Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı  :  Doç. Dr. Osman ÇOPUR
Doğum Yeri ve Tarihi   :  
İletişim Bilgileri           :
Tel                                :   90 (414) 3183690
Faks                                 :  90 (414)  3183682                  
e-mail                           :  ocopur@harran.edu.tr veya osmancopur@gmail.com
Posta Adresi                 :  Harran Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölümü,
         Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
2 Pamuk Standardizasyonu
3 Lif Teknolojisi
 
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Tarla Bitkileri ABD Harran Univeristesi
 Ziraat Fakültesi
1999
Yüksek Lisans Tarla Bitkileri ABD Harran Univeristesi
 Ziraat Fakültesi
1995
Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Dicle Univeristesi
 Şanlıurfa Ziraat Fakültesi
1992
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 17. 05.2000- devam ediyor
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1999- 2000
Araş.Gör. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1994- 1999
 
İdari Görevler:
Görevi Görev Yeri Yıl
-------------- ---------- ---------
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 Ziraat Fakültesi  Dergisi Yayın Komisyonu 1997-1999
2 Ziraat Fakültesi  Dergisi Yayın Komisyonu 1999-2001
3 Standart Pamuk Tipi Numune istişare Kurulu 04.09.2001- Devam ediyor
4 Fakülte Staj Komisyonu Üyesi 25.04.2004- Devam ediyor
5 Fakülte Socrates Erasmus Komisyonu Üyesi 05.01.2005- Devam ediyor
6 Döner Sermaye Mal ve Hizmetler Satış Komisyonu 08.11.2006- Devam ediyor
7 Demirbaş ve Makine-Teçhizat Teknik Komisyonu  (Yedek)  21.03.2007- Devam ediyor
8 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Harcama Yetkileri ve Gerçekleştirme Yetkilisi Görevlendirme Komisyonu 09.08.2007-Devam ediyor
9 10 Ocak 2007 Tarım Haftası Kutlama Programı  2007
10 I. GAP Organik Tarım Kongresi Bilim Kurulu Üyesi 2009
11 GAP VI. Kongre Sekreteri 2011
Aldığı Ödül ve Burslar:  
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1 TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviği 06/07/2007
2 TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviği 10/09/2007
3 TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviği 26/10/2010
 
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ziraat Mühendisleri Odası 1995- Devam ediyor
2 Tarla Bitkileri Bilimi Derneği 1998- Devam ediyor
 
 
 
Hakemlik Yaptığı Dergiler
 
  The Philippine Agricultural Scientist    (PAS)
  Life Science  International Journal  (LSIJ)
  Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi Dergisi
  Harran Üniveristesi Ziraat Fakültesi dergisi
  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi
  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi (Derim)
  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca
  African Journal of Bi

Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Lif Bitkileri (O. ÇOPUR, A. YILMAZ) Tarla Ürünlerinin Muhafazası (O. ÇOPUR, N.  ÜNSAL)
Bitirme Ödevi Tarla Ürün Artıklarının Değerlendirilmesi (O. ÇOPUR, N. ÜNSAL)
Mesleki Uygulama Bitirme Ödevi
  Mesleki Uygulaması
 
Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi

TAB-529 Bitkisel Lifler Büyüme, Gelişme Fizyolojisi ve Kalite Kontrolü  (3+0)

 
TAB-544 Bitkisel Lifler Üretim Teknolojisi ve Ekspertizi  (3+0)
 

TAB-557 Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar  ve Etkileşimleri  (3+0)

 
TAB-590 Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu ve Depolama Tekniği   (3+0)
 
TAB-559 Bitkisel Lifler Teknolojisi (3+0) TAB-594 Lif Bitkilerinde Melezleme Tekniği (3+0)
TAB-501 Seminer (0+2)
 
TAB-502 Seminer (0+2)
 
 
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
M. Atilla GÜR
Osman ÇOPUR
A. Habip ÖZEL
Harran Ovasında Ayçiçeği Tarımında En Uygun Ekim Zamanı Ve Sıklığının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar 1997-1999
(Tamamlandı)
GAP İdaresi  
M. Atilla GÜR
Osman ÇOPUR
A. Habip ÖZEL
Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının  Pamuk  (Gossypium hirsutum L.)  Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar 1998-2000 GAP İdaresi  
M. Atilla GÜR
Osman ÇOPUR
A. Habip ÖZEL
Ufuk DEMİREL
Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin  İki Pamuk (Gossypium hirsutum L.)  Çeşidinde  Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar. 2000-2002
(Tamamlandı)
TÜBİTAK 1.600
A. Habip ÖZEL
M. Atilla GÜR
Tuncay DEMİRBİLEK
Osman ÇOPUR
Şanlıurfa Kıraç Koşullarına Uygun Aspir (Charthamus tinctorius L) Çeşitleri, Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Belirlenmesi 1999-2001 TÜBİTAK 1.500
Osman ÇOPUR
Ufuk DEMİREL
Tuncay DEMİRBİLEK
Harran Ovası Koşullarında Farklı Yaprak Döktürücü ve Uygulama Zamanlarının Pamuğun (G. hirsutum L.) Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi 2001-2003
(tamalandı)
HÜBAK 935
Osman ÇOPUR,
Mehmet KARAKUŞ,
Ufuk DEMİREL
 
Harran Ovası Koşullarında BazıBüyüme Düzenleyicilerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.)   Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 2004-2006 HÜBAK 2.500
Osman ÇOPUR,
İ. Halil BİRGÜL
Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde,  Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması 2006-2008 HÜBAK 2.500
M. Atilla GÜR, Abdulrezak MEMON, Ufuk DEMİREL,  Osman ÇOPUR,  Birsen Cevher KESKİN,  Emel BIÇAKÇI Türkiye‘nin Farklı Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinde Kuraklığa ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılığı Belirleyen Genlerin mRNA Farklılık Gösterim ve cDNA Kütüphanesi Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu 2003-2006
(Tamamlandı)
DPT 124.500
Halil KIRNAK,  Ergün DOĞAN,
Osman ÇOPUR,
 Salih AYDEMİR
İdris BAHÇEÇİ
Toprak Sıkışması ile Farklı Azot Dozlarının Sürekli ve Alternatif Yüzey Sulama Yöntemlerine Göre sulanan II. Ürün Soya Bitkisinde Gelişime ve Verime Etkisi 2006-2008
(Tamamlandı
TÜBİTAK 42.000
Halil KIRNAK, Ergün DOĞAN, Osman ÇOPUR
 
Yarı-Kurak Koşullarda Damla Sulama Sistemi İle Sulanan Soyada Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi 2005-2006 HÜBAK 3.000
Halil KIRNAK, Osman ÇOPUR
Ergün DOĞAN, Salih AYDEMİR, İdris BAHÇECİ
Harran Ovası Koşullarında Infrared Termometre Tekniğini Kullanarak Pamukta Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Değerlendirilmesi  2004-2005 HÜBAK 3.000
Tahsin TONKAZ,  Mehmet ŞİMŞEK,
Halil  ARI,
Osman  ÇOPUR,   Volkan BİLGİLİ,
 M. Ali ÇULLU,
Yarıkurak İklim Bölgesinde Pamuk Ekili Alanda Farklı Sulama Düzeyleri Ve Gübre Dozlarının, C02, N2O, CH4Emisyonuna Etkisi Ve Emisyonun Verim Ve Verim Bileşenleriyle İlişkisi 2008-2009
(Devam ediyor)
TÜBİTAK 199,380.0
Osman Sönmez
Salih AYDEMİR
Cengiz KAYA
Osman ÇOPUR
Sinan GERÇEK
A.Rıza ÖZTÜRKMEN
Harran Ovasında Aşırı Sulama Sonucunda Oluşan Yüzey Erozyonu Ve Neticesindeki Sediment Kaybı Ve Fosfor Kaynaklı Ötrifikasyon Oluşumu Üzerine  Sulama Randımanı, Fosforlu Gübre Ve Toprak İşlemenin Etkisinin Belirlenmesi 2008-2011
(devam ed
TÜBİTAK 291.000
Tamer IŞGUN
Abdulbaki  BİLGİÇ
Osman ÇOPUR
Turan BİNİCİ
 
Çiftçi Kayıt Usulü Bilgi Sistemine ve Ankete Tevsik Prim Uygulamasına Dayalı Veri Toplama Tekniğini Kullanarak Harran Ovası Sulu Şartlarında Faaliyet Gösteren Pamuk Tarım İsletmelerinde Etkinlik Analizi 2011-
20012
TUBİTAK 127.000

Tamamlamış Olduğu Tezler
 
1. ÇOPUR, O. 1995. Harran Ovası Koşullarına Uygun Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Unsurları Arası İlişkilerin Korelasyon Ve Path Analizi İle Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri  Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi) Şanlıurfa
 
 2.ÇOPUR, O. 1999. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının, Pamukta  (Gossypium hirsutum L.) Çiçeklenme,  Verim, Verim Unsurları ve Erkencilik Kriterlerine  Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, (Doktora Tezi) Şanlıurfa.
YAYINLAR
A. SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
A1. Beyyavaş, V., Haliloğlu, H., Çopur, O., Yılmaz A. 2011. Determination of seed yield and yield components of some safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars, Lines and Populations under the Semi-Arid Conditions. African Journal of Biotechnology, 10 (4): 527–534.
 
A2. Çopur, O., Demirel, U., Karakuş, M. 2010. Effects of several plant growth regulators on the yield and fiber quality of cotton (Gossypium hirsutum L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca 38 (3) 2010, 104-110
A3. Çopur, O., Birgül, İ.H., Haliloğlu, H., Beyyavaş, V. 2010. The effect of different harvesting times on seed-set efficiency in cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. African Journal of Biotechnology, 9 (40): 6654–6659.
A4. Çopur, O., Demirel, U., Polat, R., Gür, MA., 2010. Effect of different defoliants and application times on the yield and quality components of cotton in semi-arid conditions. African Journal of Biotechnology, 9 (14): 2095–2100.
A5. Gür A., Demirel, U., Özden, M., Kahraman, A., Çopur, O. 2010. Diurnal gradual heat stress affects antioxidant enzymes, proline accumulation and some physiological components in cotton (Gossypium hirsutum L.). African Journal of Biotechnology, 9 (7): 1008-1015.
A6. Çopur, O., Gür, M.A., Demirel, U., Karakuş, M. 2009. Performance of some Soybean [Glycine max (L.) Merr.] Genotypes Double Cropped in Semi-Arid Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca, 37 (2) 2009, 85–91.
A7. Kırnak, H., Doğan, E., Alpaslan, M., Çelik, S., Boydak, E., Çopur., O. 2008. Drought Stress Imposed at Different Reproductive Stages Influences Growth, Yield and Seed Composition of Soybean. The Philippine Agricultural Scientist. 91 (3): 261–268.
A8. Doğan, E., Kırnak, H., Çopur, O. 2007. Effect of Seasonal Water Stress on Soybean and Site Specific Evaluation of CROPGRO-Soybean Model Under Semi-arid Climatic Conditions. Agricultural Water Management, 90 (1-2): 56-62.
A9. Doğan, E., Kırnak, H., Çopur, O. 2007. Deficit Irrigations during Soybean Reproductive stages CROPGRO-Soybean Simulations under Semi-Arid Climatic Conditions. Field Crops Research, 103 (2): 154-159.
 
A10. Polat, R., Çopur, O., Sağlam, R., Sağlam, C. 2006. Energy Use Pattern and Cost Analysis of Cotton Agriculture: A Case Study for Sanliurfa, Turkey. The Philippine Agricultural Scientists 89 (4): 368-371.
A11. Çopur, O. 2006. Determination of Yield and Yield Components of Some Cotton Cultivars in Semi Arid Conditions. Pakistan Journal of Biological Science 9(14): 2572-2578.
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O. 2001. Determination of Yield and Agronomic Characters of Some Annual Spice Plants Under The Harran Plain Conditions. Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants. May 29- June 1, 2001, pp: 151–158, Adana-TURKEY.
B2.  Çopur, O., Oğlakçı, M. 2000. Effect of Different Planting Dates on Yield, Yield Distribution and Earliness Criteria in Cotton. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions. A Joint Workshop and Meeting of All Working Groups. 20-24 September, 2000, pp: 155-161, Adana-Turkey (Doktora tezinden üretilmiştir).
B3. Çopur, O., Oğlakçı, M. 1999. Harran Ovası Koşullarında, Farklı Ekim Tarihlerinde Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzeninin Saptanması. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu. 28 Eylül–1 Ekim 1999, sayfa, 116–125, Kahramanmaraş (Doktora tezinden üretilmiştir).
B4. Kaynak, M.A., Çopur, O., Oğlakçı, M. 1995. Determinations of Cotton Cultivars Having High Yield and Superior Fibre Technological Characteristics in Southeastern Anatolia Region of Turkey. Proceedings:  A Joint Workshop and Meeting of Working Groups 1, 2 and 8 Breeding, Variety trials and Technology. 18–24 September,  1995, pp: 96–98, Adana-Turkey.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
     Uluslararası kitap veya kitaplarda bölümlerle ilgili yayınım bulunmamaktadır.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Özel, A., Demirbilek, T., Gür, M.A., Çopur, O. 2004. Effects of Different Sowing Date and Intrarow Spacing on Yield and Some Agronomic Traits of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Under Harrah Plain’s Arid Conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28 (6): 413-419.
D2. Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O., Gür, M.A. 2004. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Üzeri  Mesafelerinin Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in Taç Yaprak Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3–4): 1–7.
D3. Çiçek, B., Oğlakçı, M., Çopur, O. 2003. Pamukta Yaprak Döktürmenin Verim ve Kalite Unsurlarına  Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1–2): 45–52.
D4. Oğlakçı, M., Çopur, O., Ayaz, K. 2003. Çiçek Tozu  Seleksiyon Yöntemi İle Bitki Islahı. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1–2): 53–60.
D5. Güvercin, R.,  Çopur, O., Nasırcı, Z. 2002.  Harran Ovası Koşullarında Ümitvar Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Verim ve Teknolojik Özelliklerinin Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (3–4): 39–46.
D6. Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O., Gür, A. 2002.  Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Aspir (Carthamus tinctorius L.)  Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tane  Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1–2): 29–38.
D7. Polat, R., Çopur, O., Sağlam, R. 2000. Çırçır İşleme Tesislerinde İşlem Akışı, İş Kalitesi ve İşlem Akışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1-2): 67-76.
D8. Kaynak, M.A., Çopur, O. 1999. Makineli Hasada Uygun Pamuk Yetiştirme Tekniği. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1-2): 67-76.
D9. Çopur, O., Oğlakçı, M. 1998. Harran Ovası Koşullarında  Pamukta Verim ve Verim Unsurlarının Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Araştırmalar. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (3): 11–20.
D10. Gür, M.A., Özel, A.H., Çopur, O. 1998.  Harran Ovası Koşullarına Uygun II. Ürün Susam Çeşitlerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (2): 119–128.
D11. Özpınar, A., Çopur, O., Abrak, H., Gür, A. 1998. Harran Ovasında Farklı Ekim Zamanı ve Azot Dozlarının Kütlü Pamuk Verimi ve Dikenlikurt’un Bulaşıklık Oranı Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1): 7–14.
D12. Çopur, O., Oğlakçı, M. 1997. Harran Ovası Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinde Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzeninin Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (2): 19–28.
D13. Çopur, O., Oğlakçı, M. 1995. Tarımsal Üretimde Tuzluluk Sorunu ve Çözüm Önerileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (3): 18–27.
 
 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Mert, M., Çopur, O. 2010. Lif Bitkileri Üretiminin Artırılması Olanakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi, 11–15 Ocak 2010. Bildiri Kitabı–1, sayfa 397–421, Ankara.
E2. Kıllı, F., Mert, M., Çopur, O. 2009. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Kuraklık Toleranslarının Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19–22 Ekim 2009, sayfa 752–755, Hatay.
E3. Yılmaz, A., Haliloğlu, H., Beyyavaş, V., Çopur, O., Boydak, E. 2007. Gamma Işınlamasının (Cobalt-60 ) Sayar-314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk Çeşidinin Bazı Verim Özelliklerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007, sayfa 416–419, Erzurum.
E4. Çopur, O., Gür, M.A., Karakuş, M., Demirel U. 2007. Şanlıurfa Kuru Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, GAP V. Tarım Kongresi, 17–19 Ekim, 2007, sayfa 305–309, Şanlıurfa.
E5. Özel, R., Çopur, O. 2006. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organik Pamuk Tarımını Geliştirme Olanakları. Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 13-15 Eylül 2006, sayfa 325-330, Antalya.
E6. Doğan, E., Kırnak, H., Çopur, O., Aydemir, S. 2005. Kansched Sulama  Modeli İle Pamuk Bitkisinin Sulama Programının Oluşturulması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  GAP IV. Tarım Kongresi, 21–23 Eylül 2005, sayfa 1110–1115, Şanlıurfa.
E7. Kırnak, H.,  Çopur O., Doğan, E.,  Bahçeci, İ., Demir, Tonkaz, T. 2005. Pamukta Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) İle Generatif Ve Lif Teknolojik  Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  GAP IV. Tarım Kongresi, 21–23 Eylül 2005, sayfa 1164–1171, Şanlıurfa
E8. Ogur, N.Ö., Çopur, O., Güvercin, R., Yolcu, S., Gayberi, M. 2005  Harran Ovası Koşullarında Ümitvar  Pamuk (Gossypium  hirsutum L.) Hatlarının  Verim  ve Teknolojik Özelliklerinin  Saptanması.  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5–9 Eylül 2005, sayfa 1065–1070, Antalya
E9. Gür, M.A.,  Çopur, O., Özel, A. 2005.  Harran  Ovasında Ayçiçeği Tarımında En Uygun Ekim Zamanı Ve Bitki Sıklığının Belirlenmesi.  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5–9 Eylül, sayfa 25–30, 2005, Antalya.
E10. Çopur, O.,  Gür, A., Haliloğlu, H. 2003.  Harran Ovası Koşullarında Farklı sıra Arası ve Sıra Üzeri Aralıklarının Pamuğun Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar.  Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,  13–17 Ekim 2003, sayfa 413–417, Diyarbakır.
E11. Çopur, O. 2002. GAP Alanında Pamuk Tohumluğu Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu. 28–29 Nisan 2002, sayfa 186-193, Diyarbakır.
E12. Gür, A., Çopur, O., Özel, A., Oğlakçı, M. 2001. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının  Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinde Verim, Bitkisel Özellikler ve Erkencilik Kriterlerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi,  17–21 Eylül 2001, sayfa 175–180,  Tekirdağ.
E13. Çopur, O., Gür, A., Özel, A., Oğlakçı, M. 2001. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinde Koza ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17–21 Eylül 2001, 181–186, Tekirdağ.
E14. Çopur, O., Oğlakçı, M., Gür,  A. 1999. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim ve Hasat Zamanlarının Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi,  Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15–18 Kasım 1999, sayfa 98–102, Adana.
E15. Gür, A., Kılıç, H., Özel, H., Çopur, O. 1997. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ayçiçeği  (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22–25 Eylül 1997, sayfa 217–221, Samsun.
E16. Çopur, O., Oğlakçı, M. 1997. Harran Ovası  Koşullarında Gossypium hirsutum L. Türüne ait 12 Pamuk Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22–25 Eylül 1997, sayfa 310–314, Samsun (Yüksek Lisans tezinden elde edilmiştir). 
E17. Çopur, O., Oğlakçı, M., Gür, A. 1997. Harran Ovası  Koşullarında Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Yetiştirme Olanakları ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22–25 Eylül 1997, sayfa 342–346, Samsun.
E18. Oğlakçı, M., Çopur, O. 1995. Pamuğun Yapısal ve Kimyasal Özelliklerinin Zararlılara Dayanıklılıkla İlişkisi. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. 27–29 Nisan 1995, sayfa 405–421, Şanlıurfa.
 
F. Diğer yayınlar:
 
F1. Oğlakçı, M., Bölek, Y., Çopur, O.  2010.  Pamuk Bitkisinde Zararlanma, Ürün Kayıpları ve Dayanıklılık. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No:4, Şanlıurfa, 113 sayfa.
   ISBN No: 978–9944–60–637–0
 
F2. Oğlakçı, M., Bölek, Y., Çopur, O.  2007. Pamukta Hasat, Depolama ve Çırçırlama. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No: 3, Şanlıurfa, 98 sayfa.
    ISBN No: 978–9944–60–162–7
 
F3. Oğlakçı, M., Çopur, O., Tursun, N. 2006.  Pamuk Tarımında Toprak Hazırlığı, Kültürel İşlemler ve Yabancı Ot Mücadelesi.  Şanlıurfa Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No: 2, Şanlıurfa, 49 sayfa.
 
F4. Oğlakçı, M., Bölek, Y., Çopur, O.  2004.  Pamuk  Gübrelemesi.  Ticaret Borsası Yayınları, Yayın No: 1, Şanlıurfa, 29 sayfa.
 
F5. Çopur, O. 2002. Pamuk Standardizasyonu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 9, sayfa. 13–16. 
 
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
İ. Halil Birgül Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması 2006–2008
(Tamamladı)
Mehmet EKİNCİ Tez Aşamasında 2011–2012
(Devam ediyor)
Abuzer YUKA Ders Aşamasında 2011-2014
 
 
YÜKSEKLİSANS TEZ JURİ ÜYELİKLERİ
1. Sedat SÜLLÜ,  2001. Çukurova Bölgesinde Farklı Ekim Zamanlarında Pamukta (Gossypium hirsutum L. ) Gelişme Dönemlerinde Sıcaklık Gereksinimlerinin Gün Derece Olarak Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
2. Cevher İlhan CEVHERİ, 2001. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L. ) Çeşitlerinde Lif ve İplik Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
3. Ece ASLAN, 2002. Amik Ovası Koşullarında, Farklı Ekim Yöntemi ve Sıra Üzeri Uzaklıklarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L. ) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
4.  Sezai YİĞİTBAŞI, 2002. Hatay Yöresi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Hasat Tarihinin Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Yumru Verimi ve Kalitesi ile Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
5. Mehmet MAMAY, 2003. Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı olan Bemisia spp. (homoptera:aleyrodidae)'nın Popülasyon Gelişimi ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma ABD.
 
6. Ramazan Şadet GÜVERCİN, 2003. Harran Ovası Koşullarında Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L. ) Verim, Erkencilik Kriterleri ve Lif Özelliklerinin Kalıtımı Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
 7. Oktay BÖRTÜÇENE, 2003. II. Ürün Tarımına Uygun Bazı Soya (Glycine Max. Merill.)Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
8. Murat ÖZTÜRKMEN, 2004. Harran Ovası’nda Çiftçi Koşullarında Toprakta Bulunan N, P, K, İçeriği ile Pamuk Bitkisi Tarafından Alınabilirliği Arasındaki İlişki. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ABD.
 
9. Bülent KARTAL, 2005. Ayrıntı Harran Ovası Koşullarında Soğuğa Tolerant Pamuk Genotiplerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
10. Adem BARDAK, 2006. Diploid ve Tetraploid Pamuklarda SSR Markörleriyle Belirlenen Genetik Farklılık ve Lif Kalite Özellikleriyle İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
 
 
 
11. Emre DOĞRULUK, 2007. Kahramanmaraş Koşullarında, Gosspium hirsutum L. Gossypium barbadense L. ve Gossypium herbaceum L. Türlerine İlişkin Genotiplerde Bitki İzleme Tekniklerinin (NAWF ve HNR) Uygulanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
12. Nur DENİZDURDURAN, 2007. Kahramanmaraş Koşullarında Yaprak Döktürücü Uygulama Zamanlarının Pamuk (G. hirsutum L.) Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
13. Ferda KAPLAN, 2007. Pamuk Sapının Parçalanması ve Toprağa Karıştırılması Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri ABD.
 
14. İ. Halil BİRGÜL, 2008. Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
15. Eyyüp MEZRELİ, 2009. Harran Ovası’nda Pamukta Zarar Yapan Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.)’a  Karşı İletişimi Bozma (Mating Disruption) Tekniğinin Kullanılması. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
 
DOKTORA YETERLİLİK JÜRİ ÜYELİKLERİ
  1. Hüseyin ARSLAN, 2003. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Susam (Sesamun indicum L.) Tarımında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerine.  Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
2. Vedat BEYYAVAŞ, 2009.  Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal ve Geç Ekimlerde Pamuğun (Gossypium hirsutum L.)  Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
 3. Sıraç YOLCU, 2009. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz ve Uygulama Zamanlarının Verim ve Verim Unsurları ile Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etki. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD.
 
DOKTORA TEZ  İZLEME KOMİTESİ (TİK) ÜYELİKLERİ
 
1. Sıraç YOLCU, 2006. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz ve Uygulama Zamanlarının Verim ve Verim Unsurları ile Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etki. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD (Tamamlandı).
 
2. Vedat BEYYAVAŞ, 2006. Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal ve Geç Ekimlerde Pamuğun (Gossypium hirsutum L.)  Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD (Tamamlandı).
 
   3. Ramazan Şadet GÜVERCİN 2009. Çoklu Dizi (Line x Tester) Yöntemine Göre Elde Edilen Pamuk (Gossypium ssp.) Melezlerinde Ekim Zamanının BazıErkencilik, Verim ve Lif Kalite Unsurlarına Etkisi (Halen Devam Ediyor)