Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd. Doç.Dr. Abdullah Kahraman
İletişim Bilgileri:
Tel: 414 318 3693
Faks: 414 318 3682
e-mail: kahraman@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
Eğitim ve Unvan Değişikliği
Yard. Doç. 2002 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doktora 2001 Washington State University, College of Agriculture, Dept. of Crop Science, Pullman, WA, USA
 Yüksek Lisans 1996 Washington State University, College of Agriculture, Dept. of Crop Science, Pullman, WA, USA
 Lisans 1989  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun, Türkiye
 
 
 Uzmanlık Alanı: Yemeklik Tane Baklagil Islahı (Mercimek ve Nohut), Gen haritalama, Kantitatif genetik

Projeler
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
B. Tanyolac ve Abdullah Kahraman Mercimekte (Lens culinaris medic.) Çiçeklenme Zamanını Kontrol Eden Genlerin haritalanmasi ve Kantitatif Trait Lokus (QTL) Analizi
 
2003-2006 TÜBİTAK 48.000
A Kahraman ve E. Öztaş Farklı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Harran Ovası Koşullarında Kışa Dayanıklılık, Verim Ve Diğer Özelliklerinin Belirlenmesi
 
2004-2006 HÜBAK 3.000
C. Can, H. Özkan, A.Kahraman ve H. Özkılınç Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiriciliği yapılan nohutta zararlı antraknoz hastalığı etmeni Ascochyta rabiei (Pass) Lab.’nin genetik ve patojenik varyasyonlarının belirlenmesi
 
2004-2007 TÜBİTAK 50.000
A Kahraman, A.L. Tek, B.Bucak ve U. Demirel Mercimekte Kışa Dayanıklılığı Kontrol Eden Genlerin Haritalanması ve Dayanıklılıkla İlgili Moleküler Markırların Belirlenmesi (2006-2009) 2006-2009 TÜBİTAK 227.000
A Kahraman ve İ. Varlı Mercimekte mikrostallite Markırların Genom Haritalamasında Kullanılması 2008-2009 HÜBAK 3.000
B. Bükün ve A. Kahraman İmidazolinone Toleranslı Mercimek Geliştirilmesi 2010-2013 TÜBİTAK 250.000 TL
B. Tanyolaç ve A. Kahraman Mercimek (Lens culinaris L.) GenomununNucleotide BindingSite (NBS) Profiling ve Single NucleotidePolymorphism (SNP, Tek nükleotit polimorfizmi) markörleri ile haritalanması 2010-2013 TÜBİTAK 280.000


A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
 
Kahraman, A., U. Demirel, M. Ozden and F. J. Muehlbauer. 2010. Mapping of QTLs for leaf area and the association with winter hardiness in fall-sown lentil. African Journal of Biotechnology. 50: 8515-8519.
 
Gür, A., U. Demirel, M. Özden, A. Kahraman and O. Çopur. 2010. Diurnal gradual heat stress affects antioxidant enzymes, proline accumulation and some physiological components in cotton (Gossypium hirsutum L.). African Journal of Biotechnology. 9: 1008-1015.
 
Ozden, M., U. Demirel and A. Kahraman. 2009. Effects of proline on antioxidant system in leaves of grapevine (Vitis vinifera L.) exposed to oxidative stress by H2O2. Scientia Horticulturae 119:163-168.
 
Can, C., H. Ozkilinc, A. Kahraman and H. Ozkan. 2007. First report of Ascochyta rabiei (Pass) Lab. causing Ascochyta blight of Cicer pinnatifidum. Plant Disease 91:908-908.
 
Kahraman, A., I. Kusmenoglu, N. Aydin, A. Aydogan, W. Erskine and F. J. Muehlbauer. 2004.  Genetics of Winter Hardiness in 10 Lentil Recombinant Inbred Line Populations. Crop Science 44:5-12.
 
Kahraman, A., I. Kusmenoglu, N. Aydin, A. Aydogan, W. Erskine and F. J. Muehlbauer. 2004.  QTL Mapping of Winter Hardiness Genes in Lentil. Crop Science 44:13-22.
 
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1.
Tanyolac, B., S. Ozatay, A. Kahraman and F.J. Muehlbauer. 2010. Linkage mapping of lentil (Lens culinaris L.) genome using recombinant inbred lines revealed by AFLP, ISSR, RAPD and some morphologic markers. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development. 2: 1-6.
 
Yıldırım, A., A. Kahraman, F. J. Muehlbauer and B. Tanyolac. 2009. Identification of new QTLs conferring resistance to anthracnose (Ascochyta rabiei) in a RIL population of chickpea. International Journal of Natural and Engineering Sciences 3: 168-175.
 
Semizer-Cuming, D., A. Kahraman, B. Tanyolac. 2009. New RFLP clones for genome mapping in Chickpea. International Journal of Natural and Engineering Sciences 3: 176-181.
 
Aydogan, A., A. Kahraman, F.J. Muehlbauer, A. Sarker and W. Erskine. 2009.  Evaluation and selection for winter hardiness in 10 lentil recombinant inbred line populations for adaptation to high elevation regions of Turkey. In: M.C Kharkwal (ed.), Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture, Vol. 2:499-510. Indian Society of Genetics and Plant Breeding. ISGPB, New Delhi, India.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
C1.
Doğan, E., A. Kahraman, H. Kirnak, B. Bucak and T. Tonkaz. 2008. Effect of increased maximum, minimum temperatures and chorbondioxide on chickpea (Cicer arietinum L.) yield and yield parameters: a dssat chickpea simulation study. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 63-69.
 
Öztaş, E., B. Bucak, V. Al ve A. Kahraman. 2007. Farklı nohut çeşitlerinin Harran ovası koşullarında kışa dayanıklılık, verim ve diğer özelliklerinin belirlenmesi. HR.Z.Ü.F. Dergisi, 11 (3/4):81-85.
Aydoğan, A., A. Kahraman, F.J. Muehlbauer, A. Sarker ve W. Erskine. 2005. On mercimek recombinant inbred hat populasyonunun Türkiye’nin yüksek bölgelerine adaptasyonu için kışa dayanımlarına göre seçimi ve değerlendirmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi.14: 85-94.
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 Aydogan, A., A. Kahraman, F.J. Muehlbauer, A. Sarker and W. Erskine.  2005.  Evaluation and Selection for Winter Hardiness in 10 Lentil RecombinantInbred Line Populations for Adaptation to High Elevation Regions of Turkey. 4th International Food Legumes Research Conference, 18-22 October, New Delhi, India.
 
Muehlbauer, F.J., A. Kahraman, I. Kusmenoglu, N. Aydin, A. Aydogan and W. Erskine.  2004.  A Molecular Marker Map Of The Lentil Genome And Location Of Quantitative Trait Loci For Tolerance To Winter İnjury.  In ‘Legumes for the benefit of agriculture, nutrition and the environment: their genomics, their products, and their environment’, Conference handbook of the 5th European conference on grain legumes and 2nd international conference on legume genomics and genetics, 7-11 June, 2004, Dijon, France, pp. 143-146.
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1.
Bükün, B., A. Kahraman, E. Yücel ve T. Polat. 2007. İngiliz çimi (Lolium perenne L.)’nin makarnalik ve ekmeklik buğday çeşitlerine olan etkisinin araştirilmasi. 5. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye.
 
Bükün, B., A. Kahraman ve E. Yücel.  2007.  Yabancı otların buğday verimine olan etkisinin belirlenmesi.  5. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye.
 
 
Tosun. M., B. Tanyolaç, A. Kahraman, N. Güldiken, ve E İlker. 2007. Kantitatif özellik lokus analizleri (QTLl) ve bir örnek çalişma. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27  Haziran 2007, Erzurum.
Tanyolaç, B., A. Kahraman ve J. Messing. 2003.  Çeltik 11. Kromozomunun Hightroughtput Shotgun ile Sekanslanması ve Gen Organizasyonu. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi. Diyarbakır.
 
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
F1.
Kahraman, A., B. Tanyolac and F. Altan. 2010. Identification of Quantitative Trait Loci (QTL) for Flowering Time in Lentil. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V), April 26-30, 2010. Antalya, Turkiye.
 
Kahraman, A., A. Aydoğan, B. Bucak, U. Demirel and F.J. Muehlbauer. 2010. QTL for winter survival and factors affecting QTL detection for winter survival in lentil. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V), April 26-30, 2010. Antalya, Turkiye.
 
Varli, I., B. Tanyolac and A. Kahraman. 2010. Intregration of New SSR markers into the Linkage Map of Lentil. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V), April 26-30, 2010. Antalya, Turkiye.
Barrios, A., A. Kahraman, T. Aparicio, M. Rodriguez, P. Mosquera, K. McPhee, V. Perez de la and C. Caminero.  2007. Preliminary identification of QTLs for winter hardiness, frost tolerance and other agronomic characters in lentil (Lens culinaris medik) for Castillay, Leon (Spain) region.  6th European Conference on Grain Legumes, Integrating Legume Biology for Sustainable Agriculture. 12-16 November 2007. Lisbon, Portugal.
 
G. Diğer yayınlar
G1.