TANITIM
     TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Dicle Üniversitesine bağlı olarak 1 Aralık 1976 yılında kurulan ve 3837 sayılı kanunla 1992 yılında Harran Üniversitesine bağlanan Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümüne 2 Mart 1981 yılında 30 öğrenci ön kayıtla alınmış eğitim ve öğretime başlanmıştır.
Bölümün Amacı
Nitelikli teknik eleman yetiştirmek, bölge koşullarında temel ve uygulamalı ıslah ve yetiştirme tekniği araştırmaları yapmak, özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteği sağlamak, üreticilere tarımsal yönden önemli konularda bilgilendirmek bölümün amaçları arasındadır. Bölüm öğrencilerinin eğitiminde; Bilimsel düşünebilme, Bilimsel verileri toplama ve analiz etme, Teorik bilgileri uygulamaya aktarma, Sosyal yönden sorumluluk kazanabilme becerileri geliştirilmektedir.
Alt Bilim Dalları, Bina ve Derslikler
Tarla Bitkileri Bölümü, “Çayır-mer’a ve yem bitkileri”, “Endüstri bitkileri”, “Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller”, alt bilim dallarına sahip olup bu doğrultuda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Osmanbey Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi Merkez binasında ve araştırma arazisinde sürdürmektir. Dersler Fakülte bünyesinde bulunan dersliklerde ve uygulama laboratuarlarında gelişmiş ders araç ve teknikleri ile yürütülmektedir.
Verilen Unvanlar
Tarla Bitkileri Bölümü, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim vermektedir.
Lisans eğitimi; tarla bitkileri yetiştirme teknikleri ile genel ve özel ilkeleri, bitki fizyolojisi, bitki ıslahının genel ve özel prensipleri gibi konuları içermektedir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Bölümden Lisans düzeyinde mezun olanlar Ziraat Mühendisi Unvanı almaktadır.
Yüksek lisans eğitimi; 2 yarıyıl ders ve 2-4 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 4-6 yarıyıldır. Çalışma sonucunda öğrenciler bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunmaktadır. Bölümden Yüksek lisans düzeyinde mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı almaktadır.
Doktora eğitimi; 2-5 yarıyıl ders 5-8 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 8-10 yarıyıldır. Öğrenci bir doktora tezi hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunmaktadır. Bölümden doktora düzeyinde mezun olanlar Bilim Doktoru unvanı almaktadır.
Mezunların İş İmkanları
Tarım Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda, Tohumculuk ve tarımsal üretim işletmeleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda ve kendi tarımsal işletmelerinde çalışabilmektedir.
Mezuniyet Balosu
Her yıl mezun olan bölüm öğrencileri için bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla mezuniyet balosu düzenlenmektedir.
Akademik Kadro
Bölümde 4 Profesör, 2 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 2 Dr. Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 Öğretim Elemanı ile 1 idari personel görev yapmaktadır. Akademik kadro uzmanlık alanlarına göre aşağıda verilmiştir:
 
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuarı
Çırçırlama teknolojisi,
Uçucu yağ analizleri,
Sabit yağ analizleri,
Renk maddelerinin tayini,
Çimlendirme ve çıkış testleri,
Tohumluk hazırlama,
Bitki morfolojisi ve verim bileşenlerine ilişkin analizler,
Diğer araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuarı
Moleküler genetik,
Sitogentik,
Stres fizyolojisi çalışmaları yürütülmektedir.
 
Uygulama Arazisi ve Alet Ekipman Varlığı
Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, sera, tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.
 
Mesleki Uygulama Çalışmaları
Tarla Bitkileri Bölümü öğrencileri, 2. ve 3. sınıf güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları teorik dersleri arazi, laboratuar ve sera çalışmalarında uygulama imkanı bulmaktadır. Öğrenciler altıncı yarıyıl sonunda fakültemize ait uygulama-araştırma alanı ve laboratuarlarda 45 iş günü staj yapmaktadırlar.
Ayrıca 7. ve 8. yarıyıllarda bitirme ödevi kapsamında öğrenciler uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak çalışmalarının sonuçlarını “Geleneksel Tarla Bitkileri Bölümü Öğrenci Sempozyumu” nda sunmaktadırlar.

Öğretim elemanları
 
Çeşitli konularda çalışan bölüm öğretim elemanları ve unvanları aşağıda verilmiştir;
 
    Prof.Dr. İrfan ÖZBERK (Serin İklim Tahıllar, Bölüm Başkanı)
    Prof.Dr. Atilla GÜR (Endüstri Bitkileri)
    Prof.Dr. Ahmet  YILMAZ (Endüstri Bitkileri)
    Prof. Dr. Tahir POLAT (Çayır-Mera ve Yem Bitkileri)
    Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM (Sıcak İklim Tahılları)
    Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
    Doç.Dr. Osman ÇOPUR (Endüstri Bitkileri, Bölüm Başkan Yrd.)
    Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKANT (Yem Bitkileri)
    Yrd. Doç.Dr. Nefise Eren ÜNSAL (Serin iklim Tahılları)
    Yrd. Doç.Dr. Abdullah KAHRAMAN (Yemeklik Dane Baklagiller)
    Yrd. Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU (Endüstri Bitkileri)
    Yrd. Doç.Dr. Ahmet Latif TEK (Moleküler Biyoloji)
    Yrd. Doç.Dr. Gülşah Bengisu YAVUZER (Yem Bitkileri)
    Arş. Gör. Dr. Kaan ERDEN (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
 
 Bölümümüzde görev yaparken emekli olan öğretim elemanlarımız aşağıda verilmiştir;
 
    Prof.Dr. İsmet BAYSAL
    Yrd. Doç.Dr. Beybin Bucak HACIKAMİLOĞLU
 
 Ayrılanlar;
 
    Doç.Dr. Harun BAYTEKİN
    Doç.Dr. Mustafa OĞLAKÇI
    Doç.Dr. Mustafa ÇÖLKESEN
    Doç.Dr. Yunus ŞILBIR (vefat)
    Doç.Dr. Erkan BOYDAK
    Yrd.Doç.Dr. Necmi İŞLER
    Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ali KAYNAK
    Yrd. Doç.Dr. Ufuk DEMİREL
    Arş.Gör. Dr. Lale EFE
    Arş.Gör. Dr. Yalçın COŞKUN
Bölüm Sekreteri :Osman Aşıklıoğlu


Komisyonlar
 
 Eğitim Öğretim Komisyonu
 
Prof.Dr. Tahir POLAT
Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL
Yrd.Doç.Dr. Abdullah KAHRİMAN
 
  Staj Komisyonu (Staj Yönetmeliği Linki eklenecek)
Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU
Doç.Dr. Mustafa OKANT
Arş.Gör.Dr. Kaan ERDEN
 Mezuniyet Komisyonu
 
     1-Prof.Dr. İrfan ÖZBERK
     2-Doç.Dr. Osman ÇOPUR
     3 Sınıf Danışmanı
 
Bologna Eş Güdüm Komisyonu
 
 Prof.Dr. İrfan ÖZBERK
 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Latif TEK
 
 Erasmus Koordinatörü
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Latif TEK
 
 Farabi Koordinatörü
 
Yrd.Doç.Dr. Gülşah Bengisu YAVUZER
 
Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Dr. Abdullah ÖKTEM
Doç.Dr. Nefise Eren ÜNSAL
Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU
 
MESLEKİ UYGULAMA DERSİNDE BUĞDAYDA MELEZLEME YAPAN ÖĞRENCİLER

Teknik Geziler
45 günlük staj çalışmasının 5 günü öğrenciler tarafından talep olursa teknik gezi faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmak amacıyla Eğitim-öğretim dönemi içerisinde il ve il dışına teknik geziler düzenlenmektedir.
 
TMO’YA YAPILAN TEKNİK GEZİ