ÖZGEÇMİŞ
 
 
KİŞİSEL BİLGİLER
 
Adı Soyadı                            :Ceren ODABAŞIOĞLU
Doğum Yeri ve Tarihi          :İzmir, 1988
Telefon                                  :0414 318 3000-1219
Faks                                       :0414 318 3672
E-posta                                  :odabasiogluceren@gmail.com
 
UZMANLIK ALANI
 
-Sulama
-Drenaj
-Lif Bitkileri
 
EĞİTİM
 
Derece Adı Alan Bitirme Yılı
Lisans Süleyman Demirel Üniv. Tarımsal Yap. ve Sul. Böl. 2011
Yüksek Lisans HRÜ Fen Bil. Ens. Tarımsal Yap. ve Sul. ABD. 2014
Doktora HRÜ Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Devam Ediyor
 
YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU
 
Harran Ovasında Kurulmuş Serbest Akışlı Drenaj Sistemlerinde Bazı Bitki Besin Element Kayıplarının Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. İdris BAHÇECİ-2014).
 
 
AKADEMİK UNVAN VE GÖREVLER
 
Görevi Kurum Yıl
Araştırma Görevlisi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2012-2014
Araştırma Görevlisi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2014-
 
 
YABANCI DİLLER
 
Dil Yabancı Dil Belgesi
İngilizce YDS: 66,25 (2016-GÜZ)
 
 
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL ve MESLEKİ KURULUŞLAR
 
  Kuruluş Adı Yıl
1. Ziraat Mühendisleri Odası 2014-
2. TEMA 2010-
 
KATILDIĞI SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR
 
1. Workshop on Recent Water Management Approaches; from Watershed to Field (1-5 July 2013 SAMSUN)
2. 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (25-28 Eylül 2013 KONYA)
3. 2.Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (31 Ekim-2 Kasım 2013 DENİZLİ)
4. Tarımda 2023 Perspektifi Çalıştayı (Kasım 2013 ŞANLIURFA)
5. 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21-23 Mayıs 2014 TEKİRDAĞ)
6. GAP VII. Tarım Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2015 ŞANLIURFA)
7. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015, ÇANAKKALE)
 
PROJELER
 
Yürütücüsü Olduğu Projeler
  1. Isparta Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinden Kullanıcıların Memnuniyeti. TÜBİTAK 2209, 2009-2010.
 
Yardımcı Araştırmacı Olduğu Projeler
  1. Harran Ovası Koşullarında Kanolanın (Brassica napus L.) Azot-Su İlişkilerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu (HÜBAK). Proje No: 13020, 2013.
 
YAYINLAR
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp., SSCI) yayınlanan makaleler:
A1. OZBERK, F., OZBERK, I., BAYHAN, M., BILGIC, C., 2015. Black Barley Marketing Prices and Profitability vs. White from 2005 to 2015 in South-East Anatolia. Transylvanian Review: Vol XXIV, No. 4,
A2.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B1. ÇOPUR, O., BEKİŞLİ, C., GÜR, M.A., 2016. Cotton Productıon in Turkey. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 06-09 October 2016, Jahorina-Bosnia and Herzegovina, 333p. (Abstract)
B2.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
D1. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2013. Asma Fidanı Üretilen İşletmelerde Fidan Üretimi ve Sulaması Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 193-198, Konya.
D2. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2013. Şanlıurfa İli Bağ Alanlarının Mevcut Durumu ve Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 562-565, Konya.
D3. BİLGİÇ, C., BAHÇECİ, İ., 2014. Harran Ovası Serbest Akışlı Drenaj Sistemlerinde Bazı Bitki Besin Elementleri İle Sediment Yükünün Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 18(3): 1-9, Şanlıurfa.
D4.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2013. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Syrah Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2013 Denizli.(Sunulu Bildiri)
E2. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2014. Bağcılıkta Sulamanın Önemi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 Tekirdağ, 2: s543-546.
E3. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2014. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Merlot Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 Tekirdağ, 2: s512-515.
E4. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Bağcılıkta Don Zararı ve Korunma Yolları. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 Şanlıurfa, s272. (Özet Bildiri)
E5. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Şanlıurfa İli Bağcılığında Yaygın Kullanılan Anaçlar ve Özellikleri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 Şanlıurfa, s324. (Özet Bildiri)
E6. SAKAR, E., BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., TAŞ, A., TAŞ, M., AK, B.E., 2015. Gemlik Zeytin Çeşidinde Farklı Sulama Aralıklarının Stoma Morfolojisine Etkisinin İncelenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale. (Özet Bildiri)
E7. ÇOPUR, O., YUKA, A., HALİLOĞLU, H., BİLGİÇ, C., 2015. Yarı Kurak İklim Koşullarında Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Nep Sayısı İle Bazı Tohum ve Lif Özelliklerinin Saptanması. 11.Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, (Basımda)
E8. TARI, A.F., ÖZBAHÇE, A., ATA, G., BİLGİÇ, C., 2015. Farklı Sulama Programlarının Şekerpancarında Kaliteye Etkisi. 11.Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, (Sunulu Bildiri) (Basımda)
E9.
F. Diğer Yayınlar:
F1. GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., 2015. Bağcılıkta Sulama. Tarım Türk Dergisi Gübreleme ve Sulama Eki, 50: 51-24s.
F2.