Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd.Doç.Dr.Gökhan İsmail TUYLU
Doğum Yeri:
İletişim Bilgileri
Tel:  (414) 318 3000-3758
Faks:  (414) 318 36 82
e-mail: gokhantuylu@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Osmanbey Yerleşkesi / ŞANLIURFA 
Uzmanlık Alanları
1 Sulama, Sulama Sistemleri, Su Yönetimi
Eğitim Durumu
   
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl  
Doktora Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D. Ege Üniversitesi 2010  
Yüksek Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D. Ankara Üniversitesi 2002  
Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ankara Üniversitesi 1998  
           
Akademik Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör.    
Yrd.Doç.Dr Harran Üniversitesi  
 
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel Ve Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluşun Adı Yıl
1    
2    
 
Kurul ve Komisyon Üyelikleri
  Kurulun Adı Yıl
1    
2    
3    
 


Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
Projects
1. SDÜAF Proje No: 398, Sulama suyu tuzluluğunun soğan (Allium cepa) bitkisinde verim ve bitki su tüketimi üzerine etkisi ile su-verim ilişkileri üzerine biraraştırma [Irrigation Water Salinity’s effects on Tuber Yield of Onion Plant, on Plant Water Consumption and on Soil Profile] (Researcher in Project)
2.    SDÜAF Proje No: 526, Farklı Na konsantrasyonu içeren yetişme ortamlarında K gübrelemesinin marul verimi ve bitki besin maddeleri içerisindeki değişimler üzerine etkisi [Effect of Potassium Fertilization on Lettuce's (Lactuca sativa L.) Yield Parameters and Evapotranspiration under Different Sodium Media] (Researcher in project)
3.    SDÜAF Proje No:0934-M-04, Isparta-Şarkikaraağaç sulama şebekesinde su dağıtım ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi [Evaluation of water use efficiency at parcel and scheme levels: A case study of Sarkikaraagac irrigation scheme in Turkey] (Researcher in project)
4.    SDÜAF Proje No:1256-D-06,Gediz Havzası Sarıkız Sulama Birliği sulama sisteminin işletimi üzerine model yaklaşımı [Modelling Approach For The Operation Of Irrigatıon System For Sarikiz Irrigation District In The Gediz Basin] (Researcher in project)
5.    EGEBAB Proje No: 2006-ZRF-047, Aşağı Gediz Havzası Ahmetli Regülatörü sulama sisteminde su iletim randımanının belirlenmesi[Determining the Water Conveyance Efficiency for Ahmetli Regulator Irrigation System in Lower Gediz Basin] (Researcher in project)

YAYINLAR
  1. Kadayıfçı, A., Tuylu, G.İ., Uçar, Y., 2004, "Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri”,[Irrigation Water Salinity’s Effects on Tuber Yield of Onion plant, on Plant Water consumption and on Soil Profile], A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (1) 45-49.
  2. KadayıfcıA., TuyluG.I., Ucar, Y., 2004, "Effects of mulch and irrigation water amounts on lettuce's yield, evapotranspiration, transpiration and soil evaporation", Journal of     BiologicalSciences, 751-755 pp.
  3. Kadayıfçı, A., TuyluG.I., Uçar, Y., Cakmak, B.,2005, "Crop water use of onion (Allium cepa L.)", Agricultural Water Management, 72, 59-68 pp.
  4. Ucar, Y., Kadayıfcı, A., Erdal, I., TuyluG.I., Senyigit, U., 2007, "Effect of Potassium Fertilization on Lettuce's (Lactuca sativa L.) Yield Parameters and Evapotranspiration under Different Sodium Media", Asian Journal of Chemistry (ISI),4083-4092 pp.
  5. Ucar, Y., Kadayıfcı, A., YılmazH.I., TuyluG.I., Yardımcı, N., 2009, “The effect of deficit irrigation on grain yield of dry bean (Phaseolus vulgaris L.) in semiarid regions”, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume 7(2), 474-485 pp.
  6. Kadayıfcı, A., TuyluG.I., Senyigit, U., Oz, H., 2010, "A research on determining the friction losses formed in the small diameter floppy polythene pipe lines", African Journal of Biotechnology (ISI),307-313 pp.
  7. Ucar, Y., Senyigit, U., Kadayıfcı, A., TuyluG.I., 2010,"Evaluation of water use efficiency at parcel and scheme levels: A case study of Sarkikaraagac irrigation scheme in Turkey", Journal of Food Agriculture & Environment, 1046-1053 pp.
  8. Kılıc, M., TuyluG.I., 2010, "Determination of water conveyance loss in the Ahmetli Regulator irrigation system in the lower Gediz Basin, Turkey", Irrigation and Drainage, DOI: 10.1002/ird.602.

 

DUYURULAR

14.03.2017 tarihinde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin Ölçme Bilgisi dersinin uygulaması Yrd. Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU tarafından yapılacaktır.