TARİH BÖLÜMÜ (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DERS YÜRÜTÜCÜLERİ
I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
0806109 Osmanlıca I 3 0 3 5 Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
0806122 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 3 İlgili Öğretim Elemanı
0806123 Türk Dili 2 0 2 3 İlgili Öğretim Elemanı
0806124 Yabancı Dil 2 0 2 3 Okt. Kamil HARMAN
0806125 İlkçağ Tarihi 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0806126 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0806127 İslam Tarihine Giriş 3 0 3 4 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
0806128 Tarih Metodolojisi 3 0 3 4 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
  Danışmanlık 0 2 2 0 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
III. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0806316 Emevi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0806317 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0806318 Selçuklu Tarihi 3 0 3 5 Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ
0806319 Osmanlıca Metinler 3 0 3 5 Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
0806322 Osmanlı İmp. İskan ve Aşiret 2 0 2 5 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0806323 Osmanlı Paleografyası 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
0806324 Felsefeye Giriş 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0806325 Türk Milli Kültürü 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
  Danışmanlık 0 2 2 0 Arş. Gör. Serkan ŞENEL
V. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0806514 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi 3 0 3 4 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
0806515 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ
0806516 Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0806517 Modern Dönem Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. İbrahim İSLAM
0806518 İslam Medeniyetine Giriş 3 0 3 4 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
0806519 Osmanlı Diplomatikası 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
0806520 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 Doç. Dr. Şevket ÖKTEN
0806522 Şehircilik Tarihi 2 0 2 3 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
0806526 Osmanlı Bibliyografyası 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
                 Danışmanlık 0 2 2 0 Arş. Gör. Türker UYGUR
VII. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0806716 Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
0806717 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
0806718 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İbrahim İSLAM
0806719 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0806720 Tarih Semineri 3 0 3 4 Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri
0806721 Osmanlı İdare Tarihi 2 0 2 3 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0806723 T.C. Sosyal Tarihi 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0806725 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi 2 0 2 3 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
  Danışmanlık 0 2 2 0 Yrd. Doç. Dr. Efe DURMUŞ
 
 
 
                                                                                                        Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
                                                                                                            Tarih Bölüm Başkanı
  
TARİH BÖLÜMÜ(İKİNCİ ÖĞRETİM)
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DERS YÜRÜTÜCÜLERİ
I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
0819131 İlkçağ Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0819132 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 3 3 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0819133 İslam Tarihine Giriş 3 0 3 3 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
0819134 Tarih Metodolojisi 3 0 3 3 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
0819135 Osmanlıca I 3 0 3 4 Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
0819136 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 4 İlgili Öğretim Elemanı
0819137 Türk Dili 2 0 2 4 İlgili Öğretim Elemanı
0819138 Yabancı Dil 2 0 2 4 Okt. Şerafettin YILMAZ
  Danışmanlık 0 2 2 0 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
III. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0819310 Emevi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0819311 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
0819312 Selçuklu Tarihi 3 0 3 5 Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ
0819313 Osmanlıca Metinler 3 0 3 5 Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
0819316 Osmanlı İmp. İskân ve Aşiret 2 0 2 5 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0819317 Osmanlı Paleografyası 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
0819318 Felsefeye Giriş 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0819319 Türk Milli Kültürü 2 0 2 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
  Danışmanlık 0 2 2 0 Arş. Gör. İbrahim Halil TANIK
V. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0819512 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi 3 0 3 4 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
0819513 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ
0819514 Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0819515 İslam Medeniyetine Giriş 3 0 3 4 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
0819516 Osmanlı Diplomatikası 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
0819517 Modern Dönem Avrupa Tarihi 3 0 3 4 Yrd. Doç. Dr. İbrahim İSLAM
0819518 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 3 Doç. Dr. Şevket ÖKTEN
0819522 Osmanlı Bibliyografyası 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ
0819523 Şehircilik Tarihi 2 0 2 3 Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
  Danışmanlık 0 2 2 0 Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
VII. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A DERSİN SORUMLUSU
0819711 Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
0819712 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
0819713 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. İbrahim İSLAM
0819714 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 5 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0819715 Tarih Semineri 3 0 3 4 Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri
0819716 Osmanlı İdare Tarihi 2 0 2 3 Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
0819718 T.C. Sosyal Tarihi 2 0 2 3 Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER
0819720 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi 2 0 2 3 Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
  Danışmanlık 0 2 2 0 Arş. Gör. Zafer BENZER
 
 
                                                                                                                          Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
                                                                                                                             Tarih Bölüm Başkanı
   
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ALINABİLECEK AKTS TOPLAMI
(BİRİNCİ ÖĞRETİM)
I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0806109 Osmanlıca I 3 0 3 5
0806122 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 3
0806123 Türk Dili 2 0 2 3
0806124 Yabancı Dil 2 0 2 3
0806125 İlkçağ Tarihi 3 0 3 4
0806126 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 3 4
0806127 İslam Tarihine Giriş 3 0 3 4
0806128 Tarih Metodolojisi 3 0 3 4
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
III. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0806316 Emevi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 5
0806317 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 5
0806318 Selçuklu Tarihi 3 0 3 5
0806319 Osmanlıca Metinler 3 0 3 5
0806322 Osm.İmp. İskân ve Aşiret(Seçmeli) 2 0 2 5
0806323 Osmanlı Paleografyası(Seçmeli) 2 0 2 5
0806324 Felsefeye Giriş(Seçmeli) 2 0 2 5
0806325 Türk Milli Kültürü(Seçmeli) 2 0 2 5
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
NOT: Her öğrenci 5 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
V. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0806514 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi 3 0 3 4
0806515 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806516 Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806517 Modern Dönem Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806518 İslam Medeniyetine Giriş 3 0 3 4
0806519 Osmanlı Diplomatikası 3 0 3 4
0806520 Sosyolojiye Giriş(Seçmeli) 2 0 2 3
0806522 Şehircilik Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0806526 Osmanlı Bibliyografyası(Seçmeli) 2 0 2 3
                 Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
 
NOT: Her öğrenci 3 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
VII. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0806716 Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5
0806717 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 5
0806718 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 3 5
0806719 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 5
0806720 Tarih Semineri 3 0 3 4
0806721 Osmanlı İdare Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0806723 T.C. Sosyal Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0806725 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi(Seçmeli) 2 0 2 3
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 45
NOT: Her öğrenci 3 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
 
                                                                            Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
                                                                             Tarih Bölüm Başkanı
 
 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ALINABİLECEK AKTS TOPLAMI
(İKİNCİ ÖĞRETİM)
I.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0819131 İlkçağ Tarihi 3 0 3 5
0819132 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 3 3
0819133 İslam Tarihine Giriş 3 0 3 3
0819134 Tarih Metodolojisi 3 0 3 3
0819135 Osmanlıca I 3 0 3 4
0819136 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 4
0819137 Türk Dili 2 0 2 4
0819138 Yabancı Dil 2 0 2 4
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
III. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0819310 Emevi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 5
0819311 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 5
0819312 Selçuklu Tarihi 3 0 3 5
0819313 Osmanlıca Metinler 3 0 3 5
0819316 Osm.İmp. İskân ve Aşiret(Seçmeli) 2 0 2 5
0819317 Osmanlı Paleografyası(Seçmeli) 2 0 2 5
0819318 Felsefeye Giriş(Seçmeli) 2 0 2 5
0819319 Türk Milli Kültürü(Seçmeli) 2 0 2 5
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
NOT:Her öğrenci 5 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
V. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0819512 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi 3 0 3 4
0819513 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0819514 Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0819515 İslam Medeniyetine Giriş 3 0 3 4
0819516 Osmanlı Diplomatikası 3 0 3 4
0819517 Modern Dönem Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0819518 Sosyolojiye Giriş(Seçmeli) 2 0 2 3
0819522 Osmanlı Bibliyografyası(Seçmeli) 2 0 2 3
0819523 Şehircilik Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 40
NOT:Her öğrenci 3 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
VII. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K A
0819711 Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5
0819712 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 5
0819713 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 3 5
0819714 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 5
0819715 Tarih Semineri 3 0 3 4
0819716 Osmanlı İdare Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0819718 T.C. Sosyal Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0819720 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi(Seçmeli) 2 0 2 3
  Danışmanlık 0 2 2 0
En Fazla Alınabilecek Toplam AKTS: 45
NOT:Her öğrenci 3 AKTS olan seçmeli derslerden en az ikisini alacaktır.
 
 
                                                                      Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
                                                                         Tarih Bölüm Başkanı
 
   
TARİH BÖLÜMÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
(BİRİNCİ ÖĞRETİM)
 
GÜN SAAT I.SINIF II. SINIF III. SINIF IV. SINIF
PAZARTESİ 08.00        
09.00 Tarih Metodolojisi Osmanlıca Metinler İslam Med. Giriş Tarih Semineri
10.00 Tarih Metodolojisi Osmanlıca Metinler İslam Med. Giriş Tarih Semineri
11.00 Tarih Metodolojisi Osmanlıca Metinler İslam Med. Giriş Tarih Semineri
13.00 İslam Tarihine Giriş İlk Müs. Türk Dev. Tar. Kuruluş Dön Osm. Tar Tarih Semineri
14.00 İslam Tarihine Giriş İlk Müs. Türk Dev. Tar. Kuruluş Dön Osm. Tar. Osmanlı İdare Tarihi
15.00 İslam Tarihine Giriş   Kuruluş Dön Osm. Tar. Osmanlı İdare Tarihi
16.00       Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi
         
SALI 08.00        
09.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Yeniçağ Avrupa Tarihi Türk Yenileşme Tarihi
10.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Şehircilik Tarihi Türk Yenileşme Tarihi
11.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Şehircilik Tarihi Türk Yenileşme Tarihi
13.00 Orta Asya Tük Tarihi Osm. İmp. İskân ve Aşiret Modern Dön Avrp. Tar. T. C. Sosyal Tarihi
14.00 Orta Asya Tük Tarihi Osm. İmp. İskân ve Aşiret Modern Dön Avrp. Tar. T. C. Sosyal Tarihi
15.00 Orta Asya Tük Tarihi   Modern Dön Avrp. Tar. Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi
16.00   İlk Müs. Türk Dev. Tar. Danışmanlık Tarih Semineri
         
ÇARŞAMBA 08.00        
09.00 İlkçağ Tarihi Türk Millî Kültürü Osmanlı Diplomatikası Çağdaş Türk Dün. Tar
10.00 İlkçağ Tarihi Türk Millî Kültürü Osmanlı Diplomatikası Çağdaş Türk Dün. Tar.
11.00 İlkçağ Tarihi   Osmanlı Diplomatikası Çağdaş Türk Dün. Tar.
13.00 AİİT-1, Şube-63 Osmanlı Paleografyası Yeniçağ Avrupa Tarihi Türkiye Cum. Tarihi
14.00 AİİT-1, Şube-63 Osmanlı Paleografyası Yeniçağ Avrupa Tarihi Türkiye Cum. Tarihi
15.00 Danışmanlık Danışmanlık Sosyolojiye Giriş Türkiye Cum. Tarihi
16.00 Danışmanlık Danışmanlık Sosyolojiye Giriş Tarih Semineri
         
PERŞEMBE 08.00        
09.00   Emevi Dön. İslam Tar. Ortaçağ Avrupa Tarihi Tarih Semineri
10.00   Emevi Dön. İslam Tar. Ortaçağ Avrupa Tarihi Tarih Semineri
11.00   Emevi Dön. İslam Tar. Ortaçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tar.
13.00 Türk Dili-1, Şube-37 Felsefeye Giriş Osm. Bibliyografyası Yakınçağ Osmanlı Tar.
14.00 Türk Dili-1, Şube-37 Felsefeye Giriş Osm. Bibliyografyası Yakınçağ Osmanlı Tar.
15.00 Yabancı Dil     Danışmanlık
16.00 Yabancı Dil     Danışmanlık
         
CUMA 08.00        
09.00       Tarih Semineri
10.00       Tarih Semineri
11.00       Tarih Semineri
13.00       Tarih Semineri
14.00       Tarih Semineri
15.00       Tarih Semineri
16.00       Tarih Semineri
 
                                                                                                                                Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
                                                                                                                                     Tarih Bölüm Başkanı
 
  2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
 
GÜN SAAT I.SINIF II. SINIF III. SINIF IV. SINIF
PAZARTESİ 15.00   Osmanlıca Metinler   Osmanlı İdare Tarihi
16.00 İslam Tarihine Giriş Osmanlıca Metinler   Osmanlı İdare Tarihi
17.00 İslam Tarihine Giriş Osmanlıca Metinler DD Kuruluş Dön Osm. TarKuruluş Dön Osm. Tar.Kuruluş Dön. Osff Kuruluş Dön. Osm. Tar. Tarih Semineri
18.00 İslam Tarihine Giriş İlk Müs. Türk Dev. Tar. Kuruluş Dön Osm. Tar. Tarih Semineri
19.00 Tarih Metodolojisi İlk Müs. Türk Dev. Tar. İslam Med. Giriş. Tarih Semineri
20.00 Tarih Metodolojisi İlk Müs. Türk Dev. Tar. İslam Med. Giriş Tarih Semineri
21.00 Tarih Metodolojisi   İslam Med. Giriş Tarih Semineri
22.00     ffffgdfgdfgd Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi
23.00     Yeniçağ Avrupa Tarihi Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi
SALI 15.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Şehircilik Tarihi T. C. Sosyal Tarihi
16.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Şehircilik Tarihi T. C. Sosyal Tarihi
17.00 Osmanlıca I Selçuklu Tarihi Modern Dön. Avrp. Tar. Türk Yenileşme Tarihi
18.00 Danışmanlık Osm. İpm. İskân ve Aşiret Modern Dön. Avrp. Tar. Türk Yenileşme Tarihi
19.00 Danışmanlık Osm. İpm. İskân ve Aşiret Modern Dön. Avrp. Tar. Türk Yenileşme Tarihi
20.00   Danışmanlık   Tarih Semineri
21.00   Danışmanlık Kuruluş Dön Osm. Tar Tarih Semineri
22.00       Tarih Semineri
23.00       Tarih Semineri
ÇARŞAMBA 15.00 Türk Dili-1, Şube 28/34 Türk Millî Kültürü Yeniçağ Avrupa Tarihi Çağdaş Türk Dün. Tar.
16.00 Türk Dili-1, Şube 28/34 Türk Millî Kültürü Yeniçağ Avrupa Tarihi Çağdaş Türk Dün. Tar.
17.00 Yabancı Dil Osmanlı Paleografyası Sosyolojiye Giriş Çağdaş Türk Dün. Tar.
18.00 Yabancı Dil Osmanlı Paleografyası Sosyolojiye Giriş Danışmanlık
19.00 İlkçağ Tarihi   Osmanlı Bibliyografyası Danışmanlık
20.00 İlkçağ Tarihi   Osmanlı Bibliyografyası Tarih Semineri
21.00 İlkçağ Tarihi   Danışmanlık Tarih Semineri
22.00     Danışmanlık Tarih Semineri
23.00       Tarih Semineri
PERŞEMBE 15.00 Orta Asya Türk Tarihi Felsefeye Giriş Ortaçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tar.
16.00 Orta Asya Türk Tarihi Felsefeye Giriş Ortaçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tar.
17.00 AİİT-1, Şube-78 Emevi Dön. İslam Tar. Ortaçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tar.
18.00 AİİT-1, Şube-78 Emevi Dön. İslam Tar. Osmanlı Diplomatikası Türkiye Cum. Tarihi
19.00   Emevi Dön. İslam Tar. Osmanlı Diplomatikası Türkiye Cum. Tarihi
20.00 Orta Asya Türk Tarihi   Osmanlı Diplomatikası Türkiye Cum. Tarihi
21.00       Tarih Semineri
22.00       Tarih Semineri
23.00       Tarih Semineri
CUMA 15.00       Tarih Semineri
16.00       Tarih Semineri
17.00       Tarih Semineri
18.00       Tarih Semineri
19.00       Tarih Semineri
20.00       Tarih Semineri
21.00       Tarih Semineri
22.00       Tarih Semineri
23.00       Tarih Semineri
           

İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI