Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Mehmet Atilla GÜR
Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ 1956
 
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 3681
Faks: 0 414 318 3682
e-mail: agur@harran.edu.tr
Posta Adresi:
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı
Osmanbey Yerleşkesi
ŞANLIURFA
 
Uzmanlık Alanları: 
1 Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı (Yağ Bitkileri)
2 Bitki Fizyolojisi
3  
  
Eğitim Durumu: 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1993
Lisans (5 Yıllık) Tarla Bitkileri Bölümü Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1982
 Akademik Görevler: 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 2003
Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 1998
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 1993
 İdari Görevler:  
Görevi Görev Yeri Yıl
Harran Üniversitesi GAP Araş. ve Uyg. Merk. Müd. Yrd. Harran Üniversitesi GAP Araş. ve Uyg. Merk. Ocak1994 - Ekim1994
HR.Ü. Suruç Meslekyüksek Okulu Kurucu Müdürü   HR.Ü. Suruç Meslekyüksek Okulu 1994-1997
HR.Ü. Hilvan Meslekyüksek Okulu Müdürü HR.Ü. Hilvan Meslekyüksek Okulu 1998-2003
HR.Ü. Şanlıurfa Meslekyüksek Okulu Müdürü HR.Ü. Şanlıurfa Meslekyüksek Okulu 2003-2006
Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü   2003-2006
HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2002-2004
HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2004- Devam ediyor
Şanlıurfa ÖSYM ve AÖF İl Sınav Temsilci Yardımcılığı Şanlıurfa ÖSYM ve AÖF İl Sınav Temsilciliği 2002-2008
Harran Üniversitesi Rektörlüğü AÖF Koordinatör Yardımcılığı Harran Üniversitesi Rektörlüğü AÖF Koordinatörlüğü 2003-2006
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Harran Üniversitesi Rektörlüğü 2006-2007
 Kurul / Komisyon Üyeliği:  
  Yıl
1 Harran Üniversitesi Senato Üyeliği 1994-2007
2 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yrd. Doç. Temsilcisi) 1994-1997
3 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Doç. Temsilcisi) 2000-2003
4 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi) 2005- 2008
5 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi) 2008- Devam Ediyor
6 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yrd. Doç. Temsilcisi) 1994-1997
7 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doç. Temsilcisi) 1999-2002
2002-2003
8 Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2001-2002
9 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2001-2002
10 Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 1998-2001
2002-2005
2005-2008
11 HR.Ü. Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Başkanlığı  
12 HR.Ü. Ziraat Fakültesi Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Asil Üyeliği  
13 HR. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hazırlama Komisyon Üyeliği  
14 HR.Ü. Öğrenci Eğitim Öğretim Yönetmeliği Hazırlama Komisyon Üyeliği.  
15 Harran Üniversitesi ile Avrupa Üniversiteleri Arasında Kredi ve Yarıyıl Sistemleri ile İlgili Uyum Sağlanması Komisyonu  
16 Öğrenci Konseyi Yönergesi ile İlgili Program hazırlama komisyon üyeliği  
17 HR. Ü. Öğrenci Danışmanlığı Yönergesini İncelemek ve Öğrenci Temsilcileri ile Yapılan Toplantıda Dile Getirilen Sorunlar Hakkında Rapor Hazırlamak  
18 HR. Ü. Tıp Fak. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hazırlama komisyon üyeliği  
19 HR. Ü. Veteriner Fak. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İnceleme komisyon üyeliği  
20 HR. Ü.’ye bağlı Meslek Yüksek Okullarına Yeni Açılacak Programlar ile İlgili Komisyon Başkanlığı  
21 4702 Sayılı Yasa Gereği Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçiş Yapmak Üzerine Çalışma Yapmak için Oluşturulan Komisyon Başkanlığı  
22 HR. Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesini İncelemek Üzere Oluışturulan Komisyon üyeliği  
23 Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Mesleki  ve Teknik Eğitim Bölgesi İl Koordinasyonu Kurulu  
24 YÖK Yasa Tasarısı ile İlgili Çalışma Yapmak Üzere Oluşturulan Komisyon üyeliği  
25 HR. Ü. Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Oluşturulan Komisyon Üyeliği  
26 Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu Başkanlığı  
27 Ziraat Fakültesi Alt Yayın Komisyonu Üyeliği  
28 Ziraat Fakültesi GAP Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Üyeliği  
29 Ziraat Fakültesi Sağlık, Kültür ve Spor Faaliyetleri Organizasyon Komisyonu Üyeliği  
30 GAP I. Tarım Kongresi, Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği  
31 Yukarıda sıralanan üyeliklerin dışında çok sayıda geçici ve sürekli komisyonlarda görev almıştır.  
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:   
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği  
2 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği  
3 Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Üyeliği  
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :  
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Yürütücü Pamuk Bitkisinde Moleküler ve Biyoteknolojik  Yöntemler Kullanılarak Kuraklığa ve Sıcaklığa Karşı Eksprese Edilen Genlerin Belirlenmesi ve Bu Streslere Karşı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi   DPT  
Yürütücü Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Aralıklarının İki Pamuk Çeşidinde Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar   TÜBİTAK  
Araştırmacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kolza Çeşitlerinde Azot Miktarı ve Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi   TÜBİTAK  
Araştırmacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kolza Çeşitlerinde Azot Miktarı ve Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi   TÜBİTAK  
Araştırmacı Şanlıurfa Kıraç Koşullarında Aspir Çeşitlerinin, Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Belirlenmesi.   TÜBİTAK  
Araştırmacı GAP Bölgesindeki Saf Hat Seleksiyon Yöntemiyle Susamın Verim ve Verim Unsurlarının İyileştirilmesi.   TÜBİTAK  
Yürütücü Harran Ovası Ayçiçeği Tarımında En Uygun Ekim Zamanı ve Sıklığının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar   GAPBKİ  
Yürütücü Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar   GAPBKİ  
Yürütücü Farklı Tuz (NaCI) ve Prolin Uygulamalarına Patatesin Fizyolojik Tepkileri   HÜBAK  
Yürütücü Yarı-Kurak İklim Kuşağında Farklı Gelişim Dönemlerinde Damla Sulama ile Uygulanan Değişik Su Düzeylerinin II. Ürün Ayçiçeğinde Verim ve Kaliteye Etkisi   HÜBAK  
Yürütücü Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Susam Tarımında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Yağ İçeriğine Etkisi   HÜBAK  
Yürütücü II. Ürün Tarımına Uygun Bazı Soya çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri İle Bu özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.   HÜBAK  
Yürütücü

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin En Uygun Dikim Zamanının Belirlenmesi

  HÜBAK  
Yürütücü Şanlıurfa Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Susam Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma   HÜBAK  
Yürütücü Harran Ovası Koşullarında Soya Fasulyesinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma   HÜBAK  
Yürütücü GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Aspir’in Azotlu Gübre İsteğinin Tespiti   HÜBAK  
Yürütücü Farklı Ekim Zamanlarının Pamukta Çiçeklenme Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi   HÜBAK  
Yürütücü Farklı Azot Dozlarının Pamukta Çiçeklenme Verim ve Erkencilik Kriterlerine Etkisi   HÜBAK  
Yürütücü Suruç Ovası Koşullarına Uygun Pamuk Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma   HÜBAK  
Yürütücü Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Aralıklarının Pamuğun Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi   HÜBAK  
 

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
1Gür A, Özden M, Demirel U, Kahraman A, Çopur O, 2009. Diurnal gradual heat stress affects antioxidant enzymes, proline accumulation and some physiological components in cotton (Gossypium hirsutum L.). Acta Physiologiae Plantarum (In Review)
 2. Çopur, O., Gür, M.A., Karakuş, M., Demirel, U., 2006. Determination of Correlation and Path Analysis among Yield Components and Seed Yield in Oil Flax Varieties (Linum usitatissimum L.). Journal of Biological Sciences 6(4):738-743.
 3. Özgüven, M., Kırıcı, S., Yaman, A., Aksungur, P., Gür, A. 1998. Antimicrobial Activity of Essential Oil of Wild Mentha Species Growing in Southern Turkey. Pharm. and Pharmacol. Letters. V:8, N:4, P:164-167.
  
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Altun, Ş., Gür, M.A., 2005. Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Dizel Motorlarında Kullanılması. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3):35-42
 2. Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O., Gür, A., 2004. Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Ekim Zamanları Ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Aspir (Cathamus tinctorius L.)’in Taç Yaprak Verimi Ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3/4):1-7.
 3. Haliloğlu, H., Gür, M.A., 2002. Suruç ovası koşullarında Uygun Pamuk (Gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. HR.Ü.Z.F. Dergisi 6(3-4):73-80.
 4. Özel, A., Demirbilek. T., Çopur, O., Gür, M.A., 2002. Harran Ovası Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tane Özelliklerinin Belirlenmesi. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1-2):29-38.
 5. Karaaslan, D., Gür, M.A., Boydak, E., 1998 Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:4, Ekim-1998.
 6. Karaaslan, D., Gür, M.A., Boydak, E., 1998. Farklı Ekim Zamanlarının Ayçiçeğine (Helianthus annus L.) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:4, Ekim-1998.
 7Gür, M. A., 1998. Şanlıurfa Susuz Koşullarında Farklı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3 .87-94
 8. Kasap, Y., Gür, M.A., Yalçın, S. R., 1998.. Değişik Azot Kaynakları ve Mangan Düzeylerinin Aspir (Carthamus tinctorius) Bitkisinin Kuru Madde ve Mangan Alımı Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:2, Nisan 1998
 9Gür, M. A., Özel, A., Çopur, O. 1998. Harran Ovası Koşullarında II.Ürün Tarımına Uygun Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:2, Nisan 1998.
 10. Kasap, Y., Gür, M.A., Demirkan, A.R., 1998. Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) Fosforlu Gübrelemenin Bazı Besin Maddesi alımı Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt :2, Sayı:1, Ocak 1998
 11. Özpınar, A., Çopur, O., Abrak, H., Gür, M. A., 1998. Harran Ovasında Farklı Ekim Zamanı ve Azot Dozlarının Kütlü Pamuk Verimi ve Dikenlikurt’un Bulaşıklık Oranı Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, Ocak 1998.
 12. Güllüoğlu, L., Gür, M. A., 1997. Harran Ovası Koşullarında Soya Fasulyesinde (Glicine max. L.) Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:1, Sayı:4, Ekim 1997.
 13Gür, M. A., Özel, A., 1997. 1997 Harran Ovası Koşullarında Aspirde (Carthamus tinctorius) Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:1, Sayı:3, 77-84.
 14Gür, M. A., Özgüven M., 1993. Kolza Yağı ve Küspesinin İnsan ve Hayvan Sağlığı Bakımından Önemi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:4, Sayı:1, 1997.
 15Gür, M. A., Özgüven M., 1992. Çukurova Koşullarında Farklı Gübre (Azot) Dozu ve Tohumluk Miktarının Kolzada Verim ve Kaliteye Etkisi. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt:6, Sayı:1, 1992, Adana.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Demirel, U., Gür, M.A., Karakus, M., Memon, A.R., 2008. Heat Stress Related Gene Expression in Gossypium hirsutum L. 2008 ICGI Research Conference July 8-11, Anyang, China.
2. Demirel, U., Gür, M.A., Karakus, M., Memon, A.R., 2006. Determination of Drought Releated Genes in Gossypium hirsutum L. International Conferance On Sustainable Development New Technologies For Agricultural Production in GAP Region, 29-31 May 2006, Sanliurfa-Turkey
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1. Çopur, O., Gür, M.A., Karakuş, M., Demirel, U., 2007. Şanlıurfa Kuru Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, Şanlıurfa, s.305-309.
2. Kolsarıcı, Ö., Gür, A., Başalma, D., Kaya, M.D., İşler, N. 2005. Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 03-07 Ocak 2005, Ankara.
3. Çopur, O., Gür, M.A., Haliloğlu, H., 2003. Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Aralıkların Pamuğun (Gossypium hirsitum L.) Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, Diyarbakır
4. Demirel, U., Gür. M.A., 2003. Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Patates (Solanum tuberosum L.)Çeşitlerinin Şanlıurfa Koşullarında Uygun Dikim Zamanlarının Belirlenmesi. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim, Şanlıurfa, s. 201-206.
5. Çopur, O., Gür, A., Özel, A., Oğlakçı, M. 2001. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk (Gossypium hirsitum L.) Bitkisinde Koza ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma-II. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.
6Gür, A., Çopur, O., Özel, A., Oğlakçı, M. 2001. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk (Gossypium hirsitum L.) Bitkisinde Verim, Tarımsal Özellikler ve Erkencilik Kriterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma-I. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.
7. Kolsarıcı, Ö., Başalma, D., İşler, N., Arıoğlu, H., Gür, A., Olhan, E., Sağlam, C. 2000. Yağ Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, Ankara.
8. Çopur, O., Oğlakçı, M., Gür, M. A., 1999. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim ve Hasat Zamanlarının Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999 Adana.
9. Karaaslan, D., Gür, M.A., 1999. GAP Bölgesinde Susam Tarımı, Problemleri ve Çözüm Önerileri. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs,Şanlıurfa. 623-628.
10Gür, A., Kılıç, H., Özel, A., Çopur, O. 1997. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997. Samsun.
11. Özgüven, M., Kırıcı, S., Gür, A. 1997 Farklı Kökenli Adi Kekik (Thymus vulgaris L.) Klon Hatlarının Çukurova koşullarında Adaptasyonu-I. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997. Samsun.
12. Özel, A. Gür, M. A., Özgüven M., 1997. Harran Ovası Koşullarında Biçim Zamanın Nane (Mentha piperita L.)’de Drog Verimleri ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997. Samsun.
13. Çopur, O., Oğlakçı, M., Gür, M. A., 1997. Harran Ovası Koşullarında Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Yetiştirme Olanakları Ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997. Samsun.
14Gür, M. A., Özgüven M., 1994. Çukurova Koşullarında Kolzanın Ön Bitki Değeri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-29 Nisan 1994 Bornova/İzmir.
 

Diğer yayınlar:

1. Gür, A., Çopur, O., Özel, A., 2000. Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum) Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Harran Üniversitesi Ziraat Fak. GAP Tarımsal Araştırma-İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, Proje Kod No:2.1, Kesin Sonuç Raporu, 59 s., T.C. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa.
 2. Özgüven, M., Kırıcı, S., Tansı, L. S., Gür, A. 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Kolza ve Ayçiçeği Çeşitlerinin Saptanması. Alt Proje I ; GAP Bölgesine Uygun Kolza Çeşitlerinin Saptanması. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi. Kesin Sonuç Raporu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 36. GAP Yayınları No: 65 ADANA.
 3Gür, M. A. 1990. Şanlıurfa Harran Ovasında İkinci Ürün Tarla Tarımında Endüstri Bitkilerinin Yeri ve Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası. Cilt:6, Sayı:67, Temmuz-1990.
 4Gür, M. A. 1989. Kolzanın Önemi ve Türkiye'de Gelişme Olanakları. Çiftçi ve Köy Dünyası. Cilt:5, Sayı:53, Mayıs-1989. 

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Hacı KILIÇ
 
Harran Ovası Koşullarında Farklı Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) 1995
İ.Ethem KAPICI
 
Ş. Urfa Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Susam Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Araştırma(Yüksek Lisans Tezi) 1996
Leyla GÜLLÜOĞLU
 
Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Soyada (Glycine  max ) Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma(Yüksek Lisans Tezi) 1997
Süleyman HACIBEYOĞLU  GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Aspirin Azotlu Gübre İsteğinin Tespiti (Yüksek Lisans Tezi) 1998
Ufuk DEMİREL Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Patates(Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa Koşullarında Uygun Dikim Zamanlarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2003
Tahsin ÇELİK Farklı Azot ve Fosfor Miktarlarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Kök - Gövde Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi(Yüksek Lisans Tezi) 2003
Oktay BÖRTÜÇENE II. Ürün Tarımına Uygun Bazı Soya (Glycine max. L.)Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi) 2004
Hüseyin ASLAN
 
Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Susam (Sesamun indicum L.) Tarımında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi (Doktora Tezi) 2004
Mehmet KARAKUŞ Farklı Tuz (NaCl) Stresi Koşullarında Prolin Uygulamalarının Patateste Fizyolojik ve Morfolojik Özelliklere Etkileri (Doktora Tezi) 2008
Ufuk DEMİREL Pamukta Yüksek Sıcaklık Stresi İle İlişkili Genlerin Farklılık Gösterim Yöntemiyle Belirlenmesi (Doktora Tezi) 2008
Ömer HACIKAMİLOĞLU Doktora Devam Ediyor ---