Özgeçmiş
Unvanı, Adı ve Soyadı:  Doç.Dr. İrfan Özberk
Doğum Yeri ve Tarihi:  Nazilli,02.07.1958
İletişim Bilgileri:
Tel:  0414 3440202
Faks:
e-mail: ozberki@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları:
1 Buğday ıslah, serin iklim tahılları, genetik, arş.den. metotları, bitki gen kaynakları, biyometrikal genetik, sürdürülebilir tarım
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Biyometrikal genetik Çukurova/ Ziraat 1997
Yüksek Lisans Bitki Islahı The Univ. Of Birmingham and The Univ. Of reading/UK 1992
Lisans Tarla Bitkileri Ege üniversitesi/Ziraat 1981
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.    
Doç. Dr. HR.Ü.Zir. Fak. Tarla Böl. 2006
Yrd. Doç. Dr. HR.Ü.Zir. Fak. Tarla Böl. 2000
Araş.Gör. Dr.    
Araş.Gör.    
 Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 Senato Üyeliği 2006-
2 Zir. Fak. Yön.Kurulu üyeliği 2009
3 ÖYP komisyon üyeliği 2011
4 Sokrates/Erasmus Fakülte Koordinatörlüğü 2010
5 Yurtdışı öğrenci kabul komisyonu üyeliği 2010
6 Zir. Fak. Dergisi yayın danışma kurulu üyeliği 2010
     
 Aldığı Ödül ve Burslar:
  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1 Takdir belgesi, Diyarbakır  Valiliği 1997
2 Teşekkür belgesi, HR.Üniv. Rektörlüğü, Ş.urfa 2005
3 Teşekkür belgesi, Hilvan kaymakamlığı, Ş.urfa 2008
  Teşekkür belgesi, HR.Üniv. Zir. Fak. Dekanlığı, Ş.urfa 2010
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ziraat Müh. Odası  1981
2. Türkiye Bitki Islahçıları Derneği 2003
3 Eucarpia 2002

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler
 
Lisans Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
1-Serin iklim tahılları
2-Genetik
3-Tarla Bitkilerine Giriş
4. Bitki genetik Kaynakları
 
5. Genel Bitki ıslahı
6. Sürdürülebilir Tarım
7. Tarla Denemeleri Planlama ve Değerlendirme
 
 
Lisansüstü Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
1. Bitki Islahının Genetik Esasları
2. Tahıllarda Dayanıklılık Islahı
3. Çeşit Tescil ve Tohumluk Sertifikasyon
3.Serin İklim Tahılları Özel Islahı
4. Tarla Bitkileri Genotip x Çevre İnteraksiyonları
5. Kantitatif Genetik
 
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Özberk İ, Özberk F, Güler M, Coşkun Y Aday-I ve Aday-II mak. buğday çeşitlerinin tescili 2002-2005 Hübak 3750
Özberk İ., Alçin A.Z Makarnalık buğday melez bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması  2003-2004 Hübak 6000
Özberk İ., Demir E Anaç olarak kullanılabilecek bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının bazı özelliklerinde genetik varyasyonun saptanması 2004-2005 Hübak 6000
Özberk,İ.,Coşkun,Y Makarnalık buğdayda bazı karakterlerde istatistik - genetik analizler   2006-2008 Hübak 6000
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
1. Proje yardımcı araştırıcısı
 
 
 
 
 
 
 
2-Proje yürütücüsü
1.Şanlı Urfa Bölgesi'ndeki Buğday Saplarından Kağıt Üretimine Yetişme Ortamının Etkisi 
 
 
 
2.Tarım ve Köyişleri bakanlığı, CIMMYT destekli makarnalık, ekmeklik buğday ve yemlik arpa geliştirme projeleri
2004-2006
 
 
 
 
 
 
2000-sürekli
TUBİTAK
 
 
 
 
 
 
 
TAGEM,CIMMYT;ICARDA
175000
 
 
 
 
 
 
 
Materyal
Desteği, alet ekipman, deneme alanı
desteği
 

YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
ÖZBERK, İ, KILIÇ, H., ÖZBERK, F., ATLI, A., KARLI, B., COŞKUN, Y., 2011. Variety selection based on net return per hectare in durum wheat (Triticum durum L.). African Journol of Agricultural Research Vol.6(4), pp. 1016-1024.
Özberk, İ, Kılıç, H., Atlı, A., Özberk, F., Karlı, B., 2006.  Selection of wheat based on economic returns per unit area Euphytica (2006)152:235-245.
Özberk, İ., Atlı, A., Özberk, F.,Yücel, A., 2006 The effect of Lygus bug (Exolygus pratensis L.) on marketing price of red lentils in Anatolia, Turkey Crop Protection 25 (2006) 1227-1230.
 Özberk, I., Atlı, A., Pfeiffer, W., özberk, F., Coşkun, Y., 2005. The effect of sunn pest (Eurigaster integriceps) damage on durum wheat: impact in the market place. Crop Protection, Volume 24, Issue 3, March 2005, Pages 267-274
Özberk,İ., Atlı,A., Yücel,A., Özberk,F., Çoşkun,Y.,2005. Wheat stem sawfly (Cephus pygmaeus L.) damage; impacts on grain yield, quality and marketing prices in Anatolia. Crop Protection  24, pp:1054-1060.
Bayaa, B.,Kumari,S. G. ,Akkaya, A. ,Erskine ,W .,Makkouk, K. M. ,Türk, Z.and Özberk,İ., 1998. Survey of major biotic stresses of lentil in the Southeastern of Anatolia, Turkey. Review, Phytopat. Medit., 37, pp:88-95.
 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Özberk,İ.,Coşkun,Y.,İlkhan,A., Köten,M.,Karlı,B., Ryan,J.,2009.Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting –fload irrigation in durum wheat (T.durum desf) in southeastern Turkey. PJBS 12(10):772-778
Özberk, İ.,Atlı, A., Özberk, F., Braun, H.J, 2006 The effect of some grading factors on marketing prices in durum wheat. PJBS 9(6):1132-1138
Özberk, I., Ozberk,F., Braun,H.J., 2005 AMMI stability of some of internationally derived durum wheat varieties in the South-east of Anatolia. Pakistan Journal of Biological Science,vol.8(1),pp.118-122
 C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Coşkun,Y.,Özberk,İ.Coşkun,A.,2010. Genetic analysis for some characteristics in durum wheat( T.durum Desf.). HR.Ü.Zir. Fak. Dergisi ,14(1) 17-26
Coşkun,Y., Ünsal,N.,Özberk,İ.,Coşkun,A.,Okan,M. 2009. Makarnalık buğdayda bazı bitkisel özelliklerin kalıtımının varyans öğeleri yardımıyla tahmin edilmesi. HR.Ü.Zir. Fak. dergisi 13(4):67-72
Karademir, E., Karademir, Ç., Özberk, İ., Ekinci, R., 2008.  Pamukta (Gossypium hirsutum L.). Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımı. Anadolu Dergisi, 18 (1): 16-30
Kızılgöz,İ.,Özberk,İ.,2005Sulanan koşullarda makarnalık ve ekmeklik buğdayın Bor ile beslenme durumunun incelenmesi. Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi 9-3 (37-42)
Özberk ,İ., Özberk,F. 2005. Özberk ve Urfa-2005 makarnalık  buğday çeşitlerinin verim performansları ve stabiliteleri. Harran Üniversitesi Ziraat fakültesi dergisi 9(3):29-34
Özberk, İ., Özberk,F., 2004 Harran ovası koşullarında makarnalık buğdayda bölge verim denemelerinde bazı istatistik analizler. Harran Ü. Zir. Fak. Dergisi. 8(2):1-10.
Özberk, İ, Özberk,F., 2004 Güneydoğu Anadolu koşullarında bazı makarnalık buğday çeşitlerinin verim stabilitesi. Atatürk Üniv. Zir.Fak. dergisi, 35(1-2): 11-19.
Özberk, İ., Özberk, F., Coşkun, Y., Demir, E., Doğru, C., 2004. Makarnalık buğday çeşit tescil denemelerinde genotip x çevre interaksiyonlarının Rank (Sıra) analizi metoduyla incelenmesi. HR. Ü. Z. F. D., 8 (1):71-75.
Özberk, İ., Özberk, F., Coşkun, Y., 2002. Harran ovası koşullarında ekmeklik buğdayda verim ve Bazı verim öğeleri arasındaki ilişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi., 6(1-2):39-45.
Özberk İ ve  Kırtok Y. ,2002. Makarnalık buğdayda bazı kantitatif Karakterlerdeki genetik varyasyon ve kalıtımın araştırılması. ANADOLU  J. of  AARI12(1) : 192-209.
Özberk, İ., Özberk, F. ,2002. D.Bakır’da ilave sulanan koşullarda makarnalık buğdaylarda verim istikrarı ve bazı meteorolojik verilerle ilişkiler. Çukurova üniversitesi Zir. Fak. Dergisi,17(1): 99-104.
Özberk, İ., Özberk, F. , Öktem, A., 2002. Harran ovası koşullarında ekmeklik buğday ( Triticum aestivum) bölge verim denemelerinde bazı istatistik analizler. . Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi ,17(3)111-118.
Özberk, İ., Pooni, H.S., Özberk, F., 2002. Comparison of individual randomization and plot design for assessing genetic and environmental variation inNicotiana rustica. Atatürk üniv. Zir. Fak. Dergisi, .33, (4): 405-412.
Özberk, İ Özberk, F.,2002. Makarnalık buğdayda genotip x çevre interaksiyonlarının rank analizi metoduyla incelenmesi. Anadolu Dergisi, 12(2) : 21-35.
Özberk, İ ve Özberk, F., 2001. Dicle-74 ve Diyarbakır-81 makarnalık buğday çeşitlerinin Ceylanpınar kuru koşullarında performans ve stabiliteleri. Ç.Ü. Zir. Fak.  Dergisi, 16(3) :69-72.
Özberk, İ.,Özberk, F.,.,Güler,M., Öktem,A.,Kılıç,H. ,2001. Makarnalık buğdayda bazı meteorolojik  veriler ile tane verimi arasındaki ilişkiler.Ç.Ü.Zir.Fak.Dergisi. 2001,16(2) : 117-124.
Özberk, İ., Özberk, F., 2001. Ekmeklik buğday çeşit adaylarının bazı istatistiki değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Zir.Fak.Dergisi, 32(3),: 233-239.
Özberk, İ. Ve Özberk, F., 2000. GAP Bölgesinde ilave sulanan şartlarda yetiştirilen  bazı makarnalık buğday çeşitlerinin performans ve stabiliteleri. TARM Dergisi .Tarla Bitkileri Merkez Arş. Ens., 9(1-2):91-99.
Özberk.İ, Kıran A.K., Oktar, F. (2000). Çeltikte verim komponentleri ve verim arası ilişkiler. HR. Ü.Zir. Fak. Dergisi 2000,4 (3-4) :33-43.
Özberk,İ. Özberk, F.,(2000). Makarnalık buğday çeşit adaylarının bazı istatistiki değerlendirmeleri. .Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9(1-2): 83-91.
Özberk, F., Özberk,İ., Koç,M., 2004 WANA bölgesi yerel arpa çeşit ve karışımlarında tane ve sap-saman veriminin incelenmesi. Ç.Ü.Z.F dergisi, 19 (1): 71-78.
Kılıç, H., Özberk ,İ., Özberk, F. , 2000. Diyarbakır Koşullarında Şahin-91 ve Sur-93 arpa çeşitlerinde uygun ekim sıklığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Anadolu j.of AARI.10(2) :35-45.
Öktem, A., Coşkun, Y., Öktem, A.G., Özberk, İ., 2003. Bazı makarnalık buğday (Triticum turgidum var. durum) genotiplerinin Harran ovası koşullarına adaptasyonu. Ç.Ü.Z. F. Dergisi, 18(2):81-90.
 D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Özberk, İ.,Kılıç, H., Özberk, F., Atlı, A., Karlı,B., 2009. Variety selection and farmer preference based on economics return per hectare in durum wheat (T.durum L.). AES Annual Conference, 29 March-2 April, 2009, Dublin. http://www.aes.ac.uk/_pdfs/_conferences/124_paper.pdf
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
 Özberk,İ,Coşkun,Y.,2008. Arpa’da (Hordeum  vulgare L. conv. distichon ) bazı agronomik karakterlerin kalıtımı. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008 s:     ,Konya (poster)
 Özberk,İ,Özberk,F.,Coşkun,Y.2008. Güneydoğu Anadolu da buğday ve arpa tarımı. Gap Ekseninde Değişen ve Gelişen Hilvan Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2008, Hilvan s:99-116, Ş.Urfa
 Özberk,İ.,Coşkun,Y., Özberk, F. 2007. Buğday verim denemelerinde uygun parsel büyüklüğü. GAP Tarım Kongresi 17-19 Ekim, S;576-580 (poster)
 Özberk,İ., Alçin, A., Coşkun, Y., Özberk,F. 2005. Yerli makarnalık buğdaylarda (T.durum Desf) tane verimi üzerine etkili bazı karakterlerin incelenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi , 21-23 Eylül, Cilt I; 815-820
Kün, E., Gür, A., Pakyürek, A.Y., Karlı, B., Ak, B.E., Çullu, M.A., Kılınçer, N., Öktem, A., Birsin, M., Alp, A., Çopur, O., Özberk,İ., Gül, İ., Özberk, F., Karahan, S., Kutlu, U.B., Özcan, Z. 2005. 2005-2015 GAP bölgesi bitkisel üretiminde olası gelişmeler.  GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt I.;27-108 (http://ziraat.harran.edu.tr/kongre/Bildiriler/27_Ekremkun1.pdf
 Kılıç,H., Karademir,E., Özberk,İ., Altıkat, A., 2001. Diyarbakır şartları sürekli pamuk sisteminde kışlık ara ürün olarak fiğin yetiştirilme imkanlarının araştırılması. GAP2. Tarım Kongresi 24-26 Ekim, 2001, s: 951-958, Ş.Urfa
  Kılıç,H., Alagöz,R., Özberk,İ.,1999. Sulanır şartlarda pamukla rekabete girecek ana ve II ürün seçeneklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri 3. Kongresi,15-18 Kasım,1999 s: 165-170, Adana
 Kılıç,H.,Özberk,İ ve Özberk, F.,1999. Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin sıcak ve kurağa toleranslarının belirlenmesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları sempozyumu 8-11 Haziran,1999 s: 358-364, Konya
 Karademir, E., Özberk,İ., 1999. Pamuk tarımında doğal gübre katkı maddesi ve toprak düzenleyicisi kullanımının verim ve verim kriterleri ile teknolojik özellikler üzerine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, s:283-286, Adana.
 Kılıç,H., Özberk,İ., Özberk,F., 1999. Bazı makarnalık buğday çeşitlerinin sıcak ve kurağa toleranslarının belirlenmesi. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, s:727-734, Şanlıurfa
 Özberk, İ., Özberk, F., 1993. Makarnalık buğdayda verim ve verim komponentleri arası ilişkiler.Makarnalık Buğday ve Mamulleri Sempozyumu,30 kasım-3 Aralık, s: 275-285, Ankara
Özberk,İ., Alçin,A.,Coşkun,Y., Özberk,F.,2005. Yerli makarnalık buğdaylarda [Triticum durum (desf)] tane verimi üzerine etkili bazı karakterlerin incelenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül,s:815-820
F. Diğer yayınlar :
Özberk, İ.Özberk,F. 2010. Serin iklim tahılları ders notları (Buğday ve arpa). HR. Ü. Yayın no: 2010-1
Özberk,İ., Özberk,F., 2002.Güneydoğu Anadolu’da makarnalık buğdayın dünü bugünü ve yarını. Ş.Urfa Ticaret ve sanayi Odası Dergisi, sayı:9, yıl:3 s:20-22
Özberk,F., Özberk,İ., 1999. Serin iklim tahılları araştırmaları, Tarım ve Köy Dergisi, sayı:126, s:35-36.
Özberk,İ., Özberk, F., 1999.  Ekmeklik ve makarnalık çeşit adaylarının bazı istatistiki değerlendirmeleri, (poster), Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran,1999, s: 593-596, Konya
Kılıç,H., Özberk,F., Özberk,İ., 1998. Güneydoğu Anadolu bölgesi buğday tarımında yetiştirme tekniklerinin irdelenmesi. Teknik yayın no: 1998-4, G.A.T.A.E., PK:72, Diyarbakır
Özberk,İ., Özberk,F., 1993. GAP bölgesinde sulu şartlarda hangi hububat çeşitlerini yetiştirelim. Tarım ve Köy Dergisi, sayı:93, s:26-28
Özberk, F., Özberk, İ., 1990. Buğdayda melezleme tekniği. G.A.T.A.E. Derlemeler: 1990-2, PK:72, Diyarbakır
Özberk, F., Özberk,İ., 1990. Tarla Parsel teknikleri. G.A.T.A.E. Derlemeler: 1990-3, PK:72, Diyarbakır
Özberk, İ., 1990. Genotip x çevre interaksiyonları. G.A.T.A.E. Seminer Notları, PK:72, Diyarbakır
 
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
 Özberk, İ., Coşkun ,Y., Özberk, F. 2008. Inheritance of Some Yield Components Through F3 and F4 in Durum Wheat ( T. durum Desf). Abstract book of international symposium for ‘Seed to Pasta: the Durum Wheat chain’. 30 June-3 July, Bologna, Italy (Poster)http://www.fromseedtopasta2008.it/PDF%20POSTER/P.%204.16_%20Ozberk%20et%20al..pdf
 Ozberk,İ., Ozberk, F., Braun, H.J., 2003. Performance and stability of CIMMYT-derived durum wheat cultivars in the Souteastern Anatolia region., in the proceedings  Arnel R. Halleuer International Symposium on Plant Breeding, 17-22 August, Mexico city, pp:58-60 (Poster)
 G. Diğer yayınlar
G1.

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Yalçın Coşkun Makarnalık Buğdayda Bazı Ölçülebilir Karakterlerde İstatistik- Genetik Analizler (Doktora) 2009
Süleyman Yavuz Makarnalık buğdayda sırta ekimde girdi tasarrufunun bazı tarımsal karakterlere ve üretimde karlılığa etkisi (YL) 2008
Emine Demir Anaç Olarak Kullanılabilecek Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının Bazı Özelliklerinde Genetik varyasyonun Saptanması(YL) 2005
Ayn Zeliha ALÇİN Makarnalık Buğday Melez Bahçesinde Bazı Agronomik Karakterlerde Genetik Varyasyonun Saptanması (YL) 2004