Unvanı, Adı Soyadı: Doç.Dr. ABDULHABİP ÖZEL
Doğum Tarihi:  1963
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tarla Bitkileri Çukurova  Üniversitesi 1986
Y. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova  Üniversitesi 1989
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tarla Bitkileri Çukurova  Üniversitesi 1995
 
 Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör. Şanlıurfa Ziraat Fakültesi Dicle Üniversitesi 1990-1992
Ar.Gör. Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi 1992-1995
Dr.Ar.Gör.   Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi 1995-1996
Yar.Doç. Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi 1996-2010
Doç.Dr. Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi 2010-
 
İdari Görevler :
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arazi Araştırma ve Uygulamalarını Planlama Komisyonu Üyeliği                    1999
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Disiplin Komisyonu Üyeliği                1999-2000
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Güçlendirme Vakfı Yön. Kuru. Üye. 1999-2001
GAP-Çevre Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği 2000
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makine–Teçhizat İhale Teknik Komisyon Üyeliği                      2000-2005
GAP II. Tarım Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği    2001
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği         2001-2005
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği 2005-2009
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu Üyeliği           2007-Halen
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  
  1. Türkiye Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
  2. Ziraat Mühendisleri Odası

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı
2007-2008 Güz Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon 
Tohumculuk
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mesleki Uygulama
Bitirme Ödevi
İlkbahar Tütün ilaç ve baharat Bitkileri
Tütün ve Keyf Bitkileri
Endüstri Bitkileri
Mesleki Uygulama
Bitirme Ödevi
2008-2009 Güz Tohumculuk
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mesleki Uygulama
Bitirme Ödevi
Soğanlı Yumrulu Tıbbi bitkiler ve Tarımı (Lisansüstü)
İlkbahar Tütün ilaç ve baharat Bitkileri
Tütün ve Keyf Bitkileri
Endüstri Bitkileri
Mesleki Uygulama
Bitirme Ödevi
 

Projeler

1.      Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kolza çeşitlerinde, azot miktarı ve bitki yoğunluğunun tohum verimine ve yağ oranına etkisi, TÜBİTAK Projesi, TARP-1778, Araştırıcı, 2000.

2.      Harran Ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) verim ve kalite unsurlarına etkisi üzerinde araştırmalar,GAPBKİ Projesi, NO: 2.1, Araştırıcı, 2000.

3.      Harran Ovası ayçiçeği tarımında en uygun ekim zamanı ve sıklığının belirlenmesi üzerinde araştırmalar, GAPBKİ Projesi, NO: 2.3, Araştırıcı, 2000.

4.      Pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta generatif organların  uzaklaştırılmasının verim ve verim unsurlarına etkisi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:133), Proje Yöneticisi, 2000.

5.      Şanlıurfa kıraç koşullarına uygun aspir çeşitleri,ekim zamanı ve bitki sıklığının belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, TARP-1980,  Proje Yöneticisi, 2001.

6.      GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması, TÜBİTAK Projesi, TARP-2669-1Araştırıcı, 2001.

7.      Harran Ovası koşullarında bazı tek yıllık baharat bitkilerinin verim ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:114), Proje Yöneticisi, 2001.

8.      Harran Ovası koşullarında farklı sıra üzeri aralıklarının iki pamuk çeşidinde verim ve kalite unsurlarına etkisi üzerinde araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, TARP-1962, Araştırıcı, 2002.

9.      Harran Ovası Koşullarında Kişniş (Coriandrum sativum L.)’te Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:260), Proje Yöneticisi, 2002.

10.  Harran Ovası Koşularında Anason (Pimpinella anisum L.)’da Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:210), Proje Yöneticisi, 2002.

11.  Harran Ovası Koşullarında Bazı Baharat Bitkilerinde Optimum Tohumluk Miktarının Belirlenmesi, GAPBKİ Projesi, NO: 5, Proje Yöneticisi, 2007.

12.  Harran Ovası Koşullarında Safran (Crocus sativus L.)’da Uygun Yumru İriliğinin Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:260), Proje Yöneticisi, 2008.

13.  Harran Ovası koşullarında dikim zamanının safran (Crocus sativus L.)’ın verim ve bazı özelliklerine etkisi, Harran Üniversitesi (MÜNFERİT), Proje Yöneticisi, (Devam Ediyor)

14.  Nergis (Narcissus tazetta L.)’te sık dikimin bitki gelişimi ve soğan verimi üzerine etkisi, Harran Üniversitesi (MÜNFERİT), Proje Yöneticisi, (Devam Ediyor)

15.  Dereotu (Anethum graveolens L.)’nda ontogenetik ve morfogenetik varyabilitenin  belirlenmesi üzerine araştırmalarHarran Üniversitesi (MÜNFERİT), Proje Yöneticisi, (Devam Ediyor)


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1ÖZEL, A. “The Effect Plantation Age on The Yield of Some Mint (Mentha Spp.) Vareties”.  Australian Journal of Experimental Agriculture43(6), 651-654(2003).
A2.  ÖZGÜVEN, M., F. AYANOĞLU ve A. ÖZEL, “Effect of Nitrogen Rates and Cutting Times on the Essential Oil Yield and Componenets of Origanum syriacum L. Var. Bevannii” Journal of Agronomy5(1), 101-105 (2006).
A3ÖZEL, A. “Anise (Pimpinella anisum): Changes in Yields and Component Composition on Harvesting at Different Stages of Plant Maturity” Experimental Agriculture45(1), 117-126 (2009).
A4ÖZEL, A. “Changes On Essential Oil Composition of Aniseed (Pimpinella anisum L.) During Ten Maturity Stages” Asian Journal of  Chemistry,  21(2), 1289-1294 (2009).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. İnan, M., S. Kırıcı ve A. ÖZEL, “Investigation of Some Morfological Properties of Ecballium elaterium L. in The Natural Habitat and Cultivation Condition”II. Balkan Botanical Congrees, 14-18 May 2000, İstanbul-TURKEY,Vol. I, 569-572, 2000.
B2ÖZEL, A., S. Kırıcı ve M. İnan, “Morfological Properties and Dye Stuff  Content of Wild Peganum harmala L.” II. Balkan Botanical Congrees, 14-18 May 2000, İstanbul-TURKEY, Vol. I, 585-588, 2000.
B3ÖZEL, A., T. DEMİRBİLEK ve O. ÇOPUR, “Determination of Yield and Agronomic Characters of Some Annual Spice Plants Under The Harran Plain Conditions” Workshop on agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, May 29-June 01 2001, Adana-TURKEY, 151-158, 2001.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. -
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1ÖZEL, A. ve M., ÖZGÜVEN, “Harran Ovası Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarının Bazı Nane (Mentha spp.) Tiplerinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerine Etkisi” Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi23(4), 921-928 (1999).
D2. ÖZEL, A. “Harran Ovası Koşullarında Kıvırcık Nane (Mentha spicata L.)’de Farklı Biçim Zamanlarının Drog Verimi ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkisi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 45-56 (2000).
D3ÖZEL, A. ve T. DEMİRBİLEK, “Harran Ovası Kuru Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baharat Bitkilerinin Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3-4), 21-33 (2000).
D4ÖZEL, A. ve M., ÖZGÜVEN, “Effect of diferent planting times on essential oil components of diferent mint (Mentha spp.) varieties” Turkish Journal of Agriculture and Forestry26(5), 289-295 (2002).
D5ÖZEL, A., T. DEMİRBİLEK, O. ÇOPUR ve A. GÜR, “Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Aspir (Chartamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tane Özelliklerinin Belirlenmesi”  HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi6(1-2), 29-39 (2002).
D6ÖZEL, A., T. DEMİRBİLEK ve İ. GÜLER, “Harran Ovası kuru koşullarında farklı ekim zamanlarının çörekotu türleri (Nigella spp.)’nin verim ve bazı tarımsal karakterlerine etkisi”  HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi6(3-4), 81-90 (2002).
D7ÖZEL, A., T. DEMİRBİLEK, O. ÇOPUR ve A. GÜR, “Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Aspir (Carthamus tinctorius L)’in Taç Yaprak Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi8(3-4), 1-9 (2004).
D8. ÖZEL, A., T. DEMİRBİLEK, M.A. GÜR ve O. ÇOPUR, “Effects of sowing dates and intrarow spacing on yield and some agronomic traits of safflower (Carthamus tinctorius L) under Harran Plain’s arid conditions” Turkish Journal of Agriculture and Forestry28(6), 413-419 (2004).
D9. ÖZEL, A. ve K. ERDEN, “Bazı doğal nergis (Narcissus tazetta L.) ekotiplerinin soğan verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi12(2), 11-19 (2008).
D10ÖZEL, A., U. DEMİREL, İ. GÜLER ve K. ERDEN, “Farklı sıra arası mesafeleri ve tohumluk miktarlarının çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’de verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi12(4),  57-64 (2008).
D11ÖZEL, A., DEMİREL, U., GÜLER, İ., ERDEN, K., 2009. Farklı sıra aralığı ve tohumluk miktarlarının çörek otunda (Nigella sativa L.) verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 17-26.
D12ÖZEL, A., GÜLER, İ., ERDEN, K., 2009. Harran Ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının kişniş (Coriandrum sativum L.)’in verim ve bitkisel özelliklerine etkisi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(4): 41-48.
D13. ÖZEL, A., ERDEN, K., 2010. İhraç edilen bazı geofitlerin pazarlanabilir soğan üretme kapasiteleri ve bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 90-100.
D14. ÖZEL, A.,KOŞAR, İ., ERDEN, K., 2010. Farklı Ekim Zamanlarının Kişniş (Coriandrum Sativum L.) Uçucu Yağ Bileşenlerine Etkisi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(3): 55-62.
 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1ÖZEL, A., V. TANSI ve T. SAĞLAMTİMUR, “Çukurova Koşullarında Ekim Zamanının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.)'nde Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma” Türkiye II. Çayır Mer'a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Ziraat Fakültesi, 28-31 Mayıs 1991, s. 359-368, Gümüldür/İzmir.
E2ÖZEL, A. ve M. ÖZGÜVEN, “Çukurova Koşullarında Virjinya Tipi Tütünde Optimal Dikim Zamanı” Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü. Ziraat Fakültesi, 25-29 Nisan 1994, s. 168-171, İzmir.
E3. GÜR, M.A., H. KILIÇ, A. ÖZEL ve O. ÇOPUR, “Harran Ovası Koşullarında Farklı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi, 22-25 Eylül 1997, s. 217-221, Samsun.
E4ÖZEL, A., M.A. GÜR ve M. ÖZGÜVEN, “Harran Ovası Koşullarında Biçim Zamanının Nane (Mentha piperita L.)'de Drog Verimleri ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi” Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi, 22-25 Eylül 1997, s. 352-356, Samsun.
E5ÖZEL, A. “GAP Bölgesinde Virjinya ve Burley tipi Tütünlerin Yetiştirilebilme Olanakları” GAP I. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 26-28 Mayıs 1999, s.837-844, Şanlıurfa.
E6ÖZEL, A. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkileri” GAP I. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 26-28 Mayıs 1999, s.869-876, Şanlıurfa.
E7ÖZEL, A. “Harran Ovası Koşullarında Nane (Mentha piperita L.)'de Diurnal Varyabilite” Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, 15-18 Kasım 1999, s. 401-407, Adana.
E8. GÜR, M.A., O. ÇOPUR, A. ÖZEL ve M. OĞLAKCI, “Harran Ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının  pamuk  (Gossypium hirsutum L.)  bitkisinde verim, tarımsal özellikler ve erkencilik kriterlerine etkisi üzerinde bir araştırma-I” Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 17-21 Eylül 2001, s. 175-180, Tekirdağ.
E9. GÜR, M.A., O. ÇOPUR, A. ÖZEL ve M. OĞLAKCI, “Harran Ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının  pamuk (Gossypium hirsutum L.)  bitkisinde koza ve lif teknolojik özelliklerine etkisi üzerinde bir araştırma-II” Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 2, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 17-21 Eylül 2001, s. 181-186., Tekirdağ.
E10ÖZEL, A. ve T. DEMİRBİLEK, “Kimyon tarımı ve dikkat edilecek hususlar” GAP III. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 02-03 Ekim 2003, 195-200, Şanlıurfa.
E11ÖZEL, A. ve İ. GÜLER, “Harran Ovası koşullarında anason (Pimpinella anisum L.)’da uygun ekim zamanının belirlenmesi” GAP III. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 02-03 Ekim 2003, 551-554, Şanlıurfa.
E12. GERGERLİ, B. ve A. ÖZEL, “Harran Ovası koşullarında kişniş (Coriandrum sativum L.)’te uygun ekim zamanının belirlenmesi” GAP III. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 02-03 Ekim 2003,  559-562, Şanlıurfa.
E13ÖZEL, A. ve K. ERDEN, “Harran Ovası koşullarında yerli ve İran safranı (Crocus sativus L.)’nın verim ve bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi” GAP IV. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 21-23 Eylül 2005,  793-798, Şanlıurfa.
E14ÖZEL, A. ve K. ERDEN, “Harran Ovası koşullarında ters lale (Fritillaria imperialis L.) ve Adıyaman lalesi (F. persica L.)’nin bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi” GAP IV. Tarım Kongresi, HR.Ü. Ziraat Fakültesi, 21-23 Eylül 2005, 2. cilt, 1562-1567, Şanlıurfa.
E15. ÖZEL, A., ERDEN, K., 2009. Farklı nergis (Narcissus spp.) çeşitleri çiçeklerinde bakla zınnı [ Epicometis (Tropinata)  hirta (Poda) (Col.: Scarabeidae)] zarar durumu üzerine bir gözlem . Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
 F. Diğer yayınlar :
F1ÖZEL, A. ve M. ÖZGÜVEN, “Virjinya Tipi Tütünde Bitki  Sıklığı ve Tepe Kırma Yüksekliğinin Verim ve Bazı Kalite Öğelerine Etkileri” Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi11(1), 25-39 (1996).
F2. ÖZEL, A. ve M. ÖZGÜVEN, “Burley Tipi Tütünde Bitki  Sıklığı ve Tepe Kırma Yüksekliğinin Verim ve Bazı Kalite Öğelerine Etkileri” Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi11(1), 59-72 (1996).
F3. GÜR, M.A. ve A. ÖZEL, “Harran Ovası Koşullarında Aspirde (Charthamus tinctorius L.) Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi”HR.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 1(3), 77-84 (1997).
F4. ÖZEL, A. “Çukurova Koşullarında Virjinya Tipi Tütün (Nicotiana tabacum L.)'de Fide Üretiminde Optimal Ekim Zamanın Saptanması” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi2(2), 65-72 (1998).
F5. GÜR, M.A., A. ÖZEL ve O. ÇOPUR, “Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Tarımına Uygun Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Saptanması” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi2(2), 119-128 (1998).
F6. DEMİRBİLEK, T. ve A. ÖZEL, “Pamuk Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Sıcaklığın Etkileri” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi2(3), 21-30 (1998).
F7. DEMİRBİLEK, T. ve A. ÖZEL, “Pamukta Silkme Nedenleri ve Fizyolojisi” HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi3(1-2), 21-30 (1999).
F8. ÖZEL, A. “İlaç ve Baharat Bitkilerinin Önemi” GAP Tarım Bülteni15, 17 (1999).
F9. ÖZEL, A. “Kimyon standardı ve ticareti”  Mezopotamya Tarım Bülteni3(6), 11-12 (2003).