Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM
Doğum Yeri ve Tarihi: Tarsus, 1969
İletişim Bilgileri: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa
Tel: 0 414 3440021-24/1501
Faks: 0 414 344 00 73
e-mail: aoktem@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Sıcak İklim Tahılları agronomisi, fizyolojisi ve ıslahı (mısır bitkisi)
2 Tahıl agronomisi, fizyolojisi ve ıslahı
3  
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Tarla Bitkileri (mısır bitkisi) Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi 1996
Yüksek Lisans Tarla Bitkileri (mısır bitkisi) Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi 1993
Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi 1990
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 10.11.2009
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 15.04.2004
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 01.10 1996
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 25.04.1996
Araş.Gör. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 01.10.1992
  
İdari Görevler:
Görevi Görev Yeri Yıl
Müdür Yardımcısı Harran Üniversitesi GAP Uygulama ve Araştırma Merkezinde 1992-1993
Müdür Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu 1997-1998
Harran Üniversitesi Senato Üyeliği Harran Üniversitesi 1997-1998
Bölüm Başkan Yardımcısı Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2005-….
  
Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 H.Ü. Ziraat Fakültesi tarla bitkileri bölümü eğitim öğretim komisyonu 1996-…
2 Bahar şenliklerinde H.Ü. Ziraat Fakültesini temsil etme ve stand açma komisyonu başkanlığı 2004-2007
3 Öğretim elemanlarının görev süresinin uzatılması ile ilgili bilgi-belgeleri inceleme komisyonu üyeliği 2009-…
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler
 Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Tahıllar ve Baklagiller Sıcak İklim Tahılları
Heterosis ve Melez Tohum Üretimi Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi  
 Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayırımı Agroekosistemlerde Kaynakların Çok Yönlü Kullanımı
Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı
Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri
Uzmanlık Alanı Tahıllarda Döllenme Biyolojisi Ve Melezleme Tekniği
Danışmanlık Uzmanlık Alanı
Seminer Seminer
  Danışmanlık
 
Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum
Timuçin Taş, Abdullah Öktem, Gülgün Öktem Sadık Yetim Harran Ovası koşullarında Değişik gelişme dönemlerinde yapılan hasat ve Farklı Sıra Üzeri mesafelerinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi 2009- TAGEM Projesi
Gülgün Öktem,
Sadık Yetim, Abdullah Öktem
Abdulkadir Sürücü
şanlıurfa yöresinde kırmızı mercimeğin çinko ve bor beslenmesi 2008- TAGEM Projesi
Abdullah Öktem
Arzu Ağırmatlıoğlu
Ethephon’un Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) ve Arpa’da (Hordeum. vulgare L.) Bazı Tarımsal Özellikler ve Kalite Üzerine Etkisi 2009- HÜBAK Projesi
Abdullah Öktem
 
Harran Ovası Koşullarına Uygun Makarnalık Buğday (Triticum durum) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Projesi, Proje No:215, Proje Yöneticisi, 2002.
 
2000-2002 HÜBAK Projesi
Abdullah Öktem
Arzu Ağırmatlıoğlu
Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Morfolojik Özelliklere Etkisi ile Bazı Gelişme Dönemleri G.D.D. (Growing Degree Days) Değerlerinin Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Projesi, Proje No:213, Proje Yöneticisi, 2002.
 
2000-2002 HÜBAK Projesi
Abdullah Öktem
Haktan Cihangir
Değişik Gelişme Dönemlerinde Oluşturulan Farklı Stand Kayıplarının Mısır (Zea mays L.) Bitkisine Etkileri, Harran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Projesi, Proje No:584, Proje Yöneticisi, 2004. 2004-2006 HÜBAK Projesi
İsmail Çakmak, Ahmet Can Ülger, Mustafa Çölkesen, Abdullah Öktem, Bülent Torun GAP Bölgesinde Mısır, Buğday ve Arpanın Çinko ve Bor Beslenme Statülerinin Belirlenmesi, NATO Projesi, , Proje Yürütücüsü.
 
1994-1996
 
NATO Projesi
Hayriye İbrikçi, Ahmet Can Ülger, Abdullah Öktem, Kürşat Korkmaz, Gökhan Büyük Phosphorus Fertilizer Use and Management in the GAP and Cukurova Regions of Turkey, 2004-2007 IMPHOS Projesi
Ülger, A.C., Tansı, V., Sağlamtimur, T., Kızılşimşek, M., Çakır, B., Yücel, C., Baytekin, H., Öktem, A., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İkinci Ürün Mısırda Bitki Sıklığı ve Azot Gübrelemesinin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Araştırmalar 1993-1996 T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Projesi, Proje No: 12/1
Tansı, V., Ülger, A.C., Sağlamtimur, T., Kızılşimşek, M., Çakır, B., Yücel, C., Baytekin, H., Öktem, 1996. Güneydoğu Anadolu Anadolu bölgesinde II. ürün mısırda bitki sıklığı ve azot gübrelemesinin hasıl verimi ve bazı tarımsal karakterlere etkisi üzerinde araştırmalar 1993-1996 T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Projesi, Proje No: 12/2
 

YAYINLAR
A. SCI makaleleri ile uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1. Öktem, A., 2008. Determination of selection criterions for sweet corn using path coefficient analyses. Cereal Research Communications, 36(4):561-570(SCI).
A.2. Öktem, A., 2008. Mineral composition of some sweet corn (Zea mays L. saccharata Sturt.) genotypes under semi arid region. Asian Journal of Chemistry, 20(1):723-730 (SCI).
A.3. Öktem, A., 2008. Effect of nitrogen on fresh ear yield and kernel protein content of sweet corn (Zea mays saccharata) under upper Mesopotamia region of Turkey. Indian Journal of Agricultural Sciences, 78(1):50-52 (SCI).
A.4. Öktem, A., 2008. Effects of deficit irrigation on some yield characteristics of sweet corn. Bangladesh Journal of Botany 37(2):127-131 (SCI).
A.5. Öktem, A., 2008. Effect of water shortage on yield, and protein and mineral compositions of drip-irrigated sweet corn in sustainable agricultural systems.Agricultural Water Management, 95(9):1003-1010 (SCI).
A.6. Öktem, A., Öktem, A.G., Emeklier, H.Y., 2010. Effect of nitrogen to yield and some quality parameters of sweet corn. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41(7):832-847. (SCI).
A.7. Öktem, A., 2009. Mineral composition of some Turkish durum wheat genotypes. Asian Journal of Chemistry, 21(4):2733-2738 (SCI).
A.8. Öktem, A., 2007. Effect of nitrogen on fresh ear yield, protein content and micronutrient concentration of sweet corn. The Philippine Agricultural Scientist, 90(4):289-294 (SCI).
A.9. Öktem, A., Öktem, A.G., 2009. Yield characteristics of sweet corn under deficit irrigation in Southeastern Turkey. The Philippine Agricultural Scientist, 92(3):39-44. (SCI).
A.10. Öktem, A., Şimşek, M., Öktem, A.G., 2003. Deficit irrigation effects on sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) with drip irrigation system in a semi-arid region. I. Water-yield relationship. Agricultural Water Management, 61(1):63-74 (SCI).
A.11. Öktem, A., Şimşek, M., 2004. Effect of Irrigation frequencies on yield characteristics of corn (Zea mays L. indentata) and water–yield relationships under semi-arid region. Indian Journal of Agronomy, 49(3):174-178 (SCI).
A.12. Ibrikci, H., Ulger, A. C., Korkmaz, K., Oktem, A., Buyuk, G., Ryan, J., Amar, B., Konuskan, O., Karnez, E., Ozgenturk, G., Cakir, B. and Oguz, H., 2009. Genotypic responses of corn to phosphorus fertilizer rates in calcareous soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40(9):1418-1435. (SCI).
A.13. Kocabiyik, H., Polat, R., Oktem, A., 2009. Determination of cutting properties, protein and mineral content of silage corn stalk. Asian J. Chem., 21(7):5580-5590. (SCI).
A.14. Öktem, A., 2006. Effect of different irrigation intervals to drip irrigated dent corn (Zea mays L. indentata) water-yield relationship. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(8):1476-1481.
A.15. Öktem, A., 2005. Response of sweet corn (Zea mays saccharata Sturtto nitrogen and intra row spaces in semi-arid region. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(1):160-163.
A.16. Öktem, A.G., Öktem, A, 2005. Effect of nitrogen and intra row spaces on sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) ear characteristics. Asian Journal of Plant Science, 4(4):361-364.  
A.17. Öktem, A., Öktem. A.G., Coşkun, Y, 2004. Determination of sowing dates of sweet corn (Zea mays L. Saccharata Sturt.) under Şanlıurfa conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28(2), 83-91.
A.18. Öktem, A., Öktem, A.G., Ülger, A.C., 2000. Corn (Zea mays L.) adaptation studies under irrigated conditions of Southeastern Anatolia region of Turkey. Agriculture Scientific and Professional Review, 6(2):27-34.
 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B.1. Öktem, A., Öktem, A.G., 2006. Performance of Jubilee sweet corn genotype (Zea mays saccharata Sturtto different nitrogen rates in semi-arid region of Turkey. 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, Şanlıurfa-Turkey, Proceedings Volume II. p. 978-986.
B.2. Öktem, A., Öktem, A.G., 2006. Nutrient content of lentil sown arid soils in South-Eastern Anatolia of Turkey. 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, Şanlıurfa-Turkey, Proceedings Volume I. p. 267-271.
B.3. Öktem, A., 2006. Opportunities of sweet corn (Zea mays Saccharata Sturt) production for sustainable crop rotation in Southeastern Anatolia region, Turkey. International Conferance on Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, May, 29-31, Şanlıurfa-Turkey, p.111-113.
B.4. Öktem, A., Öktem, A.G., 2006. Micronutrient composition of some irrigated land in Southeastern Anatolia of Turkey. International Conference on Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, May, 29-31, Şanlıurfa-Turkey, p.126-127.
B.5. Öktem, A., Öktem, A.G., Ülger, A.C.,2000. Corn adaptation studies under irrigated conditions of Southeastern Anatolia region of Turkey. 36th Croatian Symposium on Agriculture with an İnternational Participation, Achievements and Perspectives of Croatian Agriculture, 22-25 February, Opatija.
B.6. Aslan, S., Çölkesen, M., Öktem, A., Daghan, H., Fleckenstein, J., 1997. The effect of nitrogen rates on yield and yield components of bread and durum wheat cultivars under irrigated conditions of Harran Plain in Southeastern Anatolia. 11th World Fertilizer Congress-“Fertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility”, 7-13 September, Gent, Belgium, Vol.1, 35-39.
B.7. Ibrikci, H., Ulger, A.C., Korkmaz, K., Oktem, A., Buyuk, G., Konuskan, O., Amar, B., Karnez, E., Ozgenturk, G., Oguz, H., Ryan, J., 2006. Genotypic response of corn to phosphorus fertilizer rates in calcareus soils of Turkey. 18th World Congress of Soil Science, 3.3A Future Challenges in P Fertilization and the Environment. July 9-15, 2006- Philadelphia, Pennsylvania, USA.
 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C.1. Öktem, A., Engin, A., Çölkesen, M., 2004. Arpada (Hordeum vulgare L.) genotip x çevre interaksiyonları ve stabilite analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,10(1), 31-37.  
C.2. Öktem, A., Ağırmatlıoğlu, A, 2006. Farklı tarihlerde ekilen buğday (Triticum ssp.) genotiplerinde bazı gelişme dönemleri için gerekli GDD (Growing Degree Days) değerlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1):29-37, ISSN:1300-9036.
C.3. Öktem, A., Öktem, A.G., 2007. Bazı şeker mısır (Zea mays saccharata Sturt) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında verim karakteristiklerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):33-46.
C.4. Öktem, A., Ağırmatlıoğlu, A, 2006. Harran Ovası sulu koşullarında yetiştirilen bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinde (Triticum ssp.) farklı ekim zamanlarının tane verimine etkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1):45-54.
C.5. Öktem, A., Öktem, A.G., 2009. Bazı atdişi hibrit mısır (Zea mays L. indentata) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında performanslarının belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2):49-58.
C.6. Öktem, A., Ülger, A.C., Coşkun, Y, 2004. Harran Ovası koşullarında bazı yabancı ot kontrol yöntemlerinin mısır bitkisinde (Zea mays L.) tane verimi ve verim unsurlarına etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-57.
C.7. Öktem, A., Ülger, A.C., Kırtok, Y., 2001. Cin mısırda (Zea mays everta Sturt.) farklı azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin tane verimi ve bazı agronomik özelliklere etkisi.  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,16(2):83-92.
C.8. Öktem, A., Coşkun, Y., Öktem, A.G., 2005. Harran Ovasının yağışa dayalı koşullarına bazı iki sıralı arpa genotiplerinin (Hordeum Vulgare L. conv. distichon) adaptasyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):83-92.
C.9. Öktem, A., Coşkun, Y., Öktem, A.G., 2004. Yağışa dayalı koşullarda yetiştirilen bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin GAP bölgesine adaptasyonu.  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(4):25-34.
C.10. Öktem, A., Coşkun, Y., Öktem, A.G., Özberk, İ., 2003. Bazı makarnalık buğday (Triticum turgidum var. durum) genotiplerinin Harran Ovası koşullarına adaptasyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2):81-90.
C.11. Öktem, A., Çölkesen, M., 2000. Harran Ovasında yetiştirilen iki sıralı arpa çeşitlerinde (Hordeum vulgare conv. distichon) verim ve bazı agronomik karakterlerin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3-4):53-64.
C.12. Öktem, A., Ülger, A.C., 1998. Harran Ovası koşullarında 10 mısır (Zea mays L.) genotipinin fosfor kullanımının belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(4):71-80.
C.13. Öktem, A., Ülger, A.C., Çölkesen, M., 1998. Harran Ovasında yetiştirilen mısır çeşitlerinde özellikler arası ilişkilerin path analizi ile saptanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(3):135-144.
C.14. Öktem, A., 1997. Harran Ovasında II. ürün olarak yetiştirilebilecek mısır çeşitlerinin (Zea mays L.) belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(4):69-78.
C.15. Öktem, A., 1997. GAP bölgesi mısır yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):65-74.
C.16. Öktem, A., 1997. GAP Bölgesinde mısır üretim olanakları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2):113-122. 
C.17. Öktem, A., Çölkesen, M., 1997. Harran Ovası ikinci ürün koşullarına uygun erkenci mısır (Zea mays L.) genotiplerinin ve incelenen özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1):131-143.
C.18. Öktem, A., Ülger, A.C., 1997. Mısır bitkisinde tane verimi ile bazı tarımsal özellikler arasındaki etkileşimlerin korelasyon ve path analizleriyle belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2):39-48. 
C.19. Çölkesen, M., Öktem, A., Engin, A., Öktem, A.G., Demirbağ, V., Yürürdurmaz, C., Çokkızgın, A., 2002. Bazı arpa çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa koşullarında tarımsal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2):76-87.
C.20. Coşkun, Y., Öktem, A., 2003. Farklı dozlarda ve zamanlarda uygulanan azotun makarnalık buğdayın verim ve verim unsurlarına etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3-4):1-10.
C.21. Özberk, İ., Özberk, F., Öktem, A., 2002. Harran Ovası koşullarında ekmeklik buğday (Triticum aestivum) bölge verim denemelerinde bazı istatistik analizler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(3):111-118.
C.22. Özberk, İ., Özberk, F., Güler, M., Öktem, A., Kılıç, H., 2001. Makarnalık buğdayda (Triticum durum) bazı meteorolojik veriler ile tane verimi arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(2):117-124.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D.1. Öktem, A., Öktem, A.G., 2005. Farklı sıra üzeri mesafelerinin üç silajlık mısır genotipinin (Zea mays L. indentata) yemlik değeri üzerine etkisi. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül, s: 523-527, Adana.
D.2. Öktem, A., Öktem, A.G., Kızılgöz, İ., 2008. Kentsel atık su ile sulanan mısır bitkisinin (Zea mays L. indentata) fide, yaprak ve tanelerindeki ağır metal miktarlarının belirlenmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim, s:1074-1083, Konya.
D.3. Öktem, A., Öktem, A.G., 2005. Harran Ovası koşullarında Basribey-95 ekmeklik (Triticum aestivum L.) buğday çeşidine farklı zamanlarda değişik miktarlarda uygulanan azotun verim ve verim unsurları üzerine etkisi. GAP 4. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, s:751-758, Şanlıurfa.
D.4. Öktem, A., 2008. Bitkisel üretimde farkında olamadığımız kayıplar. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s:601-609, Konya.
D.5. Öktem, A.G., Öktem, A., Coşkun, M., 2007. Şanlıurfa yöresi hububat ekim alanlarının mikro element kapsamının belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 310-313, Erzurum.
D.6. Öktem, A., Ağırmatlıoğlu Mutlu, A., 2009. Harran Ovası koşullarında 16 farklı ekim zamanının ekmeklik ve makarnalık buğday’ın (Triticum ssp.) gelişimine etkisi. 8.Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Cilt 2, s: 477-480, Hatay.
D.7. Öktem, A., Öktem, A.G., 2003. Bazı mısır (Zea mays L.) genotiplerinin Harran Ovası koşullarına adaptasyonu. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, s:218-222, Diyarbakır.
D.8. Öktem, A., Ülger, A.C., Coşkun, Y., 2003. Bazı yabancı ot kontrol yöntemlerinin mısır bitkisinde (Zea mays L.) tane verimi ve verim unsurlarına etkisi.Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, s:574-578, Diyarbakır.
D.9. Öktem, A., Öktem, A.G., 1999. Bazı şeker mısır çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) firik koçan ve tane verimleri ile önemli tarımsal karakterlerinin belirlenmesi. GAP I.Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Cilt II, s:893-900, Şanlıurfa.
D.10. Öktem, A., 1999. GAP bölgesinde iklim faktörlerinin mısır yetiştiriciliğine etkileri. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Cilt II, s:743-750, Şanlıurfa, 1999.
D.11. Öktem, A., Öktem, A.G., Beyaz, T., 1999. Adıyaman II. ürün koşullarına uygun mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Cilt II, s:885-892, Şanlıurfa.
D.12. Cihangir, H., Öktem, A, 2007. Mısır bitkisinde (Zea mays L.) farklı oran ve değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan stand kayıplarının tane verimine etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 138-141, Erzurum.
D.13. Ağırmatlıoğlu, A., Öktem, A., 2008. Farklı ekim zamanlarının buğdayda (Triticum ssp.) bazı başak özelliklerine etkisi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran, s:705-712,        Konya.

D.14. Arslan, D., Öktem, A, 2004. Farklı azot dozlarının kırmızı mercimekte (Lens culinaris Medic.) verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi. 3. Ulusal Gübre Kongresi, 11-13 Ekim, s:511-520, Tokat.

D.15. Cihangir, H., Öktem,  A., 2009. Değişik gelişme dönemlerinde farklı oranlarda oluşturulan bitki kayıplarının mısır bitkisinin (Zea mays L.) morfolojik özelliklerine etkisi. 8.Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, I. Cilt, s: 257-261, Hatay.
D.16. Şimşek, M., Gerçek, S., Öktem, A, 2003. Farklı sulama yöntemlerinin mısır bitkisinde verim ve su tüketimine etkisi. GAP 3. Tarım Kongresi, 2-3 Ekim, s:173-179, Şanlıurfa.
D.17. Söğüt, Ö., Öktem, A., 1998. Harran Ovası koşullarında II. ürün mısıra (Zea mays L.) değişik gelişme dönemlerinde uygulanan desicant ve mikro elementin verim ve verim unsurlarına etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Cilt I, s:317-322, Adana.
D.18. Ülger, A.C., Öktem, A., Özer, M.S., Çölkesen, M., Çakır, B., Kaya, F., Çakmak, İ., 1998. Harran Ovası ve Ceylanpınar koşullarında yetişme süreleri farklı mısır çeşitlerinin çinko gübrelemesine tepkilerinin saptanması. I. Ulusal Çinko Kongresi (Tarım, Gıda ve Sağlık), 12-16 Mayıs, s:397-405, Eskişehir.
D.19. Çölkesen, M., Öktem, A., Akıncı, C., Gül, İ., İri, R., Kaya, Y., 1997. Şanlıurfa ve Diyarbakır koşullarında bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, s:139-142a, Samsun. 
D.20. Çölkesen, M., Çakmak, İ., Öktem, A., Eren, N., 1997. Harran Ovası kuru ve sulu koşullarında çinko ve borun değişik kökenli arpa çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma.  Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, s:92-95, Samsun. 
D.21. Kün, E., Çiftçi, C.Y., Birsin, M., Ülger, A.C., Karahan, S., Zencirci, N., Öktem, A., Güler, M., Yılmaz, N., Atak, M., 2005. Tahıl ve yemeklik dane baklagiller üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, s: 367-407, Ankara.
D.22 Kün, E.,  Pakyürek, A.Y., Yılmaz, A., Gür, A., Karlı, B., Ak, B.A., Çullu, M.A.,  Kılınçer, N., Öktem, A., Birsin, M., Alp, A., Çopur, O., Özberk, İ., Gül, İ., Özberk, F., Karahan, S., Kutlu, Ü.B., Özcan, Z., 2005. 2005- 2015 dönemi GAP bölgesi bitkisel üretiminde olası gelişmeler. GAP 4. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, s:27-107, Şanlıurfa.       
D.23. Çölkesen, M., Öktem, A., Eren, N., Akıncı, C., 1994. Harran Ovası sulu koşullarında farklı ekim sıklığının arpa çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerinde bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:13-17, İzmir.
D.24. Çölkesen, M., Öktem, A., Eren, N., Yağbasanlar, T., Özkan, H., 1994. Çukurova ve Harran Ovası koşularına uygun ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin saptanması üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:18-21, İzmir.  
D.25. Çölkesen, M., Öktem, A., Eren, N., 1994. Harran Ovası kuru koşullarında farklı ekim sıklığının arpa çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:315-318, İzmir.
D.26. Çölkesen, M., Aslan, S., Öktem, A., Eren, N., 1994. Harran Ovası kuru koşullarda değişik dozlarda uygulanan azotun arpa çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:307-310, İzmir. 
D.27. Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A., 1994. Harran Ovası sulu koşullarda farklı ekim sıklığının ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:311-314, İzmir. 
D.28. Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A., Akıncı, C., 1994. Harran Ovası kuru koşullarında farklı ekim sıklığının ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:341-344, İzmir. 
D.29. Aslan, S., Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A., 1994Harran Ovası kuru koşullarda değişik dozlarda uygulanan azotun ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 30 Kasım-3 Aralık, Cilt I, s:296-299, İzmir. 
D.30. Çölkesen, M., Aslan, S., Öktem, A., Eren, N., 1994. Harran Ovası sulu koşullarda değişik dozlarda uygulanan azotun arpa çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. I. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Cilt I, s:36-39, İzmir.
D.31. Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A., 1993. Şanlıurfa'da kuru ve sulu koşullarda farklı ekim sıklığının Diyarbakır-81 makarnalık buğday çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu, 30 Kasım-3 Aralık, s:475-485, Ankara.
D.32. Çölkesen, M., Aslan, S., Eren, N., Öktem, A., 1993. Şanlıurfa'da kuru ve sulu koşullarda farklı dozlarda uygulanan azotun Diyarbakır-81 makarnalık buğday çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu, 30 Kasım-3 Aralık, s:486-495, Ankara.
D.33. Çölkesen, M., Eren, N., Öktem, A., Akıncı, C., 1993. Şanlıurfa'da kuru ve sulu koşullara uygun makarnalık buğday çeşitlerinin saptanması üzerine bir araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu, 30 Kasım-3 Aralık, s:533-539, Ankara.
D.34. Taş, T., Öktem, A., Öktem, A.G., Ülger, A.C., Cömert, H.İ., 2009. Farklı Gelişme Dönemlerinde Yapılan Hasadın Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Değeri Üzerine Etkisi. 8.Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Cilt 1, s: 301-304, Hatay.
D.35. Öktem, A., Öktem, A.G., Coşkun, M., 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Mayınlı Arazilerin Organik Tarım Amaçlı Kullanım Olanakları. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s: 333-342, Şanlıurfa.
D.36. Öktem, A., Öktem, A.G., 2009. Organik Mısır Tarımında Mısır Kurduna (Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera, Pyralidae) Karşı Trichogramma spp.  (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin Kullanımı. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s:957-963, Şanlıurfa.
D.37. Öktem, A., Öktem, A.G., Gayberi, M., 2009. Organik Tarımda Biyolojik Mücadele Yöntemlerinin Kullanımı. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s: 964-971, Şanlıurfa.
D.38. Öktem, A., Taş, T., Öktem, A.G., 2009.  GAP Bölgesinde Organik Tane ve Silajlık Mısır Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s; 1004-1011, Şanlıurfa.
 
D.39. Öktem, A.G., Almaca, N.D., Öktem, A., Söylemez, S., 2009. Şanlıurfa’nın Organik Tarım Potansiyeli. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s:1048-1052, Şanlıurfa.
 
D.40. Gençtan, T., Öktem, A., Sürek, H., Gevrek, M., Balkan, A., 2009. Sıcak İklim Tahılları Üretiminin Artırılması Olanakları. TMMOB Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2009, Bildiriler Kitabı–1, s:307-326, Ankara.
E. Diğer yayınlar :
E.1. Araştırma Projeleri  Kesin Raporları
E.1.1. İbrikçi, H., Ülger, A.C., Öktem, A., Korkmaz, K., Büyük, G., Karnez, E., Konuşkan, Ö., Çakır, B., Çullu, M.A., Özgentürk, G., 2005. Phosphorus fertilizer use and management in the GAP and Cukurova regions of Turkey (IMPHOS projesi- Final Report), Adana.
E.1.2. Ülger, A.C., Tansı, V., Sağlamtimur, T., Kızılşimşek, M., Çakır, B., Yücel, C., Baytekin, H., Öktem, A., 1996. Güneydoğu Anadolu bölgesinde II. ürün mısırda bitki sıklığı ve azot gübrelemesinin tane ve hasıl verimi ve bazı tarımsal karakterlere etkisi üzerinde araştırmalar (Tane verimi). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:153, GAP Yayınları No: 94, Adana.
E.1.3. Tansı, V., Ülger, A.C., Sağlamtimur, T., Kızılşimşek, M., Çakır, B., Yücel, C., Baytekin, H., Öktem, 1996. Güneydoğu Anadolu bölgesinde II. ürün mısırda bitki sıklığı ve azot gübrelemesinin tane ve hasıl verimi ve bazı tarımsal karakterlere etkisi üzerinde araştırmalar (Hasıl Verimi). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:158, GAP Yayınları No: 99, Adana
E2. Broşür ve Bülten Yazıları
E.2.1. Öktem, A., 2008. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Borsa 1(2):22-23, Şanlıurfa.
E.2.2. Öktem, A., 2000. Buğdayda kaliteyi etkileyen faktörler. Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Tarım Bülteni, Yıl:4, Sayı:19 (Ocak-Şubat), s:10-11, Şanlıurfa.
E.2.3. Öktem, A., 1999. İkinci ürün mısırda bakım işleri. Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Tarım Bülteni, Yıl:3, Sayı:16 (Temmuz-Ağustos), s:14-15, Şanlıurfa.
E.2.4. Çölkesen, M., A. Öktem, 1995. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikinci ürün mısır yetiştirme tekniği. HÜGAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, yıl:1, Sayı:2 (Haziran), s:1-4, Şanlıurfa.
İ. Bilimsel Alanı ile Doğrudan İlgili Uluslararası Yayınlanlarda Aldığı Atıf:
Yazarın Adı Soyadı

Atıf Yapılan Yayının Adı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Sayfa Aralığı ve Yılı

1 Zeng CZ, Bie ZL, Yuan BZ. Determination Of Optimum Irrigation Water Amount For Drip-Irrigated Muskmelon (Cucumis Melo L.) In Plastic Greenhouse.Agricultural Water Management, Volume: 96   Issue: 4   Pages:595-602   Published: APR 2009.
2 Ko J, Piccinni G

 
Corn yield responses under crop evapotranspiration-based irrigation management.  Agrıcultural Water Management   Volume: 96   Issue: 5   Pages: 799-808   Published: May 2009
3 Garcia AGY, Guerra LC, Hoogenboom G.
 
Water use and water use efficiency of sweet corn under different weather conditions and soil moisture regimes.  Agrıcultural Water Management  96(10):1369-1376  OCT 2009.
4 Oktem A, Oktem AG. Mineral Composition of Some Turkish Durum Wheat Genotypes.
Asian Journal Of Chemistry   Volume: 21  Issue: 4   Pages:2733-2738   Published: APR 2009.
5 Ko J, Piccinni G. Corn yield responses under crop evapotranspiration-based irrigation management. Agricultural Water Management  Volume: 96   Issue: 5   Pages: 799-808   Published: MAY 2009.
6 Geerts S, Raes D. Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agrıcultural Water Management  Volume: 96   Issue: 9   Pages: 1275-1284   Published: SEP 2009.
7 Rivera-Hernandez B, Carrillo-Avila E, Obrador-Olan JJ, et al. Soil moisture tension and phosphate fertilization on yield components of A-7573 sweet corn (Zea mays L.) hybrid, in Campeche, Mexico.  Agrıcultural Water Management   Volume:96   Issue: 9   Pages: 1285-1292   Published: SEP 2009.
8 Ko JH, Piccinni G, Steglich E. Using EPIC model to manage irrigated cotton and maize.
Agrıcultural Water Management   Volume: 96   Issue: 9   Pages:1323-1331   Published: SEP 2009.
9 Dehghanisanij H, Nakhjavani MM, Tahiri AZ, et al Assessment of wheat and maize water productivities and production function for cropping system decisions in arid and semiarid regions.  Irrigation And Drainage, Volume: 58   Issue:1   Pages: 105-115   Published: FEB 2009.
10 Jiru M, Van Ranst E

 
Increasing water productivity on Vertisols: implications for environmental sustainability. Journal Of The Scıence Of Food And Agrıculture   Volume: 90   Issue: 13   Pages: 2276-2281   Published: OCT 2009.
11 Farre I, Faci JM.
 
Deficit irrigation in maize for reducing agricultural water use in a Mediterranean environment. Agricultural Water Management  Volume: 96   Issue: 3   Pages: 383-394   Published: MAR 2009.
12 El-Hendawy SE, Schmidhalter U

 
Optimal coupling combinations between irrigation frequency and rate for drip-irrigated maize grown on sandy soil.  Agrıcultural Water Management,   Volume: 97   Issue: 3   Pages: 439-448.
13 Hassanli AM, Ebrahimizadeh MA, Beecham The effects of irrigation methods with effluent and irrigation scheduling on water use efficiency and corn yields in an and region.
Agricultural Water Management,  Volume: 96   Issue: 1  Pages: 93-99   Published: JAN 2009.
14 Kiziloglu FM, Sahin U, Kuslu Y, et al.  Determining water-yield relationship, water use efficiency, crop and pan coefficients for silage maize in a semiarid region. Irrigation Science, Vol. 27   Issue: 2   Pages: 129-137  Published: JAN 2009.
15 Khanduri A, Prasanna BM, Hossain F, et al.  Genetic analyses and association studies of yield components and kernel sugar concentration in sweet corn.   Indıan Journal Of Genetıcs And Plant Breedıng  70  3  257-263.
16 Oktem A. Determination of Selection Criterions for Sweet Corn Using Path Coefficient Analyses. Cereal Research Communications, Volume: 36   Issue: 4   Pages: 561-570   Published: DEC 2008.
17 Igbadun HE, Salim BA, Tarimo AKPR, et al. Effects of deficit irrigation scheduling on yields and soil water balance of irrigated maize. Irrigation Science, Volume: 27  Issue: 1   Pages: 11-23   Published: NOV 2008.
18 Rivera-Hernandez B, Carrillo-Avila E, Obrador-Olan JJ, et al.

 
Morphological quality of sweet corn (Zea mays L.) ears as response to soil moisture tension and phosphate fertilization in Campeche, Mexico 
Agrıcultural Water Management, Volume: 97   Issue: 9   Pages: 1365-1374   Published: SEP 2009.
19 Oktem A. Mineral composition of some sweet corn (Zea mays l. saccharata sturt.) genotypes under semi arid region. Asian Journal Of Chemistry, Vol.:20 Issue: 1 Pages: 723-730Published: JAN 2008.
20 El-Hendawy SE, Hokam EM, Schmidhalter U. Drip irrigation frequency: The effects and their interaction with nitrogen fertilization on sandy soil water distribution, maize yield and water use efficiency under Egyptian conditions.Journal Of Agronomy And Crop Science, Vol:194, Issue:3,P:180-192, Published: JUN 2008.
21 Atasoy AD, Yesilnacar MI

 
Effect of high sulfate concentration on the corrosivity: a case study from groundwater in Harran Plain, Turkey 
Author(s): Source: Envıronmental Monıtorıng And Assessment, Volume: 166   Issue: 1-4   Pages: 595-607.
22 Di Paolo E, Rinaldi M.
 
Yield response of corn to irrigation and nitrogen fertilization in a Mediterranean environment. Field Crops Research, Volume:105   Issue: 3   Pages: 202-210   Published: FEB 1 2008.
23 Dagdelen N, Yilmaz E, Sezgin F, et al. Water-yield relation and water use efficiency of cotton (Gossypium hirsutum L.) and second crop corn (Zea mays L.) in western Turkey.
Agricultural Water Management, Volume: 82   Issue: 1-2  Pages: 63-85.
24 Ko JH, Piccinni G, Steglich E

 
Using EPIC model to manage irrigated cotton and maize. Agrıcultural Water Management, Volume: 96   Issue: 9   Pages: 1323-1331   Published: SEP 2009
 
25 Wan SQ, Kang YH. Effect of drip irrigation frequency on radish (Raphanus sativus L.) growth and water use. Irrigation Science, Volume: 24  Issue: 3   Pages: 161-174.
26 Mo X, Liu S, Lin Z, et al. Prediction of crop yield, water consumption and water use efficiency with a SVAT-crop growth model using remotely sensed data on the North China Plain. Ecological Modelling,Volume: 183   Issue: 2-3  Pages: 301-322.
27 Okten A, Simsek M.  Effect of irrigation frequencies on yield characteristics of dent corn (Zea mays indentata) and water-yield relationships under semi-arid region.  Indian Journal Of Agronomy, Volume: 49  Issue: 3   Pages: 174-178  , 
28 Zwart SJ, Bastiaanssen WGM. Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize. Agricultural Water Management,Volume: 69   Issue: 2   Pages: 115-133
29 El-Hendawy SE, Schmidhalter U   Optimal coupling combinations between irrigation frequency and rate for drip-irrigated maize grown on sandy soil. Agrıcultural Water Management, 97,  3,  439-448.
30 Wang YM, Traore S, Kerh T Applying evapotranspiration reference model and rainfall contribution index for agricultural water management plan in Burkina Faso. Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research. Volume: 4   Issue: 12   Pages: 1493-1504   Published: DEC 2009
31 Kang YH, Chen M, Wan SQ

 
Effects of drip irrigation with saline water on waxy maize (Zea mays L. var. ceratina Kulesh) in North China Plain 
Agrıcultural Water Management, Volume: 97   Issue: 9   Pages: 1303-1309.
32 S. Iqbal, H. Zaman Khan, M. Saleem, A. Iqbal , N. Akbar and M. A. Iqbal Response of Dıfferent Varıetıes of Maıze (Zea mays L.) To Varıous Levels Of Nıtrogen. Pakjas.com.pk.
33 Tasneem Khalıq
 
Modelıng The Impact Of Clımate Change On Maıze (Zea maysL.) Productıvıty In The Punjab. pHd thesis, Agronomy, Faculty Of Agrıculture. Unıversıty Of Agrıculture, Faısalabad, Pakıstan , 2008.
34 Aspasia Efthımıadou, Dimitrios Bılalıs , Anestis Karkanıs,  Bob Froud-Wıllıam , Ilias Eleftherochorınos Effects of Cultural System (Organic and Conventional) on Growth, Photosynthesis and Yield Components of Sweet Corn (Zea mays L.) under Semi-Arid Environment. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2) 2009, 104-111
35 S. Limpus1, C. Henderson, G. Finlay, D. Singh, J. Payero, Optimising profitability of sweet corn by understanding high plant density effects on water use, phenology and yield.http://irrigation.org.au, 2009.
36 B. Acar, M. Paksoy, Ö. Türkmen, M. Seymen Irrigation and nitrogen level affect lettuce yield in greenhouse condition. African Journal of BiotechnologyVol 7, No 24 (2008)
 
J. Bilimsel Alanı ile Doğrudan İlgili Ulusal Yayınlanlarda Aldığı Atıf:
Yazarın Adı Soyadı

Atıf Yapılan Yayının Adı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Sayfa Aralığı veYılı

1 S. Gökmen, A. Sayaslan, A.  C. Ülger, M. A. Sakin,  A. Öz, A. Duman Farklı Bölgelerde Ana Ürün Koşullarında  Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays indentata L.) Çeşitlerinin Verim Ve Yaş Öğütme Kalitesinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay; S: 262-266
2 M. Karaşahin, B. Sade
 
Hibrit Mısır Çeşitlerinin (Zea mays L. indendata S.) Damla Ve Karık Sulama Yöntemlerinde Optimum Bitki Sıklığının Tespiti, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s:271-274.
3 T. Taş, A. Öktem, A. G.  Öktem, A. C. Ülger, H. İ. Cömert Farklı Gelişme Dönemlerinde Yapılan Hasadın Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Değeri Üzerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s:,301-304.
4 M. Avcı Birsin, M. S. Adak Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’De Kaolin Uygulamasının Verim Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, S: 332-335.
5 S. Acer, S. İkincikarakaya
 
Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Sulama Zamanları İle Azot Dozlarının Etkisi(I).Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hata, S:450-456
6 Enver Kendal, Hasan Kılıç, Turan Karahan Diyarbakır Ve Ceylanpınar Kuru Şartlarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s:474-478.
7 N, Çarpıcı, N, Çelik, G. Bayram E. Budaklı Farklı Bitki Sıklıkları İle Azot Dozlarının Silajlık Mısırda Yeşil Ot Verimi Ve Agronomik Özelliklere Etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s. 614-617
8 Emine BUDAKLI ÇARPICI Ve Necmettin ÇELİK Silajlık Mısırda Silajın Kimyasal Özellikleri İle Farklı Bitki Sıklığı Ve Azot Dozları Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s: 623-626.
9 Emine Budaklı Çarpıcı, Necmettin Çelik, Gamze Bayram Farklı Bitki Sıklıkları İle Azot Dozlarının Silajlık Mısırda Kuru Ot Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay,s:632-636, 19-22 Ekim 2009, Hatay
10 Nur Denizdurduran, Lale Efe Kahramanmaraş Koşullarında Yaprak Döktürücü Uygulama Zamanlarının Pamukta Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, s: 19-23, 19-22 Ekim 2009, Hatay
11 A. Öktem, A.  Ağırmatlıoğlu Mutlu Harran Ovası Koşullarında 16 Farklı Ekim Zamanının Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday’ın (Triticum ssp.) Gelişimine Etkisi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, s: 477-480 19-22 Ekim 2009, Hatay.
12 Tamer Kuşaksız Esen Kuşaksız Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Manisa Ekolojik Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, s:589-593
13 Yusuf Kırtok Mısır ve kullanımı, kocaoluk yayınevi, istanbul
14 M.A. Türkay, İ. Cerit, H. Sarıhan, H.M. Şen, S. Çınar, A.C. Ülger Farklı azot dozlarının melez mısır çeşitlerinde tane verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, s:84-87, Erzurum.
15 Cihangir, H., Öktem, A, Mısır bitkisinde (Zea mays L.) farklı oran ve değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan stand kayıplarının tane verimine etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 138-141, 2007, Erzurum.
16 A. Erkul, A. Ünay, Aydın ekolojik koşullarında ileri arpa hatlarında verim, verim ögeleri ve agronomik özelliklerin saptanması. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 174178, 2007, Erzurum.
17 Öktem, A., Öktem, A.G., Coşkun, M., Şanlıurfa yöresi hububat ekim alanlarının mikro element kapsamının belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 310-313, 2007, Erzurum.
18 M.Coşkun, A.G. Öktem, N.D. Almaca, M. Tarini, M. Vural, B. Bayraklı, Şanlıurfa Tektek Tarla Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemġnde Farklı Miktardaki Organik Gübre Kullanılarak Yetiştirilen Ekolojik Mercimeğin Verim Üzerine Etkisi. 1. GAP Organik Tarım Kongresi 17–20 Kasım 2009,  s:401-409, Şanlıurfa.
19 N. Özkan Ogur, Y. Işık, M. Çoşkun Gap Bölgesġnde Yeşil Gübre Amaçlı Fiğ Bitkisinin Organik Pamuk Tarımında Kullanılma İmkânlarının Araştırılması. 1. GAP Organik Tarım Kongresi 17–20 Kasım 2009,  S: 260-266. Şanlıurfa.
20 Öktem, A., Taş, T., Öktem, A.G., GAP Bölgesinde Organik Tane ve Silajlık Mısır Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması. GAP I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, s:1004-1011, Şanlıurfa.
21 N, Anğın İkinci Ürün Mısırda Farklı Sulama Suyu Zamanının Fotosentetik Su Kullanım Etkinliği Ve Bununla İlgili Diğer Yaprak Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniv. Fen Bil. Ens. Yüksek lisans Tezi, Adana.
22 T, Taş Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Mısırda (Zea Mays L. indentata) Değişik Büyüme Dönemlerinde Yapılan Hasadın Silaj Ve Tane Verimine Etkisi. Çukurova Üniv. Fen Bil. Ens. Yüksek lisans Tezi, Adana.
23 Ali Kaygısız, Ramazan Tümer, Hikmet Orhan,  Yusuf Vanlı Kahramanmaras Bölgesi Süt Sıgırı isletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetistirme Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 23-31, 2007, ISSN 1304-9984
24 S. Yazar, T. Karadogan,
 
Bazı Makarnalık Bugday Genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Kosullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2):32-41, 2008, ISSN 1304-9984
25 F, Sönmez, A.S. Kıral Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 21 (2), 86-93
26 A. Öktem, A. C. Ülger, Y. Coşkun Harran Ovası Koşullarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.) Tane Verimi Ve Verim Unsurlarına Etkisi. HR. Ü.Z.F.Dergisi, 2007, 8 (1):51-57.
27 R. Kara, A. Kaplan, Z. Dumlupınar, H. Polat, T. Dokuyucu, A. Akkaya Bazı Makarnalık Buğday (Trıtıcum Durum Desf.) Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarındaki Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,Cilt II, S:1167-1172.
28 T. Dokuyucu, L. Cesurer,  A. Akkaya Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.  Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 S.109118.
29 Z. Mut, N. Aydın, H. O. Bayramoğlu,  H. Özcan Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim Ve Başlıca Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi OMÜ Zir. Fak. Dergisi,  22(2):193-201
30 M. Sezal, R. Kara, A. Kaplan, T. Dokuyucu,  A. Akkaya Kahramanmaras Kosullarında Farklı Azot Seviyelerinin Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum aestivum L.) Fenolojik Dönemler, Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 2007 KSU Journal of Science and Engineering, 106 10(1), 2007
31 M. Yağmur, D, Kaydan Kışlık buğday tane verimi, verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008,12(4):9-18
32 İ. Özberk, F. Özberk. Harran Ovası koşullarında makarnalık buğday (Triticum durum Desf) bölge verim denemelerinde bazı istatistik analizler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 8(2):75-81
33

A. Aydoğan, V. Karagül, Ç. Bozdemir

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Mercimek (Lens culinaris Medik.) Islah Çalışmaları.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, s:1-10.
34 R. Doğan Bursa Koşullarında Geliştirilen Makarnalık Buğday Hatlarının (Triticum turgidum var.durum L.) Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 18(1): 193-206
35 Ü. Asav, İ. Kadıoğlu Solarizasyon ve Solarizasyonun Tavuk Gübresi ile Kombinasyonunun Bazı Yabancı Otlar ile Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi.  GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 19-25
36 E. Kendal,  H. Kılıç, S. Tekdal, A. Altıkat Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve Adıyaman Kuru Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2009, 14(2): 49-58 .
37 M. Ek
 
Diyarbakır Koşullarında Nar Genetik Materyalinin Seleks Yonu Ve Tanımlanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, 2008
 38 A. Öktem, A. G. Öktem Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea Mays L. İndentata) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, 13(2):49-58.  
39 D. Kaydan, M. Yağmur
 
Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Ün. Ziraat  Fak Tarım Bilimleri  dergisi 2008, 14 (4) 350-358. 
40 R. Ayrancı, Bayram Sade Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. BitkiselAraştırma Dergisi, 2: 6–14.
41 İ. Özberk,  Y. Coşkun Arpa’da (Hordeum vulgare L. conv. distichon ) Bazı Agronomik Karakterlerin Kalıtımı. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S:562-570, Konya
42 A. Öktem Bitkisel Üretimde Farkında Olamadığımız KayıplarÜlkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S: 601-609, KONYA
43 A. Ağırmatlıoğlu, A. Öktem Farklı Ekim Zamanlarının Buğdayda (Triticum ssp.)Bazı Başak Özelliklerine Etkisi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008,S: 738-744, Konya
44 A. Çokkızgın, M. Çölkesen,  Leyla İdikut Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Arpa Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S: S:704-712, Konya
45 M. Şahin, S.  Aydoğan, A. Göçmen Akçacık Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S:859-867, Konya
46 A. Öz, M. Tezel, H. Kapar, A. ÜstüN
 
Samsun ve Konya Şartlarına Uygun Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s: 137-146, Konya
47 A. İmamoğlu, N. Sarı, L. Demir, T. İnce,  H.Kılıç Sahil Kuşağında Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Stabilite Analizi ve Performanslarının Değerlendirilmesi Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S: 147-157, Konya
 

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Arzu Ağırmatlıoğlu Ethephon’un Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) ve Arpa’da (Hordeum. vulgare L.) Bazı Tarımsal Özellikler ve Kalite Üzerine Etkisi 2007-
Haktan Cihangir Değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan farklı stand kayıplarının mısır (Zea mays L.) bitkisine etkileri 2003-2005
Yalçın Coşkun Farklı Dozlarda ve Zamanlarda Uygulanan Azotun Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri 2001-2003
Doğan Arslan Farklı Azot Dozlarının Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi”, Harran Üniversitesi 2001-2003
Arzu Ağırmatlıoğlu ve Makarnalık Buğdayda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Morfolojik Özelliklere Etkisi ile Bazı Gelişme Dönemleri G.D.D. (Growing Degree Days) Değerlerinin Belirlenmesi 2000-2002
Ömer Söğüt Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Mısıra (Zea mays L.) Değişik Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Desicant ve Mikro Elementin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 1997-1999