Özgeçmiş
 Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gülşah BENGİSU YAVUZER
Doğum Yeri ve Tarihi: Şanlıurfa
İletişim Bilgileri: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi-Şanlıurfa
Tel: 414 3318 3689
Faks: 414 318 3682
e-mail:  gbengisu@hotmail.com
 Posta Adresi: gbengisu@harran.edu.tr
  
Uzmanlık Alanları:
 
1 Çayır Mera Yem Bitkileri
2 Organik Tarım
3 Ekim Nöbeti
 Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Harran Ünv. 1998
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Harran Ünv. 1994
Lisans Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dicle Ünv. 1991
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.    
Doç. Dr.    
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1999
Araş.Gör.Dr.    
Araş.Gör.    
Öğr.Gör.    
Okutman    
Uzman    
 
İdari Görevler:
 
Görevi Görev Yeri Yıl
     
     
     
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 HR.Ü. Ziraat Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği 2005-
2 Ziraat Fakültesi Seminer, Konferans ve Panel Komisyonu Üyeliği 2005-
3 GAP-GİDEM Organik Tarım Danışma Kurulu Üyeliği 2007-
  
Aldığı Ödül ve Burslar: 
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1 Verimlilik, Milli Prodüktivite Merkezi 1991
2    
3    
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
 
  Kuruluşun Adı Yılları
1 TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası 1992-
2    
3    
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler

 Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Tarla Bitkileri Çayır-mera yem bitkileri
Organik Tarım Yem Bitkisi Yetiştiriciliği
  Sürdürülebilir Tarım Sistemleri
   
 Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
1. Biyolojik Tarım 1. Özel Tarla Bitkileri Ekolojisi
2. Bitkisel Üretim Sistemleri ve Ekim Nöbeti 2. Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi
   
   
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :  
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Prof. Dr. Harun BAYTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa OKANT5y09 
Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Mısır, Silaj Sorgum ve Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Ekim ve HasatZamanlarının
Araştırılması
2001-
2003
TÜBİTAK  
Yrd. Doç. Dr. A. Rıza ÖZTÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Prof. Dr. Harun BAYTEKİN 
Harran Ovası Sulu Koşullarında  Uygulanabilir Ekim Nöbeti SistemlerininToprağın Sıkışmasına Etkileri.
 
  TÜBİTAK  
Prof. Dr. Onur ERKAN
Prof. Dr.Veyis TANSI
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU 
GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması   TÜBİTAK  
Prof. Dr. Harun BAYTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa OKANT
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi
 
2004-2005 TÜBİTAK  
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Serap Mutlu AKIL
Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısırda Koçan Üstü Ve Altı Yaprakların Hasat Zamanının Yeşil Ot Ve Tane Verimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma    TÜBİTAK  
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Behiye ÇELLİK
Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen İki  Mısır Çeşidinde Farklı Azot Dozlarının Hasıl Ve Tane Verimi İle Bazı Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma 2002-2004 HÜBAK  
Yrd. Doç. Dr. A.Gülşah BENGİSU
Bedirhan SARIKURT
Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler ile Karakterler arası İlişkilerin Saptanması
Organik ve Organomineral Gübreler ile Humik Asitin Buğday, Mısır, Ayçiçeği Bitkilerinin Verim, Verim Ögeleri ve Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri
  HÜBAK  
 
 
  
Prof.Dr. Ayten Karaca
Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza Öztürkmen
Yrd.Doç.Dr. Gülşah Bengisu Yavuzer 
Organik ve Organomineral Gübreler ile Humik Asitin Buğday, Mısır, Ayçiçeği Bitkilerinin Verim, Verim Ögeleri ve Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri 2005-2006 A.Ü. Tekmer Kosgeb
TİGEM
Biyotar
 
 

YAYINLAR
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1- Baytekin, H., Bengisu, A.G., Gül, İ., 1995. Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane sorgumda Farklı Azot Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3): 198-211, Şanlıurfa.
 2- Baytekin, H., Gül, İ., Bengisu, A.G., 1995. Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgumda Farklı Azot Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3): 212-226, Şanlıurfa.
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Camcı Çetin S., Öztürkmen A., Bengisu Yavuzer G., Kavdır Y., Kavdır İ., 2002. The Effects of Different Soil Management Systems on Soil Enzymes Activities in Arid Regions. International Symposium on Sustainable Use and Management of Soils in Arid and Semiarid Region Soils. 22-26 Eylül 2002, Cartegana, İspanya.
  2. Ozturkmen, A.R., Yavuzer, A.G.B., 2004, Effects of Proposed Crop Rotation Systems on         Soil Properties in Harran Plain. The International Soil Congress, “Natural Resource   Management for Sustainable Development”, June 7-10, 2004, Erzurum-Turkey.
 3. Bengisu, G., Yavuzer, U. The important role of organic farming on sustainable animal production in developing countries. Book of Abstracts of the 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Dublin, Ireland. 26-29 August 2007. Session 31. Poster  8, p 324.
 4. Bengisu, G., Yavuzer,U., Öztürkmen A.R.,A global perspective of sustainability animal production . Book of Abstracts of the 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production Dublin, Ireland. 26-29 August 2007. Session 31. Poster 1. p 358.
 5. Bengisu, G.and A. Riza Ozturkmen A more balanced approach to agriculture, animal farming and ethics of sustainability.  Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey.2006
 6. Bengisu, G., Ozturkmen A. Riza A more balanced approach to agriculture, soil and ethics of sustainabilitiy 5th International Congress of the European Society for Soil ConservationPalermo 25-30 June, 2007
 7. Ozturkmen A. Riza, Bengisu, G. Economical looks of soil facts. 5th International Congress of the European Society for Soil ConservationPalermo 25-30 June, 2007
8. Öztürkmen , A. R., Y. Kavdir, G. B.Yavuzer, İ. Kavdir and S, Camcı. 2004. Effects of different soil management systems on soil penetrometer resistance, organic carbon and crop yield in arid region soils. . In:Fourth International Conference on Land Degradation, (Vol II). (Editors: Angel Faz, Roque Ortiz, and Gregorio Garcia ) Cartagena, Murcia, Spain. 12-17 September.
9.Öztürkmen, A.R., Yavuzer, A.G.B., 2006, Crop Rotatıon Systems Under Irrıgated Agrıculture In Relatıon To Soıl Compactıon And Fertılıty In Harran Plaın, Turkey İnternational Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, volume II, May 22-26, 2006, Şanlıurfa – Turkey.
 2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
 1. Baytekin, H., Bengisu, A.G., Hacıkamiloğlu, Ö., 1996. GAP Bölgesindeki Tarım Alanlarında Bazı Sorunların Çözümünde Yembitkileri Yetiştiriciliğinin Önemi. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s.802-809.
 2. Bengisu,G., Baytekin,H., Okant,M., "Diyarbakır İli şartlarında Bazı Ön Bitkilerin II. ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.)'ın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi" (Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996 Erzurum).
 3. Baytekin, H., Bengisu, A.G., Okant, M., 1997. Şanlıurfa’da Farklı İki Lokasyonda İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerin Saptanması. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun, s.148-152
  4. Baytekin,H., Bengisu,G., Okant,M., “Şanlıurfa’da Farklı İki Lokasyonda İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerin Saptanması.” (Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bilim Derneği. 22-25 Eylül 1997 Samsun).
 5. Bengisu, A.G., Baytekin, H., 1999. Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak yetiştirilen Üç Mısır Çeşidinde Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkileri. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999
 6. Çıkman, E., Yücel, A., Bengisu, A.G., 2000. Gap Alanında Ekolojik Tarımın Önemi ve Ekolojik Tarımda Bitki Korumanın Yeri. 2000 Gap-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa
 7. Baytekin, H., Bengisu, A.G., Kartal, N. 2000. Gap Bölgesi Sulu Koşullarında Sürdürülebilir Tarım İçin Alternatif Ekim Nöbeti Sistemleri. 2000 Gap-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa.
 8. Bengisu, A.G., Çıkman, A., Almaca, A. 2000. Şanlıurfa İli Tarım Alanlarında Amaç Dışı Arazi Kullanımı Sonucu Olası Sorunlar. 2000 Gap-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa.
 9. Baytekin, H., Sağlamtimur, T., Tansı, V., Tansı, S., Okant, M., İnal, İ., Bengisu, A.G., Kızıl, S. 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu. 20-21 Eylül 2000, Şanlıurfa.
 10. Bengisu Yavuzer, G., Yavuzer, Ü. 2001 Yemlik Tahıllarda ve yemlerde Mikotoksin Önleyici Olarak Sepiolit Kullanımı S:105-110 Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu  Antalya
 11. Öztürkmen, A., Bengisu Yavuzer, G., Baytekin, H. 18-20 Eylül 2002. Antakya/Hatay Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Ve İşlemesiz Tarımın Etkileri. Su Havzalarında Toprak Ve Su Kaynaklarının Korunması, geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu.
 12. Baytekin,H., Sağlamtimur,T.,Tansı, V., Tansı S., Okant, M., İnal, İ. ve 
Bengisu, G. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti
Sistemlerinde Bazı Kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
 13. Öztürkmen A.R., Bengisu Yavuzer G., Baytekin H., 2002. Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve İşlemesiz Tarımın Etkileri. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yöntemi. 18 - 20 EYLÜL 2002, Antakya / HATAY 
 14. Yavuzer, A.G.B., Yavuzer, Ü., Öztürkmen, A.R., 2003. GAP Bölgesi’nde Çayır-Mer’a Alanlarının Bugünkü Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, III.GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır – Türkiye.
 15. Yavuzer, Ü., Öztürkmen, A.R., Yavuzer, A.G.B., 2003. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvancılığı ve Yem Bitkiciliğini Geliştirme Projeleri. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, III.GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır – Türkiye.
 16. Öztürkmen, A.R., Yavuzer, Ü., Yavuzer, A.G.B., 2003. Şanlıurfa Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, III.GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır – Türkiye.
17. Yavuzer, A.G.B., Yavuzer, Ü., Öztürkmen, A.R., 2003. Organik Tarım ve Hayvancılığın GAP Bölgesi İçin Önemi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, III.GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır – Türkiye.
  Diğer yayınlar:

Kitaplar

1. Gap’ta Organik Tarım. Yavuzer, G,B., Coşkun, M., Polat, H., Yavuzer, Ü., Şenay, A.N., Bildik, N., 2004., Şanlıurfa Gap Gidem.
2. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar . Eraslan, İ,H., Şelli F., 2006. Genel Olarak Organik Tarım Yöntemi, Kısım II, Yavuzer, .G., Polat T., Yavuzer Ü,.Uluslararası rekabet araştırmaları kurumu derneği (Urak), Yayın No: 2006/1
 Atıf Sayısı :
 A. Nuran Çil, Abdullah Çil, Celal Yücel, 2007. Harran Ovası Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Ot ve Tohum Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2007, 11(1/2):21-29 

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Serap Mutlu Akıl Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısırda Koçan Üstü Ve Altı Yaprakların Hasat Zamanının Yeşil Ot Ve Tane Verimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma
 
2001-2003
Bedirhan Sarıkurt Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler ile Karakterler arası İlişkilerin Saptanması 2003-2005
Behiye Çellik Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen İki  Mısır Çeşidinde Farklı Azot Dozlarının Hasıl Ve Tane Verimi İle Bazı Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma 2002-2004