Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı:Yrd.Doç.Dr.Nefise EREN ÜNSAL
Doğum Yeri ve Tarihi:Şanlıurfa
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 3691
Faks: 0414 318 3682
e-mail:neferen@hotmail.com .nefisenef@gmail.com
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osmanbey Yerleşkesi 63100 Şanlıurfa
Uzmanlık Alanları:
 
1 Serin İklim Tahılları yetiştiriciliği,ve ıslahı
2 Serin İklim Tahılları fizyoloji
3 Serin İklim Tahıllarında kalite
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Tarla Bitkileri Bölümü Harran Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi 1989
Lisans Tarla Bitkileri Bölümü Dicle Üniversitesi 1985
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.    
Doç. Dr.    
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2002
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi 2000
Araş.Gör. Dicle Üniversitesi 1985
Öğr.Gör.    
Okutman    
Uzman    
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler
 Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Tahıllar(ortak) Tarımsal Ür.Atık.Değerlendirme
Serin iklim Tahılları(ortak) Tarla Tarımının İlkeleri
Tarla Bitkileri(ortak) Sürdürülebilir Tarım(ortak)
Tahıllar Baklagiller(ortak)  
 Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Tarla Bitkilerinde Son gelişmeler 3+0)  -Tarla Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu (3+0)
Türkiye Tarımsal İklim Bölgeleri ile Tarla Bitkileri Tarımı İlişkileri3+0)  Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri. (3+0) 
  Serin İklim Tahılları Yetiştirme Teknikleri3+0) 
 
YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
ÖZKAYA, B., ÖZKAYA, H., EREN, N., ÜNSAL, A.S., KÖKSEL, H., 1999. Effects of Wheat Maturation Stage And Cooking Method on Physical And Chemical Properties of Firiks. Food Chemistry, 66 : 97-102.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
ÖZKAYA,B., ÖZKAYA,H., EREN ,N., 1998. Değişik Tarla Bitkilerinden Sonra  Ekilen Bazı Mercimek Çeşitlerinin Pişme Kaliteleri ve Kimyasal Özellikleri I.Verim ,Bazı Özellikleri ve Pişme Kalitesi . Gıda Teknolojisi Dergisi.Yıl 3, sayı 6, 56-63 s.
 YAĞBASANLAR,T.,ÇÖLKESEN,M.,GENÇ, İ.,KIRTOK,Y.,EREN,N., 1990  Çukurova ve Şanlıurfa Koşullarına Uygun Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin  Saptanması Üzerine bir Araştırma. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Aslan, S., M. Çölkesen, Eren, N A. Öktem, H. Daghan ve J. Fleckenstein, “The Effect of Nitrogen Rates on Yield and Yield Components of Bread and Durum Wheat Cultivars Under İrrigated Conditions of Harran Plain in Southeastern Anatolia”, 11th World Fertilizer Congress-“Fertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility”, 7-13 September, Gent, Belgium, Vol.1, 35-39, 1997.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
ÇÖLKESEN, M., DOKUYUCU, T., ABRAK, H., EREN, N., TÜRKMEN, A.,   DEMİRBAĞ, V., YÜRÜRDURMAZ, C. 1999. Bazı Arpa Melezlerinde   (Hordeum spontaneum Koch x Hordeum distichon) Çeşitli Agronomik  Karakterler Yönünden Melez Gücünün Belirlenmesi. GAP 1. Tarım Kongresi,  26-28 Mayıs, Ş.Urfa.
 
ÇÖLKESEN,M.,ÇAKMAK,İ.,ÖKTEM,A.,EREN,N 1997 Harran Ovası Kuru ve Sulu  Koşullarında Çinko ve Borun Değişik Kökenli Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim  Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma .Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi  22-25 Eylül 1997,s.92-95 Samsun
   
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N .,ÖKTEM,A  AKINCI,C.1994 Harran Ovası Kuru    Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Ekmeklik ve Makarnalık Buğday         Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma .            Tarla  Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994 s .341-344 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,ÖKTEM,A.,EREN,N 1994 Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Arpa Çeşitlerinde            Verim ve Verim Unsurlarına     Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi,25-29 Nisan 1994 s .315-318  İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ÖKTEM,A . 1994  Harran Ovası Sulu  Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Ekmeklik ve Makarnalık Buğday     Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma .            Tarla Bitkileri Kongresi,25-29 Nisan 1994 s .311-314 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,ASLAN.S ,ÖKTEM,A.,EREN,N 1994   Harran Ovası Kuru    Koşullarında Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Arpa Çeşitlerinde  Verim  ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Tarla  Bitkileri Kongresi,  25-29 Nisan 1994 s .307-310 İzmir.
 
ASLAN,S.,ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ÖKTEM,A.,1994   Harran Ovası Kuru   Koşullarında Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Ekmeklik ve           Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi             Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994  s .296-299 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,ASLAN.S ,ÖKTEM,A.,EREN,N 1994. Harran Ovası Sulu  Koşullarında Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Arpa Çeşitlerinde    Verim   ve Verim Unsurlarına  Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Tarla             Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994 s .36-39 İzmir
 
ASLAN,S.,ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ÖKTEM,A.,1994. Harran Ovası Sulu  Koşullarında Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Ekmeklik ve           Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi             Üzerine Bir Araştırma .Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994  s .32-35 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N .,ÖKTEM, A., YAĞBASANLAR,T ÖZKAN,H.,1994   Çukurova ve Harran Koşullarına Uygun Ekmeklik ve Makarnalık           Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994 s .18-21 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ÖKTEM,A.,.AKINCI,C.,1994 Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Ekim Sıklığının Arpa Çeşitlerinde  Verim ve Verim      Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma .Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan  1994 s .13-17 İzmir
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N .,ÖKTEM,A  AKINCI,C.,1993 Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarda Makarnalık Buğday            Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir      Araştırma Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu. T.C. Tarım   ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri  Merkez Araştırma             Enistitüsü .533-539 Ankara
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ASLAN;S.,ÖKTEM,A .,1993 Şanlıurfa Kuru ve Sulu  Koşullarda Farklı Dozlarda Uygulanan Azotun Diyarbakır -81        Makarnalık  Buğday Çeşidinde Verim ve Verim Unsurların Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamülleri   Simpozyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal             Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enistitüsü .486-495 Ankara
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N ,ÖKTEM,A .,1993 Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Ekim Sıklığının Diyarbakır-81Makarnalık Buğday             Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma .   Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri    Bakanlığı Tarımsal  Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez  Araştırma Enistitüsü  475-485 Ankara
 
ÇÖLKESEN,M.,EREN,N BAYRAK, A.,ÖKTEM,A .,1992 .Güneydoğu Anadolu  Bölgesinde  II. Ürün Tarımında Ön Bitki Olarak Kışlık Tahıllar  ve Yemeklik Tane  Baklagillerin Önemi.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde II.Ürün Tarımı ve Sorunları Simpozyumu 26-28 Ekim 1992
 
ÇÖLKESEN, M., İ. ÇAKMAK, A. ÖKTEM VE N. EREN, “Harran Ovası Kuru ve Sulu Koşullarında Çinko ve Borun Değişik Kökenli Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 92-95, Samsun, 1997.
ÇÖLKESEN, M., A. ÖKTEM, N. EREN, T. YAĞBASANLAR VE H. ÖZKAN, “Çukurova ve Harran Ovası Koşularına Uygun Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, I. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 18-21, İzmir, 1994

Diğer yayınlar:

ÇÖLKESEN,M.,EREN,N 1990. Şanlıurfa Koşullarına Uygun Makarnalık  Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. D.Ü Ziraat  Fakültesi Dergisi.
 
EREN, N.,2000. Bazı Makarnalık Buğday Diallel Melezlerinde Verim Komponentlerinin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi  Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, 102 s.

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Cemile Doğru ADIYAMAN Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Ceylan 95 Makarnalık Buğday Ve Şahin 91 Arpa Çeşitlerinde Bazı  Gelişme Dönemleri Ve Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri  2002-2005