Eğitim ve Unvan Değişikliği
 Doktora 2004- Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
 Yüksek Lisans  2003 Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
 Lisans 1999  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

 
 
 
 
 
 
Uzmanlık Alanı: Endüstri Bitkileri yetiştiriciliği, Tıbbı ve Aromotik Bitkiler