Eğitim ve Unvan Değişikliği
Lisans 1984 Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
Yüksek Lisans 1986 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, Türkiye
 Doktora 1989 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, Türkiye
 Yrd.Doç. 1989 Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye
 Doçent 1997 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Turkiye
 Profesör 2003 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Turkiye

1. SENCAR, Ö.; KANGAL, N.; AKDAĞ, C.; ÇAĞIRGAN, İ.; YILMAZ, H. A.; GÖKMEN,     S., 1988. Melez Mısır Adaptasyon ve Verim Denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat   Fakültesi Dergisi, 4, (1), 57-63.
 
2. ESKALEN, A.; YILMAZ, H. A., 1993. Kahramanmaraş Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Yerfýstýðý Çeşitlerinin Verim ve Kimi Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi, 10, (1993), 210-220.
 
3. ARIOĞLU, H.; YILMAZ, H. A.; ÇULLUOĞLU, N., 1994. Kahramanmaraş Bölgesinde Yerfıstığı Yetiştirebilme Olanakları Üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 193-196, 25-29 Nisan, İzmir.
 
4. ARIOĞLU, H.; YILMAZ, H. A.; ÇULLUOĞLU, N., 1994. Bazı Soya Çeşitlerinin Kahramanmaraş Bölgesinde ana Ürün Olarak Yetişebilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 303-306, 25-29 Nisan, İzmir.
 
5. YILMAZ,  H. A.;  DOKUYUCU, T., 1994. Kahramanmaraş Koşullarında Yüksek Verimli Ekmeklik buğday çeşitlerinin saptanması. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 303-306, 25-29 Nisan, İzmir.
 
6. YILMAZ,  H. A.;  DOKUYUCU, T.; 1994. Kahramanmaraş Koşullarına Uygun ve Yüksek Verimli Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 9-12,  25-29 Nisan, İzmir.
 
7.  YILMAZ, H. A. ;  KILLI, F.;  ERŞAN, K.;  BORZAN, G.,  1994.  Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin, Erşan-92 Pamuk Çeşidinde   Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 210-213, 25-29 Nisan, İzmir.
 
8. YILMAZ, H. A.;  KILLI, F.; ERŞAN, K.; BORZAN, G., 1994. Farklı Ekim Sıklıklarının Maraş-92 Pamuk Çeşidinde Verim ve Teknolojik Özelliklere Etkisi. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, (1), 289-292, 25-29 Nisan, İzmir.
 
9. YILMAZ, H. A.; EMİROĞLU, Ş. H., 1995. Hibrit Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Islahında Orobanş’a Dayanıklılık, Verim Unsurları ve Bazı Kimyasal Karakterler Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19, (1995),          397-406.
 
10.YILMAZ, H. A., 1996. Storage Proteins and Genes of Wheat Grain, 5th International Wheat Conference, P:246, June 10-14, Ankara Turkey.
 
11. YILMAZ,  H. A.; BAYRAKTAR, N., 1996. İki Farklı Lokasyonda 12 Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşidinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Bilimleri Dergisi, 2, (3), 63-69,
 
 
12. YILMAZ, H. A.; BAYRAKTAR, N., 1996. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Koşullarında İkinci Ürün Yerfıstığı  (Archis hypogea L.)’nın Verim ve Bazı Verim Ögeleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5, (1), 29-39. 
 
13. YILMAZ, H. A., 1997. Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Ekim Sıklıklarının, İki Soya (Glycine max (L.) Merill.) Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, (2), 223-232.
 
14. YILMAZ, H. A., 1997. Türler Arası Melezleme ile Elde Edilen Hibrit Pamuk (G. hirsutum L. X G. barbadenseL.)’un Erkencilik, Verim ve Verim Karakterlerinde Melez Azmanlığı. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, 337-341, 22-25 Eylül, Samsun.  
 
15. YILMAZ, H. A.;  KARAALTIN, S.; EFE, L., 1997. Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.)  Genotiplerinde Yağ, Protein ve Tohum İç Oranının Farklı Hasat Zamanlarına Göre Değişimi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, 621-623, 22-25 Eylül, Samsun
 
16. YILMAZ, H. A., 1997. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. (Basımda)
 
17. KARAALTIN, S.; DÜZENLİ, S.; KILLI, F.; YILMAZ, H. A., 1997. Germination and Seedling Growth of Some Cotton Seed In Response To Invigoration By Polyethylene Glycol 6000. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1, (1), 82-93.
 
18. YILMAZ, H.A., 1997. Pamuk Melezlerinde (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Lif Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1, (1), 51-60.
 
19. KOÇ, H.;  KANDEMİR, N.,; YILMAZ, H. A., 1997. Tokat Kazova Şartlarında Yazlık Aspir (Carthamus tinctorius L.) Yetiştirme Potansiyeli ve Uygun Ekim Zamanının Tespiti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 1, (1), 61-70.
 
20. YILMAZ, H. A.;  EFE, L., 1997. Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Genotiplerinin Ana Ürün Koşullarında Kahramanmarş Bölgesine Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1, (1), 71-81.
 
21. KARAALTIN, S. B.; YILMAZ, H. A.; BUDAK, H.; USLU, Ö. S., 1997.A. Simple and Gel-ElectrophoreticTechnique Useful for Evaluation Some Cereal Crops for Cold Tolerance  (Bazı BuğdaygilBitkilerinin Soğuğa Karşı Dayanıklığının Basit Teknikler ve Gel-Electrophoretic Tekniği Kullanılarak Değerlendirilmesi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 1, (1), 61-70, 94-103, Kahramanmaraş.
 
22. YILMAZ, H. A.;  EFE, L., 1998. Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill.)  Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanakları. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22, (2), 135-142.
 
23. YILMAZ, H. A., 1999. Farklı Ekim Sıklıklarının İki Yerfıstığı (Archis hypogea L.) Genotipinde  Verim, Verim Unsurları, Yağ ve Protein İçeriklerine Etkisi. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, (3), 299-308.
 
 
24.  YILMAZ, H. A., 1999. Farklı Sıra Arası Mesafelerle Yetiştirilen İki Yerfıstığı (Archis hypogea L.) Genotipinde, Verim İle Verim Komponentleri arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle İrdelenmesi.. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 3 (3-4): 87-96.
 
25.      DÜZENLİ, S.; KILLI, F.; USLU, Ö.; KARAALTIN, S.; YILMAZ, A., 1999. Effect of Soaking on the Germination Characteristic Free Amino Acid and Protein Leakace of Cotton(Gossypium hirsutum L.) Seed. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu. S: 91-99. Kahramanmaraş Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı 28 Eylül- 1 Ekim Kahramanmaraş-TURKEY
 
26. YILMAZ, H. A.;  GÜLLÜOĞLU, L. 1999. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ile Kimi Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 1999, 3,(3-4): 73-86
 
27. YILMAZ, H. A., 2000. Farklı Sıra Arası Mesafelerle Yetiştirilen İki Soya (Glycine max (L.) Merill) Çeşidinde Bazı Karakterler Arası İlişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 4, (1-2), 77-86.
 
28. KARAALTIN, S.;  BERBEROĞLU, F.; YILMAZ, A., 2000. The Effect of Different Levels of Nitrogen (N) and Phosphorus (P2O5) Fertilizers on Yield AND Fiber Characteristics of Cotton (Gossypium hirsutum L.). The Inter-Regional Cooperative Research Network onCotton. Proceedings, A Joint Workshop And Meeting Of The All Working Groups. P: 131-136, 20-24 September Adana-TURKEY
 
29. TANRIVERDİ, M.; YILMAZ, H. A.; GÜVERCİN, R. Ş., 2000. Harran Ovası Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine max (L.) Merill) Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 4, (1-2):86-96
 
30. YILMAZ, H. A.,2002. Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen NC-7 Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşidinde Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 6, (3-42):47-57.
 
 
31. YILMAZ, A.; GÜLLÜOĞLU, L., 2002. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilen Kimi Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül 2002, Bornova-İzmir.
 
32.   YILMAZ, A.; MUNGAN. A., 2002. Effect of Different Intra Row Spacing on   Some Agricultural and Chemical Properties of Two Peanut (Archis hypogea L.) Varieties Under Kahramanmaraş Conditions. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, sayı 1-2 S. 65-74 Şanlıurfa.
 
 
33. GÜVERCİN, Ş.; TANRIVERDİ, M.; YILMAZ, H. A., 2002. Harran Ovası’nda Yetiştirilebilecek Bazı Ayçiçeği  Çeşitlerinin Verim Ve Önemli  Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 6, (3-4):57-65.
 
34. GÜLLÜOĞLU, L.; YILMAZ, A., 2003. Harran Ovası Ekolojik Koşullarında         Yetiştirilebilecek Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Harran    Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,  2003, 7, (1-2):27-37.
 
35. YILMAZ, A., ÜNALAN, M., CEVHERİ, İ., BEYYAVAŞ, V., 2003. Patates (Solanum tuberosum L.)’te Bazı Kantitatif Karakterler ile Verim Arasındaki İlişkiler. Türkiye 5. Trala Bitkileri Kongresi, Cilt I, Tarla Bitkileri Islahı S: 493-498, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
 
36. YILMAZ, H. A.; ESKALEN, A.; DOKUYUCU, T., 1991. Kahramanmaraş’ın Tarımsal Problemleri ve Çözüm Yolları. Kahramanmaraş Belediyesi. V. Kurtuluş Sempozyumu, Kahramanmaraş.                           
 
37.  YILMAZ, H. A., 1994. Kahramanmaraş’ta Soya Tarımının Önemi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası,Çiftçi Konferansları Serisi 3, Kahramanmaraş
 
 38. VELİ,S.; YILMAZ, H. A., 1996. Storage Proteins and Genes Of Wheat Grain. 5 th. International Wheat Conference, June 10-14, Ankara, TÜRKİYE. 
 
39. CEVHERİ, İ., YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., 2003. Türkiye’de Lif Pamuklarında Standardizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türkiye 5. Trala Bitkileri Kongresi, Cilt II Bitki Yetiştirme Teknikleri. S: 618-622, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
 
40. CEVHERİ, İ., YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., 2003. Organik Tarım ve Organik Tarım İçinde Pamuğun Yeri ve Önemi. Türkiye 5. Trala Bitkileri Kongresi, Cilt I, Tarla Bitkileri Islahı S: 387-391, 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır
 
41.  Gençer, O., Özüdoğru, T., kaynak, M. A., Yılmaz, A., Ören, N., 2005.Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Sorunları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Cilt I, S:459-479, 3-7 Ocak 2005, Milli Kütüphane, Ankara