​Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü tarafından diğer bölümlere servis dersi olarak verilen Ölçme Bilgisi dersinde öğrencilerinin pratik çalışmalarını geliştirmek amacıyla 07-09 Mart 2017 tarihinde Üniversite alanında dersin hocası Doç. Dr. Ali Fuat TARI ve bölüm asistanı Arş. Gör. Sabri AKIN tarafından ölçme uygulaması dü​zenlenmiştir.