Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ders Müfredatı
 
1.Yarıyıl    2.Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0624101 Matematik I 4 0 4 4   0624201 Matematik II 4 0 4 4
0624102 Fizik I 2 0 2 4   0624202 Fizik II 2 2 3 4
0624103 Kimya I 2 2 3 4   0624203 Jeoloji 2 0 2 4
0624104 Botanik I 2 2 3 4   0624204 Ölçme Bilgisi 2 2 3 4
0624106 İklim Bilgisi 2 0 2 4   0624206 İstatistik 2 0 2 4
0624108 Türk Dili I 2 0 2 2   0624207 Genel Ekonomi 3 0 3 4
0624109 A. İlk. ve İnk. Tar.  I 2 0 2 2   0624208 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
0624110 Yabancı Dil -I 2 0 2 2   0624209 Türk Dili II 2 0 2 2
0624111 Teknik Resim 2 2 3 4   0624210 Yabancı Dil II 2 0 2 2
0624112 TARIMSAL ORYANTASYON I 0 8 4 0   0624211 TARIMSAL ORYANTASYON II 0 8 4 0
TOPLAM # # # 30   TOPLAM # # # 30
                         
3.Yarıyıl    4.Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0624301 Akışkanlar Mekaniği 2 0 2 4   0624401 Bahçe Bitkileri 2 2 3 5
0624302 Hayvan yetiştirme Tek. 2 0 2 4   0624402 Tarla Bitkileri 2 2 3 5
0624303 Toprak Bilimi 2 2 3 5   0624403 Bitki Koruma 2 2 3 5
0624304 Tarım Alet ve Makineleri 2 2 3 5   0624404 Toprak Fiziği 2 2 3 4
0624305 Diferansiyel Denklemler 3 0 3 5   0624405 Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
0624306 Araştırma ve Den. Met. 2 0 2 3   0624406 Yapı Malzeme Bilgisi 2 0 2 3
0624307 Müh. Mek. (Yapı Statiği ) 2 0 2 4   0624408 Termodinamik 2 0 2 3
TOPLAM # 4 # 30   TOPLAM # 8 # 30
                         
5.Yarıyıl    6.Yarıyıl 
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0624501 Hidroloji 2 2 3 5   0624602 Sulama Sistemleri-1 2 2 3 5
0624503 Sulama 2 2 3 5   0624601 Toprak Bitki Su İlişkileri 2 0 2 5
0624508 Mesleki uygulama 0 4 2 4   0624608 Mesleki uygulama 0 4 2 4
0624509 Sulama Suyu Kalitesi  2  2 5   0624609 Toprak ve Su Koruma Mühendisliği 2 0 2 4
Seçmeli Ders 1 (Diğer Bölümlerden 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3   Seçmeli Ders 1(Diğer Bölümlerden 2 kredi 4 AKTS) 2 0 2 4
Seçmeli Ders 2 (Bölümden en az 2 kredi 4 AKTS) 2 0 2 4   Seçmeli Ders 2 (Diğer Bölümlerden 2 kredi 4 AKTS) 2 0 2 4
Seçmeli Ders 3 (Bölümden en az 2 kredi 4 AKTS) 2 0 2 4   Seçmeli Ders 3 (Bölümden en az 2 kredi 4 AKTS) 2 0 2 4
TOPLAM # # # 30   TOPLAM # 6 # 30
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler   6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0624510 Açık Kanal Hidroliği (S) 2 0 2 4   0624610 Arazi Toplulaştırma (S) 2 0 2 4
0624511 Tarımsal  Yapılar  (S 2 0 2 4   0624611 Tarımsal İnşaat(S) 2 0 2 4
0624512 Dijital Ölçme Sist.  (S) 2 0 2 4   0624612 CBS ve Uzaktan Alg. (S) 2 0 2 4
0624513 Ölçme Bilgisi II (S)  2 0 2 4   0624613 Optimizasyon Teknikleri  (S) 2 0 2 4
0624514 Sulama Araştırma ve Deneme Tek. (S)  2 2 2 4   0624614 Kırsal Yerleşim Tekniği (S) 2 0 2 4
0624515 Kırsal Yollar (S) 2 0 2 4   0624615 Biyolojik ve Fi-ziksel Sist.Analizi (S) 2 0 2 4
0624516 Köy İçme Suları (S) 2 0 2 4   0624616 Su Toplama Hav. Yön.  (S)  2 0 2 4
0624517 Bilgisayar (S) 2 0 2 4              
                         
7.Yarıyıl    8.Yarıyıl           
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0624707 Bitirme ödevi 0 2 1 2   0624802 Drenaj Sistemleri Tasarımı   2 2 3 5
0624709 Toprak Su Yapıları 2 2 3 5   0624803 Su Kaynaklarının Planlanması 2 2 3 5
0624710 Tarımsal Drenaj 2 0 2 3   0624804 Tuzlu Topraklar ve Islahı 2 0 2 3
0624711 Sulama sistemleri-2  2 5   0624806 Bitirme ödevi 0 2 1 2
Seçmeli Ders 1 (Diğer Bölümlerden 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3     Seçmeli Ders 1 (Diğer Bölümlerden 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3
Seçmeli Ders 2(Diğer Bölümlerden 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3     Seçmeli Ders 2(Diğer Bölümlerden 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3
Seçmeli Ders 3 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3     Seçmeli Ders 3 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3
Seçmeli Ders 4 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3     Seçmeli Ders 4 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3
Seçmeli Ders 5 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3     Seçmeli Ders 5 (Bölümden en az 2 kredi 3 AKTS) 2 0 2 3
TOPLAM # 6 # 30   TOPLAM   # 6 # 30
                8.Yarıyıl Seçmeli Dersler        
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   0624808 Arazi tesviyesi (S) 2 0 2 3
0624712 Zemin Mekaniği(S) 2 0 2 3   0624809 Sulama Sistemleri İşletim ve  Su Yönetimi  2 0 2 3
0624713 Sulu Tarım-Çevre ilişkileri (S)  2 3   0624810 Tarımsal Yapılar ve Çevre_İliskileri (S) 2 0 2 3
0624714 Tarım-İklim Değişikliği (S) 2 0 2 3   0624811 Peyzaj  Sulaması  (S) 2 0 2 3
0624715 Proje Hazırlama ve değerlendirme (S) 2 0 2 3   0624812 Sulama İletim ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı      2 0 2 3
0624716 Betonarme (S) 2 0 2 3   0624813 Yazılı ve Sözlü Sunuş Teknikleri  2 2 3
0624717 Tarımsal AtıkYönetimi ve Biyoprosesi(S)  0 2 3   0624814 Hayvan  Barınaklarının Plan (S)  2 2 3
0624718 Fotogrametri (S)  0 2 3              
                8.Yarıyıl İş Yeri Eğitimine Katılacak Öğrencilerin Seçmesi Gereken Dersler        
              Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
              0624806 BİTİRME ÖDEVİ 0 2 1 2
              0624815 İŞ YERİ EĞİTİMİ 0 0 0 28