okulunda ders alacağı üniversitenin taban puanının bizimle aynı veya yüksek olması,
2-Ders içeriklerinin büyük oranda uyuşması ve AKTS değerinin aynı veya yüksek olması,
3-Ders seçiminin otomasyondan tıpkı normal ders dönemi gibi kayıt yaptırılması ve harcın ödenmesi,
4-Alacağı derslerle alakalı danışmanlarıyla iletişime geçip ekte ilgili tutanağı imzalamaları gerekmektedir.
Mezuniyetle alakalı, öğrencilerin hangi yönetmeliğe tabi olduğu tespit edilerek YNO ve GNO durumlarının incelenerek tutanaklarının doldurulması istenilmektedir.