Adı Soyadı                             : Mehmet ŞİMŞEK
Unvanı                                    :Prof. Dr.       
Yazışma Adresi                     :Harran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Osmanbey yerleşkesi/ŞANLIURFA
Doğum Tarihi ve Yeri           :01.07.1954-ADANA
 
Eğitim
DERECE BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans+Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi 1979
Doktora Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çukurova Üniversitesi 1992
 
Doktora Tez Konusu
Aşağı Seyhan Ovasında Tarla İçi Sulama Randımanlarının İrdelenmesi
 
Danışman: Prof. Dr. Osman TEKİNEL
 
Akademik ve Mesleki Deneyim
Görev
Unvanı
Görev Yeri Yıl
Mühendis T:C. Ziraat Bankası 1980-1985
Başmühendis Devlet Su İşleri 1985-1996
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1996-2006
Doç. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2006-2011
Prof. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012
 

Verdiği Lisans Dersleri
  
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Sulama ve Drenaj İklim Bilgisi


1. Yürütücü Olduğu Projeler
1.        Bodur taze fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’ de su stres düzeylerinin morfolojik pomolojik ve fizyolojik özelliklere etkileri. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 252, 2001.
2.        Yarı kurak koşullarda silajlık mısırın farklı sulama rejimlerinin ve farklı biçim dönemlerinin verim bileşenleri ve silaj kalitesi üzerine etkisinin araştırılması. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 522, 2004
3.        Farklı su düzeylerinin toprakaltı ve üstü damla sulama yönteminde ve değişik sulama aralığında yarı-kurak koşullarda yetiştirilen bal kabağının (Cucurbita moshata L.) verim ve verim bileşenleri üzerine etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 617, 2005.
4.        Semi-Arid koşullarda MM 106 anacı üzerine aşılı Anna elma çeşidinde kontrollü kısıtlı sulamanın su üretim fonksiyonlarına, verim ve meyve kalite özeliklerine etkileri. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 1140, 2011.
5.        Yarı-kurak iklim koşullarında kontrollü kısıtlı sulamanın domates (Lycopersicon esculentum L.) verimine, verim bileşenlerine ve kurutma kalitesine etkileri.
(TUBİTAK 1002) Proje No: 111O031, 2011.
6.        Yarı-kurak iklim koşullarında farklı sulama düzeylerinin sakız kabağında (cucubita pepo L.) verim ve verim bileşenlerine etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 14059, 2014.
7.        Harran ovasında su kullanım ve dağıtım performanslarının irrdelenmesi (Harran Sulama Birliği örneği). Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 14061, 2014.
8.        Yarı-kurak iklim koşullarında çizgi kaynaklı yağmurlama yöntemiyle farklı düzeylerdeki sulamanın soyanın (glycine max. L.)verim bileşenlerine etkisi Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 14062, 2014.
9.        Yarı-kurak iklim koşullarında farklı su seviyelerinde patlıcanın (solanum melongana L.) sulama programlarının belirlenmesi ve verim bileşenlerine etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 14064, 2014.
10.    Yarı-kurak iklim koşullarında farklı sulama düzeylerinin II. ürün ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve verim bileşenlerine etkisi.Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 14065, 2014.
 
2. Yardımcı Araştırmacı Olduğu Projeler
1.      Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tam otomasyonlu AR-GE uygulama sera kompleksi ve işletmesi projesi. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2002K 121310, 2001.
2.      GAP bölgesinde fotovoltaik (Photovoltaic) güç sistemi ile enerji üretimi ve sulamada kullanımı. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama TeşkilatıDPT 2002K 120300, 2001.
3.      Bitki parametrelerine bağlı, temaslı ve uzaktan algılama yöntemleri ile bitki su stresinin belirlenmesi ve sulamanın otomasyonu. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 257, 2002.
4.      Yarı-kurak iklim kuşağında farklı yetişme periyotlarında uygulanan değişik su düzeylerinin ayçiçeğinde verim ve kaliteye etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 315, 2003.
5.      Harran Ovası koşullarında çizgi yağmurlama yöntemiyle sulanan yerfıstığında farklı su düzeylerinin ve azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 404, 2004.
6.      Yarıkurak iklim bölgesinde pamuk ekili alanda farklı sulama düzeyleri ve gübre dozlarının, C02, N2O, CH4 emisyonuna etkisi ve emisyonun verim ve verim bileşenleriyle ilişkisi. TÜBİTAK-TOVAG-107O546, 2007-2009.
7.      Kireçli alkalin topraklarda bitkinin fosfor alımı ve su kullanım etkinliğinin inorganik ve organik toprak düzenleyiciler kullanılarak artırılması.TÜBİTAK-TOVAG-109O164, 2009.

ESERLER
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1*. Alpaslan, M., E. Boydak, M. Hayta, S. Gercek and M. Simsek. Effect of row space and irrigation on seed composition of Turkish sesame (Sesamum indicum L.). J. of the American Oil Chemists’ Society (JAOCS), 78 (9): 933-935, 2001.
A.2. Boydak, E., M. Alpaslan, M. Hayta, S. Gercek and M. Simsek. Seed composition of soybeans grown in the Harran Region of Turkey as affected by row spacing and irrigation. J. of Agricultural and Food Chemistry, 50(16): 4718-4720, 2002.
A.3*. Oktem, A., M. Simsek and A.G. Oktem. Deficit irrigation effects on corn (Zea mays saccharata Sturt) with drip irrigation system in a semi-arid region I. Water-yield relationship. Agricultural Water Management, 61(1): 63-74, 2003.
A.4*. Kirnak, H., C. Kaya, D. Higgs, I Bolat, M. Simsek ve A. Ikinci. Effects of preharvest drip-irrigation scheduling on strawberry yield, quality and growth. Australian J. of Experimental Agriculture, 43 (1): 105-111, 2003.
A.5*. Kacira, M., M. Simsek, Y. Babur and S. Demirkol. Determining optimum tilt angles and orientations of photovoltaic panels in Sanliurfa, Turkey. Renewable Energy, 29(8): 1265-1275, 2004.
A.6. Gerçek, S., E. Boydak and M. Şimşek. Effect of Irrigation Methods and Row Spacing on Yield and Yield Components of Sesame [Sesamum indicum (L.)]. Pakistan J. of Biological Sciences, 7(12):2149-2154, 2004.
A.7. Boydak, E., M. Şimşek and S. Gercek. Row Spacing and Irrigation Interval Effects on Yield and Yield Components of Soybean [Glycine max (L.) Merr.]. Pakistan J. of Biological Sciences, 7(2): 230-234, 2004.
A.8*. Şimşek, M., M. Kaçıra and T. Tonkaz. The effects of different drip irrigation regimes on watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.)] yield and yield components under semi-arid climatic conditions. Australian J. of Agricultural Research, 55(11): 1149-1157, 2004.
A.9*. Okten, A. and Şimşek M. Effects of irrigation frequencies on yield characteristics of dent corn (Zea mays indentata) and water-yield relationships under semi-arid region. Indian J. of Agronomy, 49(3): 174-178, 2004.
A.10*. Şimşek, M., T. Tonkaz, M. Kaçira, N. Çömlekçioğlu and Z. Doğan. The effects of different irrigation regimes on cucumber (Cucumis sativus L) yield and yield characteristics under open field conditions. Agricultural Water Management, 73(3): 173-191, 2005.
A.11. Karaaslan, D., E. Boydak., S. Gerçek and M. Şimşek. Influence of irrigation intervals and row spacing on some yield components of sesame growing in Harran Region. Asian J. of Plant Sciences, 6(4): 623-627, 2007.
A.12. Boydak, E., D. Karaaslan., M. Şimşek., S. Gerçek., H. Kırnak., Y. Kasap and I. Öztürk. Effects of irrigation methods and irrigation intervals on some yield components of sesame growing in Semi-Arid Area. J. of Agronmy Pakistan, 6(3): 439-443, 2007.
A.13*. Ozden, M., H. Vardin., M. Şimşek and M. Karaaslan. Effects of rootstocks and irrigation levels on grape quality of Vitis viniferaL. cv. Shiraz. African J. of Biotechnology, 9(25): 3801-3807, 2010.
A.14*. Simsek M, N. Comlekcioglu and I. Ozturk. The effects of the regulated deficit irrigation on yield and some yield components of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under semi-arid conditions. African J. of Biotechnology, 10(20): 4057-4064, 2011.
A.15*. Simsek M, A. Can, N. Denek and T. Tonkaz. The effects of different irrigation regimes on yield and silage quality of corn under semi-arid conditions. African J. of Biotechnology, 10(31): 5869-5877, 2011.
A.16*. Comlekcioglu, N. and M. Simsek. Effects of deficit irrigation on yield and yield components of vegetable soybean [Glycine maxL. (Merr.)] in semi-arid conditions. African J. of Biotechnology, 10(33): 6227-6234, 2011.
A.17*. Simsek, M. and N. Comlekcioglu. Effects of different irrigation regimes and nitrogen levels on yield and quality of the melon (Cucumis melo L.). African J. of Biotechnology, 10(49): 10009-10018, 2011.
*Science Citation Index kapsamına giren uluslararası dergilerde yayımlanan makaleyi belirtmektedir.
 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B.1. Şimşek, M. ve R. Kanber. Türkiye’nin su ve toprak kaynaklarının kullanım olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(4):115-122, 1994.
B.2. Şimşek, M. ve O. Tekinel. Çiftçi koşullarında tarla içi sulama randımanlarının irdelenmesi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi,18(4): 265-270, 1994.
B.3. Şimşek, M. ve R. Kanber. Aşağı Seyhan Ovası sulama şebekesinin kuruluşundan günümüze gelişimi ve değişimi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(4):123-134, 1994.
B.4. Kırnak, H., Y. Kumova, M. Şimşek ve S. Gerçek. Şanlıurfa Harran Ovasındaki Sulama Birliklerinin Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı 13: 40-45, 2000.
B.5. Şimşek, M., E. Boydak, S. Gerçek ve H. Kırnak. Harran ovası koşullarında farklı sulama ve sıra aralıklarında yağmurlama-damla sulama yöntemleriyle sulanan soya fasulyesinin su verim ilişkisinin saptanması. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3): 88-93, 2001.
B.6. Boydak, E., M. Şimşek ve İ. Öztürk. Farklı sulama metodları ve sıra aralıklarının soyanın (Glycine max. L.) verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1): 1-7, 2002.
B.7. Boydak, E., M. Şimşek ve Z. Doğan. Farklı sulama metotları ve sulama aralıklarının soyanın (Glycine max. L.) verim ve verim komponentlerine üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): 9-15, 2002.
B.8. Gerçek, S., M. Şimşek, H. Kırnak, K. Uçan ve E. Boydak. Harran Ovası koşullarında susamın su tüketiminin saptanmasında en uygun bitki su tüketim yönteminin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 142-152, 2002.
B.9. Şimşek, M. E. Boydak, H. Kırnak, S. Gerçek ve Y. Kasap. Susam bitkisinde farklı sulama ve sıra aralıklarında yağmurlama sulamanın su-verim ilişkisine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (2): 136-142, 2003.
B.10. Kaçıra, M. and M. Şimşek. Leaf area determination using non-destructive methods. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7 (1-2): 37-43, 2003.
B.11. Gerçek, S., M. Şimşek, H. Kırnak ve E. Boydak. Şanlıurfa Harran Ovası koşullarında farklı sulama yöntemlerinin soyanın su tüketimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 61-68, 2003.
B.12. Tonkaz, T., M. Şimşek ve M. Kaçıra. Farklı sulama seviyelerinin ikinci ürün hıyarda meyve ağırlıklarına etkilerinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1-2): 69-74, 2003.
B.13. Tonkaz, T., M. Çetin ve M. Şimşek. Şanlıurfa ilinin bazı iklim parametrelerinde gözlenen değişimler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(3): 29-38, 2003.
B.14. Şimşek, M., Y. Şılbır, S. Gerçek, E. Boydak ve Y.Kasap. Mısır-soya birlikte ekim sisteminde su-verim ve alan eşdeğer oranı ilişkisinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 11(2): 147-153, Ankara 2005.
B.15. Şimşek, M. ve S. Gerçek. Yarı-kurak koşullarda damla sulamada farklı sulama aralıklarının mısır bitkisinin (Zea mays L. indentata) su verim ilişkilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1):77-82, Erzurum 2005.
B.16. Çömlekçioğlu N. ve Şimşek, M. Yüksek sıcaklık koşullarında ve farklı su seviyesinde gibberillik asidin (GA3) sanayi domatesinde meyve tutumuna etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 24 (3) 270-279, Van 2014.
 
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
C.1. Şimşek, M., H. Kırnak ve S. Gerçek. Aşağı Seyhan Ovasının bitkisel üretimdeki gelişim ve değişim sürecine bakarak güneydoğu Anadolu Bölgesinin (GAP’ın) gelecekte bitkisel üretim dokusunun kestirimi. I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999. 555-562, Şanlıurfa.
C.2. Gerçek, S., M. Şimşek ve H. Kırnak. Şanlıurfa-Harran Ovası İkizce serisi için yüzey akış uzunluklarının belirlenmesi üzerinde bir çalışma. I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999. 579-586, Şanlıurfa.
C.3. Kırnak, H., M. Şimşek ve S. Gerçek. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sisteminin su erozyonu çalışmalarında kullanımı. I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999. 595-602, Şanlıurfa.
C.4. Bolat, İ., M. Şimşek, A. İkinci, S. Gerçek, H. Kırnak ve B.E. Ak. GAP Bölgesinde Çilekte Farklı Sulama Düzeyi ile Sulama Aralıklarının Verim, Kalite ve Yaprak Bitki Besin Elementi Kapsamına Etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, 20-21 Eylül 2000. Şanlıurfa.
C.5. Kırnak H., Y. Çelik, M. Şimşek ve T. Tonkaz. Atatürk barajının sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri. I. Türkiye Su Kongresi, 8-10 Ocak 2001. 479-486, İstanbul.
C.6. Pakyürek, A.Y., S. Söylemez ve M. Şimşek. Plastik serada farklı sulama düzeylerinin kavunun verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisi. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül 2001. 133-138, Fethiye/Muğla.
C.7. Şimşek, M., S. Gerçek ve A. Öktem. Farklı sulama yöntemlerinin mısır bitkisinde verim ve su tüketimine etkisi. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2003. 173-179, Şanlıurfa.
C.8. Bolat, İ., A. İkinci, S. Gerçek, M. Şimşek, B. E. Ak ve H. Kırnak. Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik Sulama Aralığı ve Sulama Düzeyinin Meyve Verimi, Erkencilik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2003. Cilt 1: 217-219, Antalya.
C.9. Bükün, B., M. Şimşek., E. Yücel ve M. Deme. Mısırda farklı sulama rejimleri ve aralığının yabancı otlanmaya etkisi. IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. 329-333, Şanlıurfa.
C.10. Şimşek, M. ve T, Tonkaz. Sulama Birliklerinin misyon ve vizyonları sulama eylemlerine katkıları. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010. 201-207, Kahramanmaraş.
C.11. Çömlekçioglu, N. ve M. Şimşek. Harran Ovası Koşullarında Kontrollü Kısıtlı Sulamanın Karpuz Verimine ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Haziran 2010. 53-61, Eskişehir.
 
D. Ulusal Hakemsiz Dergide Yayın
D.1. Şimşek, M. ve T. Tonkaz. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Sulama Performanslarının Mevsimlik Değişimleri. DSİ Teknik Bülteni, 79: 37-42, 1993.
E. Ulusal Toplantılarda Bildiri
E.1. Şimşek, M., Y. Aktaş, U. Büyükhatipoğlu ve S. Arslan. Sulama Birlikleri ve Harran Ovasında potansiyel güçleri. 5. Dünya Su Formu İstanbul 2009. Sulama-Tuzlanma Toplantısı, 12-13 Haziran 2008. 287-296, Şanlıurfa.
E.1. Şimşek, M., Aktaş, Y., Büyükhatipoğlu, U., Mermut, A. R., 2009. Potential Power of Irrigation Association in Harran Plain, Southeast Turkey. 5th World Water Forum. 16-22 March İstanbul.
 
 
Atıflar-Web Of Science (Yazarın kendisine yaptığı atıflar hariç): 7 makaleye toplam 80 kez atıf yapılmıştır.
1. A1*
Title: Effect of row space and irrigation on seed composition of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) 
Author(s): Alpaslan M; Boydak E; Hayta M; et al.
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY  Volume: 78   Issue: 9   Pages: 933-935  DOI: 10.1007/s11746-001-0366-0   Published: SEP 2001 Times Cited: 7 (from Web of Science) 
           1.

 
Title: Effects of water limitation on grain and oil yields of sunflower cultivars 
Author(s): Bajehbaj Ahmad Afkari
Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT  Volume: 8   Issue: 1   Pages: 98-101  Published: JAN 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 
 
 2. 


 
Title: Effects of water limitation on grain and oil yields of sesame cultivars 
Author(s): Eskandari Hamdollah; Zehtab-Salmasi Saeid; Ghassemi-Golezani Kazem; et al.
Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT  Volume: 7   Issue: 2   Pages: 339-342  Published: APR 2009 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 
 3. 


 
Title: Determination of oil content and fatty acid composition of sesame mutants suited for intensive management conditions 
Author(s): Arslan Cigdem; Uzun Buelent; Uelger Salih; et al.
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY  Volume: 84   Issue: 10   Pages: 917-920  DOI: 10.1007/s11746-007-1125-6   Published: OCT 2007 
Times Cited: 9 (from Web of Science) 

 
 4. 


 
Title: Fatty acid profiles of 80 vegetable oils with regard to their nutritional potential 
Author(s): Dubois Virginie; Breton Sylvie; Linder Michel; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 109   Issue: 7   Pages:710732   DOI: 10.1002/ejlt.200700040   Published: 
JUL 2007 
Times Cited: 28 (from Web of Science) 

 
 5. 


 
Title: Fat and fatty acids of white lupin (Lupinus albus L.) in comparison to sesame (Sesamum indicum L.) 
Author(s): Uzun B.; Arslan C.; Karhan M.; et al.
Source: FOOD CHEMISTRY  Volume: 102   Issue: 1   Pages: 45-49   DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.03.059  Published: 2007 
Times Cited: 18 (from Web of Science) 

 
 6. 


 
Title: Seed oil content and fatty acid composition in East African sesame (Sesamum indicum L.) accessions evaluated over 3 years 
Author(s): Were BA; Onkware AO; Gudu S; et al.
Source: FIELD CROPS RESEARCH  Volume: 97   Issue: 2-3   Pages: 254-260   DOI:10.1016/j.fcr.2005.10.009   Published: JUN 1 2006 
Times Cited: 10 (from Web of Science) 
 
2. A.3*
Title: Deficit irrigation effects on sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) with drip irrigation system in a semi-arid region I. Water-yield relationship 
Author(s): Oktem A; Simsek M; Oktem AG
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 61   Issue: 1   Pages: 63-74   Article Number: PII S0378-3774(02)00161-0   DOI: 10.1016/S0378-3774(02)00161-0   Published: JUN 6 2003 
Times Cited: 26 (from Web of Science) 
 1. 


 
Title: Application of ANN-Based Streamflow Forecasting Model for Agricultural Water Management in the Awash River Basin, Ethiopia 
Author(s): Edossa Desalegn Chemeda; Babel Mukand Singh
Source: WATER RESOURCES MANAGEMENT  Volume: 25   Issue: 6   Pages: 1759-1773   DOI:10.1007/s11269-010-9773-y   Published: APR 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 2. 


 
Title: Deficit irrigation practices as alternative means of improving water use efficiencies in irrigated agriculture: Case study of maize crop at Arba Minch, Ethiopia 
Author(s): Ayana Mekonen
Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 6   Issue: 2   Pages: 226-235  Published: JAN 18 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 3. 


 
Title: Increasing water productivity on Vertisols: implications for environmental sustainability 
Author(s): Jiru Mintesinot; Van Ranst Eric
Source: JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE  Volume: 90   Issue: 13   Pages:2276-2281   DOI: 10.1002/jsfa.4082   Published: OCT 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 4. 


 
Title: Morphological quality of sweet corn (Zea mays L.) ears as response to soil moisture tension and phosphate fertilization in Campeche, Mexico 
Author(s): Rivera-Hernandez B.; Carrillo-Avila E.; Obrador-Olan J. J.; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 97   Issue: 9   Pages: 1365-1374   DOI:10.1016/j.agwat.2010.04.001   Published: SEP 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 5. 


 
Title: Effect of different water stress on the yield and yield components of second crop corn in semiarid climate 
Author(s): Yilmaz Ersel; Akcay Selin; Gurbuz Talih; et al.
Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT  Volume: 8   Issue: 3-4   Pages: 415-421  Part: Part 1   Published: JUL-OCT 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 
 
 
 
 6. 


 
Title: Applying evapotranspiration reference model and rainfall contribution index for agricultural water management plan in Burkina Faso 
Author(s): Wang Y. M.; Traore S.; Kerh T.
Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 4   Issue: 12   Pages: 1493-1504  Published: DEC 2009 
Times Cited: 2 (from Web of Science)  
 7. 


 
Title: Water use and water use efficiency of sweet corn under different weather conditions and soil moisture regimes 
Author(s): Garcia y Garcia Axel; Guerra Larry C.; Hoogenboom Gerrit
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 10   Pages: 1369-1376   DOI:10.1016/j.agwat.2009.04.022   Published: OCT 2009 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 8. 


 
Title: Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas 
Author(s): Geerts Sam; Raes Dirk
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 9   Pages: 1275-1284   DOI:10.1016/j.agwat.2009.04.009   Published: SEP 2009 
Times Cited: 22 (from Web of Science) 

 
 9. 


 
Title: Using EPIC model to manage irrigated cotton and maize 
Author(s): Ko Jonghan; Piccinni Giovanni; Steglich Evelyn
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 9   Pages: 1323-1331   DOI:10.1016/j.agwat.2009.03.021   Published: SEP 2009 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
10.  Title: Soil moisture tension and phosphate fertilization on yield components of A-7573 sweet corn (Zea mays L.) hybrid, in Campeche, Mexico 
Author(s): Rivera-Hernandez Benigno; Carrillo-Avila Eugenio; Jesus Obrador-Olan Jose; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 9   Pages: 1285-1292   DOI:10.1016/j.agwat.2009.03.020   Published: SEP 2009 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 11. 


 
Title: Corn yield responses under crop evapotranspiration-based irrigation management 
Author(s): Ko Jonghan; Piccinni Giovanni
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 5   Pages: 799-808   DOI:10.1016/j.agwat.2008.10.010   Published: MAY 2009 
Times Cited: 5 (from Web of Science) 

 
 12. 


 
Title: Deficit irrigation in maize for reducing agricultural water use in a Mediterranean environment 
Author(s): Farre I.; Faci J. -M.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 3   Pages: 383-394   DOI:10.1016/j.agwat.2008.07.002   Published: MAR 2009 
Times Cited: 9 (from Web of Science) 

 
 13. 


 
Title: ASSESSMENT OF WHEAT AND MAIZE WATER PRODUCTIVITIES AND PRODUCTION FUNCTION FOR CROPPING SYSTEM DECISIONS IN ARID AND SEMIARID REGIONS 
Author(s): Dehghanisanij Hossein; Nakhjavani Mohammad M.; Tahiri Adel Zeggaf; et al.
Source: IRRIGATION AND DRAINAGE  Volume: 58   Issue: 1   Pages: 105-115   DOI: 10.1002/ird.397  Published: FEB 2009 
Times Cited: 2 (from Web of Science) 

 
 
 14. 


 
Title: The effects of irrigation methods with effluent and irrigation scheduling on water use efficiency and corn yields in an and region 
Author(s): Hassanli Ali Morad; Ebrahimizadeh Mohammad Ali; Beecham Simon
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 1   Pages: 93-99   DOI:10.1016/j.agwat.2008.07.004   Published: JAN 2009 
Times Cited: 5 (from Web of Science) 

 
 15. 


 
Title: Determining water-yield relationship, water use efficiency, crop and pan coefficients for silage maize in a semiarid region 
Author(s): Kiziloglu Fatih M.; Sahin Ustun; Kuslu Yasemin; et al.
Source: IRRIGATION SCIENCE  Volume: 27   Issue: 2   Pages: 129-137   DOI: 10.1007/s00271-008-0127-y   Published: JAN 2009 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 16. 


 
Title: Drip irrigation frequency: The effects and their interaction with nitrogen fertilization on sandy soil water distribution, maize yield and water use efficiency under Egyptian conditions 
Author(s): El-Hendawy S. E.; Hokam E. M.; Schmidhalter U.
Source: JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE  Volume: 194   Issue: 3   Pages: 180-192   DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00304.x   Published: JUN 2008 
Times Cited: 4 (from Web of Science) 

 
 17. 


 
Title: Yield response of corn to irrigation and nitrogen fertilization in a Mediterranean environment 
Author(s): Di Paolo Elvio; Rinaldi Michele
Source: FIELD CROPS RESEARCH  Volume: 105   Issue: 3   Pages: 202-210   DOI:10.1016/j.fcr.2007.10.004   Published: FEB 1 2008 
Times Cited: 10 (from Web of Science) 

 
 18. 


 
Title: Water-yield relation and water use efficiency of cotton (Gossypium hirsutum L.) and second crop corn (Zea mays L.) in western Turkey 
Author(s): Dagdelen N; Yilmaz E; Sezgin F; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 82   Issue: 1-2   Pages: 63-85   DOI:10.1016/j.agwat.2005.05.006   Published: APR 10 2006 
Times Cited: 24 (from Web of Science) 

 
 19. 


 
Title: Effect of drip irrigation frequency on radish (Raphanus sativus L.) growth and water use 
Author(s): Wan SQ; Kang YH
Source: IRRIGATION SCIENCE  Volume: 24   Issue: 3   Pages: 161-174   DOI: 10.1007/s00271-005-0005-9   Published: MAR 2006 
Times Cited: 7 (from Web of Science) 

 
 20. 


 
Title: Prediction of crop yield, water consumption and water use efficiency with a SVAT-crop growth model using remotely sensed data on the North China Plain 
Author(s): Mo X
Source: ECOLOGICAL MODELLING  Volume: 183   Issue: 2-3   Pages: 301-322   DOI:10.1016/j.ecolmodel.2004.07.032   Published: APR 25 2005 
Times Cited: 47 (from Web of Science) 

 
 21. 


 
Title: Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize 
Author(s): Zwart SJ; Bastiaanssen WGM
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 69   Issue: 2   Pages: 115-133   DOI:10.1016/j.agwat.2004.04.007   Published: SEP 15 2004 
Times Cited: 105 (from Web of Science) 

 
 
3. A4*
Title: Effects of preharvest drip-irrigation scheduling on strawberry yield, quality and growth 
Author(s): Kirnak H; Kaya C; Higgs D; et al.
Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AGRICULTURE  Volume: 43   Issue: 1   Pages: 105-111   DOI: 10.1071/EA02045   Published: 2003 
Times Cited: 6 (from Web of Science) 
1.


 
Title: Climate change impacts on UK top and soft fruit production 
Author(s): Else Mark; Atkinson Chris
Source: OUTLOOK ON AGRICULTURE  Volume: 39   Issue: 4   Special Issue: SI   Pages: 257-262   DOI:10.5367/oa.2010.0014   Published: DEC 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 2. 


 
Title: Manipulating the taste-related composition of strawberry fruits (Fragaria x ananassa) from different cultivars using deficit irrigation 
Author(s): Bordonaba J. Gine; Terry L. A.
Source: FOOD CHEMISTRY  Volume: 122   Issue: 4   Pages: 1020-1026   DOI:10.1016/j.foodchem.2010.03.060   Published: OCT 15 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 3. 


 
Title: Water levels and soil mulches in relation to strawberry diseases and yield in a greenhouse 
Author(s): de Matos Pires Regina Celia; Folegatti Marcos Vinicius; de Souza Tanaka Maria Aparecida; et al.
Source: SCIENTIA AGRICOLA  Volume: 64   Issue: 6   Pages: 575-581   Published: NOV-DEC 2007 
Times Cited: 0 (from Web of Science)  
 4. 


 
Title: Tensiometer-based irrigation scheduling in perennial strawberry cultivation 
Author(s): Hoppula Kalle I.; Salo Tapio J.
Source: IRRIGATION SCIENCE  Volume: 25   Issue: 4   Pages: 401-409   DOI: 10.1007/s00271-006-0055-7  Published: JUL 2007 
Times Cited: 2 (from Web of Science) 

 
 5. 


 
Title: Fruit quality in strawberry (Fragaria x ananassa Duch. cv. Korona) at three times during the season and with two fertilizer strategies 
Author(s): Wold Anne-Berit; Opstad Nina
Source: JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY-ANGEWANDTE BOTANIK  Volume: 81  Issue: 1   Pages: 36-40   Published: JUN 2007 
Times Cited: 2 (from Web of Science)  
 6. 


 
Title: Water requirement and water use efficiency of fresh and waiting-bed strawberry plants 
Author(s): Kirschbaum DS; Correa M; Borquez AM; et al.
Editor(s): Snyder RL
Conference: 4th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops Location: Davis, CA Date:SEP 01-06, 2003 
Source: PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS  Book Series: ACTA HORTICULTURAE   Issue: 664   Pages: 347-352  Published: 2004 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 
4. A5*
Title: Determining optimum tilt angles and orientations of photovoltaic panels in Sanliurfa, Turkey 
Author(s): Kacira M; Simsek M; Babur Y; et al.
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 29   Issue: 8   Pages: 1265-1275   DOI:10.1016/j.renene.2003.12.014   Published: JUL 2004 
Times Cited: 22 (from Web of Science) 
1.  Title: Adaptive sun tracking algorithm for incident energy maximization and efficiency improvement of PV panels 
Author(s): Ranganathan Raghuram; Mikhael Wasfy; Kutkut Nasser; et al.
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 36   Issue: 10   Special Issue: SI   Pages: 2623-2626   DOI:10.1016/j.renene.2010.06.011   Published: OCT 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 2. 


 
Title: Probabilistic modelling of hybrid solar/wind power system with solar tracking system 
Author(s): Tina Giuseppe Marco; Gagliano Salvina
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 36   Issue: 6   Pages: 1719-1727   DOI:10.1016/j.renene.2010.12.001   Published: JUN 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 3. 


 
Title: Measured and modelled improvement in solar energy yield from flat plate photovoltaic systems utilizing different tracking systems and under a range of environmental conditions 
Author(s): Koussa M.; Cheknane A.; Hadji S.; et al.
Source: APPLIED ENERGY  Volume: 88   Issue: 5   Pages: 1756-1771   DOI:10.1016/j.apenergy.2010.12.002   Published: MAY 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 4. 


 
Title: Optical performance of vertical axis three azimuth angles tracked solar panels 
Author(s): Ma Yi; Li Guihua; Tang Runsheng
Source: APPLIED ENERGY  Volume: 88   Issue: 5   Pages: 1784-1791   DOI:10.1016/j.apenergy.2010.12.018   Published: MAY 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 5. 


 
Title: Maximum Efficiency Trajectories of a Two-Axis Sun Tracking System Determined Considering Tracking System Consumption 
Author(s): Seme Sebastijan; Stumberger Gorazd; Vorsic Joze
Source: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS  Volume: 26   Issue: 4   Special Issue: SI  Pages: 1280-1290   DOI: 10.1109/TPEL.2011.2105506   Published: APR 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 6. 


 
Title: Optimization of tilt angle for solar panel: Case study for Madinah, Saudi Arabia 
Author(s): Benghanem M.
Source: APPLIED ENERGY  Volume: 88   Issue: 4   Pages: 1427-1433   DOI:10.1016/j.apenergy.2010.10.001   Published: APR 2011 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 7. 


 
Title: Optimal solar-PV tilt angle and azimuth: An Ontario (Canada) case-study 
Author(s): Rowlands Ian H.; Kemery Briana Paige; Beausoleil-Morrison Ian
Source: ENERGY POLICY  Volume: 39   Issue: 3   Pages: 1397-1409   DOI: 10.1016/j.enpol.2010.12.012  Published: MAR 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 8. 


 
Title: Optimum fixed orientations and benefits of tracking for capturing solar radiation in the continental United States 
Author(s): Lave Matthew; Kleissl Jan
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 36   Issue: 3   Pages: 1145-1152   DOI:10.1016/j.renene.2010.07.032   Published: MAR 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 9. 


 
Title: Optical performance of inclined south-north axis three-positions tracked solar panels 
Author(s): Zhong Hao; Li Guihua; Tang Runsheng; et al.
Source: ENERGY  Volume: 36   Issue: 2   Pages: 1171-1179   DOI: 10.1016/j.energy.2010.11.031  Published: FEB 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 10. 


 
Title: Optical performance of vertical single-axis tracked solar panels 
Author(s): Li Zhimin; Liu Xinyue; Tang Runsheng
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 36   Issue: 1   Pages: 64-68   DOI: 10.1016/j.renene.2010.05.020  Published: JAN 2011 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
11. 


 
Title: Determination of the optimal tilt angle and orientation for solar photovoltaic arrays 
Author(s): Mehleri E. D.; Zervas P. L.; Sarimveis H.; et al.
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 35   Issue: 11   Pages: 2468-2475   DOI:10.1016/j.renene.2010.03.006   Published: NOV 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 12. 


 
Title: Optimal the tilt angles for photovoltaic modules in Taiwan 
Author(s): Chang Ying-Pin
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS  Volume: 32   Issue:9   Pages: 956-964   DOI: 10.1016/j.ijepes.2010.02.010   Published: NOV 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 13. 


 
Title: Optical performance of inclined south-north single-axis tracked solar panels 
Author(s): Li Zhimin; Liu Xinyue; Tang Runsheng
Conference: 7th International Conference on Sustainable Energy Technologies Location: Liverpool, ENGLAND Date: FEB 20-21, 2008 
Source: ENERGY  Volume: 35   Issue: 6   Special Issue: SI   Pages: 2511-2516   DOI:10.1016/j.energy.2010.02.050   Published: JUN 2010 
Times Cited: 4 (from Web of Science) 

 
 14. 


 
Title: Optimal the tilt angles for photovoltaic modules using PSO method with nonlinear time-varying evolution 
Author(s): Chang Ying-Pin
Source: ENERGY  Volume: 35   Issue: 5   Pages: 1954-1963   DOI: 10.1016/j.energy.2010.01.010  Published: MAY 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 15. 


 
Title: COMPARATIVE STUDY ON THE GAIN OF A TRACKING PANEL ACCORDING TO DIFFERENT RADIATION SOURCES 
Author(s): Chang Tian-Pau
Source: JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS  Volume: 33   Issue: 1   Special Issue:SI   Pages: 131-139   DOI: 10.1080/02533839.2010.9671605   Published: JAN 2010 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 16. 


 
Title: Performance study on the east-west oriented single-axis tracked panel 
Author(s): Chang Tian Pau
Source: ENERGY  Volume: 34   Issue: 10   Pages: 1530-1538   DOI: 10.1016/j.energy.2009.06.044  Published: OCT 2009 
Times Cited: 5 (from Web of Science) 

 
 17. 


 
Title: Optimum tilt angle and orientation for solar collectors in Syria 
Author(s): Skeiker Kamal
Source: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT  Volume: 50   Issue: 9   Pages: 2439-2448   DOI:10.1016/j.enconman.2009.05.031   Published: SEP 2009 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 18. 


 
Title: Performance analysis of tracked panel according to predicted global radiation 
Author(s): Chang Tian Pau
Source: ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT  Volume: 50   Issue: 8   Pages: 2029-2034   DOI:10.1016/j.enconman.2009.04.007   Published: AUG 2009 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 19. 


 
Title: The gain of single-axis tracked panel according to extraterrestrial radiation 
Author(s): Chang Tian Pau
Source: APPLIED ENERGY  Volume: 86   Issue: 7-8   Pages: 1074-1079   DOI:10.1016/j.apenergy.2008.08.002   Published: JUL-AUG 2009 
Times Cited: 12 (from Web of Science) 

 
 20. 


 
Title: Optimal design of discrete-value tilt angle of PV using sequential neural-network approximation and orthogonal array 
Author(s): Chang Ying-Pin
Source: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS  Volume: 36   Issue: 3   Pages: 6010-6018   DOI:10.1016/j.eswa.2008.06.105   Published: APR 2009 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
21. 


 
Title: Optimal sizing and life cycle assessment of residential photovoltaic energy systems with battery storage 
Author(s): Celik A. N.; Muneer T.; Clarke P.
Source: PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS  Volume: 16   Issue: 1   Pages: 69-85   DOI: 10.1002/pip.774  Published: JAN 2008 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 22. 


 
Title: The impact of array inclination and orientation on the performance of a grid-connected photovoltaic system 
Author(s): Mondol Jayanta Deb; Yohanis Yigzaw G.; Norton Brian
Source: RENEWABLE ENERGY  Volume: 32   Issue: 1   Pages: 118-140   DOI:10.1016/j.renene.2006.05.006   Published: JAN 2007 
Times Cited: 12 (from Web of Science)  ]
5. A8*
Title: The effects of different drip irrigation regimes on watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.)] yield and yield components under semi-arid climatic conditions 
Author(s): Simsek M; Kacira M; Tonkaz T
Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 55   Issue: 11   Pages: 1149-1157   DOI: 10.1071/AR03264   Published: 2004 
Times Cited: 12 (from Web of Science)                  
1. 


 
Title: EFFECTS OF SALINE WATER ON TOMATO UNDER SUBSURFACE DRIP IRRIGATION: NUTRITIONAL AND FOLIAR ASPECTS 
Author(s): Kahlaoui B.; Hachicha M.; Rejeb S.; et al.
Source: JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION  Volume: 11   Issue: 1   Pages: 69-86  Published: 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 2. 


 
Title: Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods 
Author(s): Erdem Tolga; Arin Levent; Erdem Yesim; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 97   Issue: 5   Pages: 681-688   DOI:10.1016/j.agwat.2009.12.011   Published: MAY 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 3. 


 
Title: Subsurface drip irrigation scheduling for cucumber (Cucumis sativus L.) grown in solar greenhouse based on 20 cm standard pan evaporation in Northeast China 
Author(s): Wang Zhenying; Liu Zuoxin; Zhang Zikun; et al.
Source: SCIENTIA HORTICULTURAE  Volume: 123   Issue: 1   Pages: 51-57   DOI:10.1016/j.scienta.2009.07.020   Published: DEC 1 2009 
Times Cited: 5 (from Web of Science) 

 
 4. 


 
Title: Yield and Water Use Efficiency of Drip Irrigated Cotton (Gossypium hirsutum L.) at Different Irrigation Intervals and Watering Regimes 
Author(s): Dagdelen Necdet; Sezgin Fuat; Gurbuz Talih; et al.
Source: PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST  Volume: 92   Issue: 2   Pages: 193-200   Published:JUN 2009 
Times Cited: 0 (from Web of Science)  
 5. 


 
Title: Water and Radiation Use Efficiencies in Drip-irrigated Pepper (Capsicum annuum L.): Response to Full and Deficit Irrigation Regimes 
Author(s): Karam F.; Masaad R.; Bachour R.; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE  Volume: 74   Issue: 2   Pages: 79-85  Published: APR 2009 
Times Cited: 1 (from Web of Science)  
 6. 


 
Title: Effect of Preharvest Deficit Irrigation on Second Crop Watermelon Grown in an Extremely Hot Climate 
Author(s): Kirnak Halil; Dogan Erguen; Bilgel Luetfiye; et al.
Source: JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE  Volume: 135   Issue: 2  Pages: 141-148   DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2009)135:2(141)   Published: MAR-APR 2009 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 7. 


 
Title: Different drip irrigation regimes affect cotton yield, water use efficiency and fiber quality in western Turkey 
Author(s): Dagdelen N.; Basal H.; Yilmaz E.; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 1   Pages: 111-120   DOI:10.1016/j.agwat.2008.07.003   Published: JAN 2009 
Times Cited: 9 (from Web of Science) 

 
 8. 


 
Title: Effect of seasonal water stress imposed on drip irrigated second crop watermelon grown in semi-arid climatic conditions 
Author(s): Kirnak Halil; Dogan Ergun
Source: IRRIGATION SCIENCE  Volume: 27   Issue: 2   Pages: 155-164   DOI: 10.1007/s00271-008-0130-3   Published: JAN 2009 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 9. 


 
Title: Yield, mineral composition, water relations, and water use efficiency of grafted mini-watermelon plants under deficit irrigation 
Author(s): Rouphael Youssef; Cardarelli Mariateresa; Colla Giuseppe; et al.
Source: HORTSCIENCE  Volume: 43   Issue: 3   Pages: 730-736   Published: JUN 2008 
Times Cited: 10 (from Web of Science)  
 10. 


 
Title: Water stress imposed on muskmelon (Cucumis Melo L.) with subsurface and surface drip irrigation systems under semi-arid climatic conditions 
Author(s): Dogan E.; Kirnak H.; Berekatoglu K.; et al.
Source: IRRIGATION SCIENCE  Volume: 26   Issue: 2   Pages: 131-138   DOI: 10.1007/s00271-007-0079-7   Published: JAN 2008 
Times Cited: 6 (from Web of Science) 

 
11. 


 
Title: Effect of irrigation rate on yield of drip-irrigated seedless watermelon in a humid region 
Author(s): McCann Ian; Kee Ed; Adkins James; et al.
Source: SCIENTIA HORTICULTURAE  Volume: 113   Issue: 2   Pages: 155-161   DOI:10.1016/j.scienta.2007.03.008   Published: JUN 26 2007 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 12. 


 
Title: Analysis of on-farm irrigation performance in Mediterranean greenhouses 
Author(s): Fernandez M. D.; Gonzalez A. M.; Carreno J.; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 89   Issue: 3   Pages: 251-260   DOI:10.1016/j.agwat.2007.02.001   Published: MAY 10 2007 
Times Cited: 5 (from Web of Science) 

 
6. A9*
Title: Effect of irrigation frequencies on yield characteristics of dent corn (Zea mays indentata) and water-yield relationships under semi-arid region 
Author(s): Okten A; Simsek M
Source: INDIAN JOURNAL OF AGRONOMY  Volume: 49   Issue: 3   Pages: 174-178   Published: SEP 2004
Times Cited: 2 (from Web of Science) 
1. 


 
Title: EFFECTS OF IRRIGATION FREQUENCY UNDER LIMITED IRRIGATION ON ROOT WATER UPTAKE, YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF WINTER WHEAT 
Author(s): Shao Liwei; Zhang Xiying; Chen Suying; et al.
Source: IRRIGATION AND DRAINAGE  Volume: 58   Issue: 4   Pages: 393-405   DOI: 10.1002/ird.442  Published: OCT 2009 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 2. 


 
Title: Nitrogen management in maize (Zea mays) under life saving and assured irrigations 
Author(s): Sepat Seema; Kumar Ashok
Source: INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES  Volume: 77   Issue: 7   Pages: 451-454  Published: JUL 2007 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 
 
7. A10*
Title: The effects of dififerent irrigation regimes on cucumber (Cucumbis sativus L.) yield and yield characteristics under open field conditions 
Author(s): Simsek M; Tonkaz T; Kacira M; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 73   Issue: 3   Pages: 173-191   DOI:10.1016/j.agwat.2004.10.013   Published: MAY 16 2005 
Times Cited: 11 (from Web of Science)                  
1. 


 
Title: Effect of irrigation schedules on yield and water use of onion (Allium cepa L.) 
Author(s): Pejic Borivoj; Gvozdanovic-Varga Jelica; Milic Stanko; et al.
Source: AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY  Volume: 10   Issue: 14   Pages: 2644-2652  Published: APR 4 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science)  
 2. 


 
Title: Water and nutrient use efficiency of a low-cost hydroponic greenhouse for a cucumber crop: An Australian case study 
Author(s): Grewal Harsharn S.; Maheshwari Basant; Parks Sophie E.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 98   Issue: 5   Pages: 841-846   DOI:10.1016/j.agwat.2010.12.010   Published: MAR 2011 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 3. 


 
Title: Temporal and spatial diversity of the occurrence of atmospheric drought in Poland (1966-2005) and its effect of yield of pickling cucumber (Cucumis sativus L.) 
Author(s): Kalbarczyk R.
Source: SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 8   Issue: 4   Pages: 1147-1162  Published: DEC 2010 
Times Cited: 1 (from Web of Science) 

 
 4. 


 
Title: Effect of Deficit Irrigation and Fertilization on Cucumber 
Author(s): Amer Kamal H.; Midan Sally A.; Hatfield Jerry L.
Source: AGRONOMY JOURNAL  Volume: 101   Issue: 6   Pages: 1556-1564   DOI:10.2134/agronj2009.0112   Published: NOV-DEC 2009 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 5. 


 
Title: Water-use efficiency and evapotranspiration of mango orchard grown in northeastern region of Brazil 
Author(s): Rodrigues da Silva Vicente de Paulo; Baracuy da Cunha Campos Joao Hugo; de Azevedo Pedro Vieira
Source: SCIENTIA HORTICULTURAE  Volume: 120   Issue: 4   Pages: 467-472   DOI:10.1016/j.scienta.2008.12.005   Published: MAY 19 2009 
Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 
 6. 


 
Title: Yield and quality of melon grown under different irrigation and nitrogen rates 
Author(s): Cabello M. J.; Castellanos M. T.; Romojaro F.; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 96   Issue: 5   Pages: 866-874   DOI:10.1016/j.agwat.2008.11.006   Published: MAY 2009 
Times Cited: 7 (from Web of Science) 

 
 7. 


 
Title: Timing of drip irrigation initiation affects irrigation water use efficiency and yield of bell pepper under plastic mulch 
Author(s): Ngouajio Mathieu; Wang Guangyao; Goldy Ronald G.
Source: HORTTECHNOLOGY  Volume: 18   Issue: 3   Pages: 397-402   Published: JUL-SEP 2008 
Times Cited: 0 (from Web of Science)  
 8. 


 
Title: Improvement of crop yield, soil moisture distribution and water use efficiency in sandy soils by clay application 
Author(s): Ismail Saleh M.; Ozawa Kiyoshi
Source: APPLIED CLAY SCIENCE  Volume: 37   Issue: 1-2   Pages: 81-89   DOI:10.1016/j.clay.2006.12.005   Published: JUN 2007 
Times Cited: 2 (from Web of Science) 

 
 9. 


 
Title: Analysis of on-farm irrigation performance in Mediterranean greenhouses 
Author(s): Fernandez M. D.; Gonzalez A. M.; Carreno J.; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 89   Issue: 3   Pages: 251-260   DOI:10.1016/j.agwat.2007.02.001   Published: MAY 10 2007 
Times Cited: 5 (from Web of Science) ]
 10. 


 
Title: Response of onion (Allium cepa L.) to different levels of irrigation water 
Author(s): Kumar Satyendra; Imtiyaz M.; Kumar Ashwani; et al.
Source: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT  Volume: 89   Issue: 1-2   Pages: 161-166   DOI:10.1016/j.agwat.2007.01.003   Published: APR 16 2007 
Times Cited: 16 (from Web of Science) 

 
11. 


 
Title: Irrigation and fertilizer management effects on processing cucumber productivity and water use efficiency 
Author(s): Beyaert R. R.; Roy R. C.; Coelho B. K. Ball
Source: CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE  Volume: 87   Issue: 2   Pages: 355-363   Published:APR 2007 
Times Cited: 3 (from Web of Science) 

 
 

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Yıldız, Remziye  “Şanlıurfa Karakoyun Deresi Atıksularıyla Sulanan Paşabağı Tarım Alanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” 2001

DUYURULAR

14.03.2017 tarihinde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin Ölçme Bilgisi dersinin uygulaması Yrd. Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU tarafından yapılacaktır.