Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU
Doğum Yeri ve Tarihi   : Hilvan  01.01.1967
İletişim Bilgileri            :
Tel                                   : 90 (414) 3183658
Faks                                : 90 (414) 3183682               
e-mail                            :  haliloglu@harran.edu.tr veya haliloglu@hotmail.com
Posta Adresi                 :  Harran Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Tarla Bitkileri Bölümü,
         Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği
2 Pamuk Standardizasyonu
3 Lif Teknolojisi
 
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Tarla Bitkileri ABD Harran Üniveristesi
 Ziraat Fakültesi
1999
Yüksek Lisans Tarla Bitkileri ABD Harran Üniveristesi
 Ziraat Fakültesi
1994
Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Dicle Üniveristesi
 Şanlıurfa Ziraat Fakültesi
1990
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dr. Harran Univeristesi
 Ziraat Fakültesi
2010-Devam ediyor
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu 11.05.2000-2010
Öğr.Gör.Dr. Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu 1999- 2000
Öğr.Gör.Gör. Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu   1994- 1999
 
 
İdari Görevler:
Görevi Görev Yeri Yıl
-------------- ---------- ---------
 
  
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1    
 
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ziraat Mühendisleri Odası 1990- Devam ediyor
     
 

Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
ZT2) Tarla Bitkileri (G.YAVUZER+H.HALİLOĞLU+Y.COŞKUN) TO2) Tarla Bitkileri (G.YAVUZER+H.HALİLOĞLU+Y.COŞKUN)
TB2) Mesleki Uygulama TB2) Mesleki Uygulama
ZM3) Mesleki Uygulama ZM3) Mesleki Uygulama
 
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
M. Atilla GÜR
Hasan HALİLOĞLU
Mustafa OĞLAKÇI
Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzenine, Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 1996-1999 HÜBAK  
M. Atilla GÜR
Hasan HALİLOĞLU
 
Suruç ovası koşullarına uygun pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin saptanması  üzerine bir araştırma
 
1998-1999 HÜBAK  
Hasan HALİLOĞLU
Ahmet YILMAZ
Vedat BEYYAVAŞ
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Dönemlerde Yaprak Gübresi Uygulamalarının Bitkisel ve Lif Teknolojik Özelliklerine  Etkisi.
 
2001-2003 HÜBAK  
Hasan HALİLOĞLU
Vedat BEYYAVAŞ
Sadık YETİM
Ahmet YILMAZ
 Farklı Dozlarda Hümik Asit ve Demir Uygulamalarının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Tane Verimi, Bitkisel Özellikler ile Yağ ve Protein Oranına Etkileri 2009- Devam ediyor HÜBAK 5.000
Vedat BEYYAVAŞ
Hasan HALİLOĞLU
Sadık YETİM
Ahmet YILMAZ
 
Farklı Dozlarda Azot ve Çinko Uygulamalarının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Tohum Verimi, Verim Unsurları, Yağ ve Protein Oranına Etkileri 2009- Devam ediyor HÜBAK 5.000

YAYINLAR
 
Bitirdiği Tezler:
1. "4 X 4 İki Sıralı Arpaların Diallel Melezlenmesinden Elde Edilen FDöllerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma " adlı Yüksek Lisans çalışması (1994).
 
2. "Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzenine, Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma" adlı Doktora çalışması (1999).
 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Osman Çopur, Ibrahim Halil Birgul, Hasan Haliloglu and Vedat Beyyavas, 2010. The effect of different harvesting times on seed-set efficiency in cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. African Journal of Biotechnology Vol. 9(40), pp. 6654-6659, 4 October, 2010.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1ABRAK (HALİLOĞLU), H., ÇÖLKESEN, M., 1997. 4 X 4 İki Sıralı Arpaların Diallel Melezlenmesinden  Elde Edilen F1 Döllerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 4, Sayfa: 59-68.
 
 2. ÖZPINAR, A., ÇOPUR, O., ABRAK (HALİLOĞLU), H., GÜR, A., 1998. Harran Ovasında Farklı Ekim Zamanı ve Azot Dozlarının Kütlü Pamuk Verimi ve Dikenli Kurt’un Bulaşıklık Oranı Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, Sayfa: 7-14. 
 
3. HALİLOĞLU, H., OĞLAKÇI, M., 2002. Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Hasat Zamanlarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 3-4. Sayfa: 65-72. 
 
4. HALİLOĞLU, H., GÜR, M.A., 2002. Suruç Ovası Koşullarına Uygun Pamuk  (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, Sayı: 3-4. Sayfa: 73-80. 
 
5. YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, İ., HALİLOĞLU, H., 2005. Harran Ovası Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya (Glycine max. L.Merrill.) Çeşit ve Genotiplerinin Belirlenmesi. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı: 2. Sayfa: 55-61. 
 
6. HALİLOĞLU, H., YILMAZ, A., BEYYAVAŞ, V., 2006. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Dönemlerde Yaprak Gübresi Uygulamalarının Bitkisel ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 1. Sayfa: 1-7. 
 
7. BEYYAVAŞ, V., HALİLOĞLU, H.,YILMAZ, A., 2007. İkinci Ürün Soya Tarımnda Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 11 (37/4): 23-32. Şanlıurfa. 
 
8. HALİLOĞLU, .H., BEYYAVAŞ, V., YILMAZ, A., 2007. Farklı Ekim Yöntemleri ve Ekim Derinliklerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim, Verim Unsurları ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1-2):47-60, 2007
 
9. HALİLOĞLU, .H., 2010. Farklı Gelişme Dönemlerinde ve Dozlarda Mepiquat Chloride Uygulamalarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi. HRÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 14 (14/1): 27-36. Şanlıurfa.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. HALİLOĞLU, H., ve OĞLAKÇI, M., 1999. Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinde Verim, Verim Dağılışı ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil I. Sempozyumu. 28 Eylül-1 Ekim 1999. Sayfa:126-136. Kahramanmaraş-Türkiye.
 
2. HALİLOĞLU, H., and OĞLAKÇI, M., 2000. Effects of Different Nitrogen Rates on Earliness Yield end Yield Distribution of Cotton. Proc. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of All Working Groups. 20-24 September 2000, Page: 137-141 Adana-Turkey.
 
3. HALİLOĞLU, H., and OĞLAKÇI, M., 2000. Effects of Different Nitrogen Rates on Flowering and Fruiting Pattern in Cotton. Proc. The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of All Working Groups. 20-24 September 2000, Page: 162-166 Adana-Turkey.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1. ÇÖLKESEN, M., DOKUYUCU, T., ABRAK (HALİLOĞLU), H., EREN, N.,TÜRKMEN, A., DEMİRBAĞ, V., YÜRÜRDURMAZ, C., 1999. Bazı Arpa Melezlerinde (Hordeum spontaneum Koch X Hordeum distichon) Çeşitli Agronomik Karakterler Yönünden Melez Gücünün Belirlenmesi. GAP I. Tarım Kongresi Cilt:2 Sayfa: 735-742. 26-28 Mayıs 1999. Şanlıurfa.
 
2. O, ÇOPUR., GÜR, M. A., HALİLOĞLU, H., 2003. Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Aralıklarının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, Diyarbakır.
 
3. YILMAZ, A., BOYDAK, E., BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, İ., HALİLOĞLU, H., GÜNEŞ, A., 2005. Şanlıurfa Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Bazı Susam (Sesamum indicum L.) Çeşit Ve Hatlarının Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Cilt: I, Sayfa: 425-429. Antalya.
 
4. YILMAZ, A., CEVHERİ, İ., BEYYAVAŞ, V., HALİLOĞLU, H., 2005. Gamma Işınlamasının (Cobalt-60) ACALPİ-1952 Pamuk  (G. hirsutum L. x G. barbadense L.) Çeşidinde M1 Ve M2 Generasyonlarında Mutasyon Etkilerinin Saptanması. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Cilt: II, Sayfa: 1053-105. Antalya.
 
5. YILMAZ, A., HALİLOĞLU, H., BEYYAVAŞ, V., ÇOPUR, O., BOYDAK, E., 2007. Gamma Işınlamasının (Cobalt-60) Sayar-314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk Çeşidinin Bazı Verim Özelliklerine Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007. Bildiriler 1, Sayfa 416-419. Erzurum.
 
6. BEYYAVAŞ, V., HALİLOĞLU, H.,YILMAZ, A., BOYDAKE., 2007. Gamma Işınlamasının Acalpi-952 (Gossypium hirsutum L. X Gossypium barbadense L.) ve Sayar-314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk Çeşitlerinde Polen Büyüklüğü ve Stylus Uzunluğuna Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007. Bildiriler 1, Sayfa 531-534. Erzurum.
 
7. HALİLOĞLU, H., BEYYAVAŞ, V., CEVHERİ, C. İ., BOYDAK, E., YILMAZ, A., 2007.  Farkli Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Dört Soya (Glycine max. (L.) Merill) Çeşidinde Verim ve Verime Etkili Karakterler Arasi Korelasyon ve Path Analizi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007. Bildiriler 2, Sayfa 707-710. Erzurum.
 
8. HALİLOĞLU, H., 2007. Şanlıurfa Yöresinde Pamuk Tarımında Karşılaşılan Sorunlar. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007. Bildiriler 2, Sayfa 820-823. Erzurum.
  

 Diğer yayınlar:

1. ABRAK (HALİLOĞLU), H., 1997. Pamuk ve Pamuklu Dokuma Sanayine GAP’ın Olası Etkileri. GAP Dergisi Sayı: Mart 1997. Sayfa: 15-16.
 
2. ABRAK (HALİLOĞLU), H., 1997. Tekstil Endüstrisi ve GAP. GAP Dergisi Sayı: Nisan 1997. Sayfa: 27-28.
 
3. ABRAK (HALİLOĞLU), H., 1997. Pamuk Hasat Makinaları. GAP Dergisi Sayı: Eylül 1997. Sayfa: 47-48.
 
4. HALİLOĞLU, H., 2000. Pamuk Hasadında Dikkat Edilecek Hususlar. Tarım Bülteni. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Yıl:4 Sayı:23. Sayfa: 10-11.
 
5. HALİLOĞLU, H., 2008. Pamuk Hasadı ve Depolama. Şanlıurfa Ticaret Borsası Dergisi. Yıl:1 Sayı:2, Sayfa:48-52. Şanlıurfa.