CURRİCULUM VİTAE
1.      Name and Surname: Ferhat KÜP
2.      Date of Birth: 20.01.1977
3.      Title: Yrd.Doç.Dr.
4.       Phone:  0 – 414 - 318 34 74
          Room number: 1231
5.       E-mail: ferkup63@harran.edu.tr
6.      Academic Experience:
Title Fakulty and Department University Date
Graduate Faculty of Technical Education Afyon Kocatepe University 2002
Master Faculty of Agriculture,  Agricultural Machinery Harran University 2009
Ph.D. Faculty of Agriculture,  Agricultural Machinery Harran University 2013
7.      Academic Titles:
Lecturer                     Sanliurfa Technical Sciences Vocational    Harran University                 2003-2013
Assist. Prof. Dr.          Agricultural Machinery                                  Harran University                      2014-
8.      Articles:
A- Articles published in internationally reviewed journals
A-1-  TOBİ, İ., SAGLAM, R.,  KUP, F., SAHİN, H.,  BOZDOGAN, A. M., PİSKİN, B. and SAGLAM, C., 2011. Determination of Accuracy Level of Agricultural Spraying Application in Sanliurfa/ Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28), pp. 6064-6072. (SCI)
A-2-  KUP, F., SAGLAM, R.,  TOBİ, İ., SAHİN, H., and SAĞLAM, C., 2011. Calibration of Time Domain Reflectometry (TDR) on the Basis of Torf Sand and Its Optimisation for Irrigation Automations. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(10), pp. 2386-2393. (SCI)
A-3-  SAĞLAM, C., TOBİ, İ., KÜP, F., AND ÇEVİK, M. Y., 2012. An İnput-Output Energy Analysis in Pistachio Nut Production: A Case Study For Southeastern Anotolia Region of Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 11(8), pp. 1868-1871.
A-4-  KUP, F and SAGLAM, R., 2014. Weed Destruction In Cotton Fields Using Hot Foam Method and Its Comparasion to Certain Other Methods. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. Vol.9, NO.9, September 2014
A-5-  KUP, F and SAGLAM, R., 2015. Destructıon of Weeds Grown In Pots Usıng the Hot Foam Method. IJDR International Journal of Development Research. Vol. 5, Issue, 01, pp. 2904-2908, January, 2015.
B- Articles published in national refereed journals
B-1-     CEVDET SAĞLAM  ve  FERHAT KÜP,  2013. Şanlıurfa’da Yetiştirilen Farklı Antep Fıstığı Çeşitlerinin Önemli Bazı Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 2013, 17(3):
C-  Papers presented and published in national scientific meetings.
C-1-  TOBİ, İ., SAĞLAM, R., KUP, F., ÇEVİK, M. Y., 2012. Gap Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi 27. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Samsun.
C-2-  KUP, F., SAĞLAM, R., TOBİ, İ., 2012. Tarımsal Üretimde Zararlı Mücadele Yöntemleri ve Uygulamaları, On Dokuz Mayıs Üniversitesi 27. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Sayfa 280-288. Samsun.
C-3-     KUP, F., SAĞLAM, R., YETKİN C.,TOBİ, İ.,ULUDAĞ A., 2013. Organik Tarım Uygulamalarının Aşamaları ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar, Konya Selçuk Üniversitesi 28. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 4-6 Eylül 2013, Sayfa 103-111. KONYA.
7.      Projeler
1. Tarımsal Üretimde Yabancı Otun alternatif mücadelesinde sıcak köpük uygulamaları üzerine bir araştırma,  Harran University , Hübak P. Proje No: 1162, Doktora Tez Projesi, 2010