TC Kimlik No / Pasaport No: 16157538488 
Doğum Yılı: 1963 
Yazışma Adresi : HRÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Osmanbey Kampüsü/Şanlıurfa
Telefon : 414-3183755 
Faks :  
e-posta : aftari@hotmail.com 
 

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı
Türkiye  Çukurova Üniversitesi   ZİRAAT FAKÜLTESİ  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA   Doktora  1998 
Türkiye  Çukurova Üniversitesi   ZİRAAT FAKÜLTESİ  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA   Yüksek Lisans  1990 
Türkiye  Çukurova Üniversitesi   ZİRAAT FAKÜLTESİ  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA   Lisans 1985 
 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
HRÜ Ziraat Fakültesi Türkiye  Ş.Urfa  Tarımsal Yapılar ve Sulama  Arge Personel  2012-
Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  Türkiye  Konya  Su Yönetimi  Arge Personel  1990-2012
Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü Türkiye Ş.Urfa Kamulaştırma   1987-1990
 

UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Sulama Drenaj
 


 
 PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurum Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Toprak Kökenli Patojenlerle Mücadelede Kemigasyonun Kullanım Olanakları   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  34500  01.05.2011-30.09.2012 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanaklarının Araştırılması   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  39000  01.05.2012-30.09.2012 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
Farklı Damlatıcı Aralığı ve Su Stresinin Salçalık Domatesin Verim ve Kalitesine Etkisi   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  15000  15.05.2004-30.09.2005 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
Orta Anadoluda Değişik Gelişme Dönemlerinde Sulanan Buğdayın Su-Verim İlişkilerinin Belirlenmesi   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  47600  01.09.2010-30.07.2012 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Orta Anadolu Koşullarında Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Pancarın Sulama Ölçütlerinin Belirlenmesi   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  24500  01.04.2008-30.10.2009 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovasında Kullanılan Hareketli Sulama Sistemlerinin Performanslarının   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  22000  01.04.2011-30.10.2012 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovasında Köy Hizmetleri Tarafından Yapılan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Performanslarının Belirlenmesi  Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  4650  01.01.2001-31.12.2004 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
İç Anadolu Bölgesi Halofitik (Tuzcul) Bitkiler Vejetasyonunun Ekolojisi   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  11250  01.01.1996-31.12.1998 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovasında Tekil Lateral Yağmurluma Sistemi İle Değişik Gelişme Dönemlerinde Sulanan Tarla Fasulyesinin Su-Verim İlişkilerinin Saptanması  Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  18750  01.01.1996-31.12.1997 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Saltmod Simülasyon Modeli İle Drenaj Sistemlerinin Planlanması  Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  26775  01.01.1996-31.12.2004 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovasında Çizgi Kaynaklı Yağmurluma Sistemi İle Değişik Gelişme Dönemlerinde Sulanan Buğdayın Su-Verim İlişkilerinin Saptanması   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  6150  01.01.2001-31.12.2004 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovasında Kavak Su Tüketimi  Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  5400  01.01.1987-31.12.1995 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Koşullarında Kış Yağışlarının Toprakta Birikmesinin Tarla Parsellerinde İncelenmesi  Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  7800  01.01.1987-31.12.1990 Yürütücü  Kurumsal (BAP v.b.) 
Konya Ovası Koşullarında M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Damla Sulama Programlanması   Toprak ve Su Kaynakları Konya Araştırma Enstitüsü  19000  01.04.1999-30.10.2007 Araştırmacı/Uzman  Kurumsal (BAP v.b.) 
 

 
 
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı  
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı  
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı  
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı   Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans   7
Doktora    
Uzmanlık    
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)  
         
 

ÖDÜLLER
Ödülün Adı Alındığı Kuruluş Yılı
 

 
YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Özbahçe, A., Tarı, A.F., 2010. Effects of different emitter space and water stress on yield and quality of processing tomato under semi-arid climate conditions. Agricultural Water Management, Volume: 97, Issue: 9, 1405-1410.
Bahçeci, İ., Tarı, A.F., Dinç N., Bahçeci, P 2008 Performance Analysis of Collective Set-Move Lateral Sprinkler Irrigation Systems used in Central Anatolia Turk. J. Agric. For., 32, (2008), 435-449
Bahçeci, İ.,Dinç, N., Tarı, A.F., Ağar, A., Sönmez, B. 2006. Water And Salt Balance Studies, Using Saltmod, To Improve Subsurface Drainage Design In The Konya 8211 Çumra Plain, Turkey Agricultural Water Management Volume 85, Issue 3,16 October Pages 261-271
 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Dinç, N., Bahçeci, İ., Tarı, A.F. 2010. Konya Çumra Ovasında Kurulmuş Kapalı Drenaj Sistemlerinde Taban Suyu Düzeylerinin Zamansal Değişimi. Batı Akdeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü Derim dergisi, 2010, 27(1):43-56 Antalya
Tarı, A.F., Yazar, A. 2010. Konya-Ilgın Ovasındaki Bireysel Yağmurlama Sulama sistemlerinin Bazı Performans parametreleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(1) s45-56 Şanlıurfa.
Özbahçe, A., Tarı, A.F., 2009. Effects of Different Emitter Spaces and Irrigation Levels on Yield and Yield Components of Processing Tomato. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:2, 63-70.
Çay Ş., Tarı A.F.,Dinç N., Bitgi, S., Özbahçe A., Palta Ç., Okur O. 2009. Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Cilt: 2, Sayı: 2: s. 69-76, Ankara.
Bahçeci, İ. Tarı A.F. Dinç N. 2008. Konya ovasında yüzeyaltı drenaj ve Nitrat yıkanması, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa 12 (1) 19-26
Bahçeci, İ., Tarı, A.F., Dinç N., Bahçeci, P., 2007 Konya-Çumra Ovası Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinin İzlenmesi ve Bazı Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): 14-20
Bahçeci, İ., Tarı, A.F., Dinç N., 2007 Konya Ovası Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinde Tabansuyu ve Drenaj Sularının Sulamada Kullanılma Olanakları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): 7-13
Dinç, N., Tarı, A. F., Bahçeci, İ., (2002). Konya Ovasında Kurulmuş Kapalı Drenaj Sistemlerinin İzlenmesi. KHGM Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2001, Yayın No: 119, s. 193-208
Tarı, A. F., (1999). Konya-Ilgın Ovasında Kullanılan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. KHGM Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1998, Yayın No: 108, s. 220-237
Tarı, A. F., Bahçeci, İ., (1996). Konya Ovasında Kavak Su Tüketimi. KHGM Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1995, Yayın No: 98, s. 202-213
 


 
 
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Özbahçe, A., Tarı, A.F., Ata G. 2010. Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Kemigasyon. 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 1-4 Haziran 2010, 509-513, Eskişehir.
Ata, G., Tarı, A.F., Özbahçe, A., 2010. Konya Ovasında Kullanılan Center-Pivot Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 1-4 Haziran 2010, 219-224, Eskişehir.
Tarı A.F., Özbahçe A. 2010. Konya Kapalı Havzası Sınırlı Su Kaynaklarının Kullanımında Entegre Su Yönetimi Yaklaşımı. 1. Ulusal Toprak ve Su kaynakları Kongresi 1-4 Haziran 2010, 161-157, Eskişehir.
Tarı, A.F., Bahçeci, İ., 2010. Konya Koşullarında I-214 Melez Kavağın Sulama Programı. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 659-666, Konya.
Ata, G., Tarı, A.F., Özbahçe, A., 2010. Konya Ovasında Uygulanan Sulama Metotlarının Gelişim Süreci. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 731-737, Konya.
Çay, Ş., Tarı, A.F., Dinç, N., Özbahçe, A., 2010. Damla Sulama Yöntemi ile Uygulanan Farklı Sulama Programlarının M9 Anacına Aşılı Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişimi Üzerine Etkileri. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 393-400, Konya.
Özbahçe, A., Tarı, A.F., Ata, Gülseren., 2010. Azalan Su Kaynaklarının Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanakları. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 430-436, Konya.
Kale, S., Tarı, A.F., Dinç, N., 2010. Drenaj Sularının Kontrollü Drenaj Sistemleri ile Tarımda Kullanım Olanakları. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 465-470, Konya.
Tarı, A.F., Çakır, R., 2010. Kurak Bölgelerde Su Yönetimi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, 368-378, Konya.
Tarı A.F., Özbahçe, A. 2010. Konya Ovasında Çizgi Kaynaklı Yağmurlama Sistemi İle Değişik Gelişme Dönemlerinde Sulanan Buğdayın Su Verim İlişkileri. 1. Tarımsal Yapılar ve Sulama Simpozyumu, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş. (Baskıda)
Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, M., Acar, R, Güneş, A., Yıldırım, T., Aksoyak, Ş, Aydoğan, S., Aktaş, A.H., Tarı, A.F., Özcan, G., Tezel, M., Köse, M., Gür, K., Topal, İ. 2009. Konya Şartlarında Oluşturulacak Yapay Meralarda Farklı Sulama Seviyelerindeki Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi s837-840 Hatay.
Tarı, A.F., Bahçeci, İ., Özbahçe, A., Ata G., 2009. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sulama Suyundaki Kısıntının Nohudun Verimine Etkisi Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 s 328-331, Hatay.
Aran, A. Kıvanç, F. Tarı, A. F., Ata, G. 2008 Konya ovası koşullarında buğdayın azot su ilişkileri. Ülkesel Tahıl Sempozyumu s:759-767 Konya
Aran, A., Kıvanç, F., Tar,ı A. F., Ata, G. 2008 Konya ovası koşullarında arpanın azot su ilişkileri. Ülkesel Tahıl Sempozyumu s.768-775 Konya
Tarı, A.F., Bahçeci, İ., Dinç, N. 2008. Konya ovasında kooperatif ve bireysel yağmurlama sulamaların etkinliklerinin karşılaştırılması. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası Yer altı Suyu ve Kuraklık Konferansı, s: 315-323, Konya.
Özbahçe, A., Tarı, A.F. 2006. Sulama suyundaki kısıntının salçalık domatesin verim ve kalitesine etkisi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu s116-120, Kahramanmaraş
Tarı, A. F. Dinç, N., 2005. Konya Yöresinde Yapılan Toplu Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Performansları Üzerine Bir Çalışma. GAP IV. Tarım Kongresi s1136-1143, Şanlıurfa
Bahçeci, İ., N.Dinç, A.F. Tarı, A.Ağar, 2002 Kapalı Drenaj Sistemlerinde Dren Zarfı Her Zaman Gereklimidir. Su havzalarında, Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi simpozyumu -Hatay
Bahçeci, İ., N.Dinç, A.F. Tarı 2001 Konya Ovasında Kurulmuş Kapalı Drenaj Sistemlerinin İzlenmesi Trakya Toprak ve Su Kaynakları Simpozyumu s:196-200. 24-27. Kırklareli
Tarı, A. F., Yazar, A. (2001). Konya-Ilgın Ovasında Kullanılan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Trakya Toprak Ve Su Kaynakları Sempozyumu, s:100-108 Kırklareli
Bahçeci, İ., A.F. Tarı 1999. Konya Ovasında buğday sulaması. Orta Anadoluda Hububat Tarımının sorunları ve çözüm yolları sempozyumu, s: 203-211 Konya
Yazar, A., Tarı, A.F., And Sezen, S.M., 1997. Performance evaluation of on-farm sprinkler irrigation systems. International conference on water management, salinity, and pollution control towards sustainable irrigation in the Mediterranean Region. Special Session, Irrigation network collective irrigation systems: Modelling approaches for irrigation systems management. p: 130-151, 22-26 September, 1997, Valenzano, Bari-Italy
 
Diğer yayınlar
AĞAR, A., N. DİNÇ, B. SÖNMEZ, A.F. TARI, S. BİTGİ ve İ. BAHÇECİ, 2008. Saltmod SimulasyonModeli Drenaj Sistemlerinin Planlanması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ToprakGübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No:TAGEM-BB-TOPRAKSU- 2008/65, Genel yayın No: 243, Rapor Seri No: R-155.
KANBER, R ÇAKIR, R., TARI, A. F.,., (2003). Sulama ve Drenaj Mühendisliği Kitabı. Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri APK Dairesi Başkanlığı Yayını No: 122. 531 sayfa, Ankara
ÇAKIR, R., A. F. TARI, R. KANBER, H. KÖKSAL 2003. Su-Verim İlişkileri. Sulama ve Drenaj Mühendisliği (Ed: Rıza Kanber, Recep Çakır ve A. Fuat Tarı). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Yayın No: 122. Ankara, s. 152-186
KÖKSAL H., TARI, A. F., ÇAKIR, R., KANBER, R.,ÜNLÜ, M. (2001). Su Verim İlişkileri. Köy Hizmetleri Araştırma Ana Projesi. Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri APK Dairesi Başkanlığı Yayını 87 Sayfa, Ankara
TARI, A. F. 1998. Konya Ilgın Ovasında Kullanılan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 152s
TARI, A. F., BAHÇECİ, İ., (1994). Konya Ovası Koşullarında Nohudun Ekim Zamanı ve Su Gereksinimi. Konya Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 162/134, 51s
BAHÇECİ, İ., TARI, A. F. (1992). Konya Koşullarında Kış Yağışlarının Toprakta Birikmesinin Tarla Parsellerinde incelenmesi. Konya Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 155/128, 44s
TARI, A. F., (1990). Çukurova Koşullarında Yağmurlama Yöntemiyle Farklı Düzeylerde Sulanan İkinci Ürün Soyada Su-Verim İlişkilerinin Belirlenmesi. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 48s